UA
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
24.09.2016 15:52

Залучення жінки, що має однорічну дитину, до роботи в нічний час

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення жінки, яка має однорічну дитину, до роботи, що виконується в нічний час.


      Вітчизняне законодавство гарантує працедавцю різні права, яким властивий майновий або особистий немайновий характер. Чи може така особа залучати до роботи в нічний час жінку, що має однорічну дитину? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються в нічний час, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)). 

       Наймані працівники – це одні з визначних суб’єктів трудових відносин, що мають права, гарантовані їм, та виконують обов’язки, покладені на них. Чесна праця, будучи виконана зазначеними особами за трудовим договором, створює майнові або особисті немайнові блага, які приносять велику вигоду незалежній Україні, яка трансформується в демократичну й правову державу, а також її чесному народу, що еволюціонує в громадянське суспільство. 

          Трудове законодавство гарантує найманим працівникам правовий статус, що, будучи багатоаспектним, водночас включає в себе відповідні елементи, одними з яких є різні за своїм юридичною суттю соціально-економічні права. Кожна зі вказаних можливостей, будучи закріпленою відповідним законом, водночас повинна забезпечити повну економічну свободу даних трудівників, а також їх якісний розвиток, як законослухняних особистостей. 

       Право на працю визнано одним з головних соціально-економічних прав, реалізовуючи яке найманий працівник може забезпечити пристойний рівень матеріального й духовного благополуччя своєї дружньої та порядної родини. Згадану можливість вітчизняний законодавець закріпив у правових нормах, охоплених ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 

          Окремих осіб, яким гарантовано вказане право, працедавець може залучати до робіт, що здійснюються в нічний час. Безпосередня вказівка про цей факт передбачена ч. 1 ст. 54 КЗпП України. 

        Але за жодних обставин не потрібно забувати про те, що даному правилу притаманні значимі винятки, як в свою чергу отримали належне закріплення у відповідних нормативно-правових актах. Про що саме йде мова? 

          Національним законодавством заборонено працедавцю залучати до роботи, яка в свою чергу виконується з 10-тої години вечора до 6-тої години ранку, окремих працівників. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 55 та ч. 1 ст. 176 КЗпП України одними з таких трудівників є жінки, що мають дітей віком до 3-ох років.     

        Таким чином, національне законодавство забороняє працедавцеві вчиняти окремі діяння, які суперечать правовим нормам і/чи моральним імперативам. Наприклад, наведеній особі не дозволено залучати до робіт, які здійснюються в нічний час, жінку, що має однорічну дитину.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: [email protected]