Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.09.2016 15:52

Залучення жінки, що має однорічну дитину, до роботи в нічний час

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення жінки, яка має однорічну дитину, до роботи, що виконується в нічний час.


      Вітчизняне законодавство гарантує працедавцю різні права, яким властивий майновийабо особистий немайновий характер. Чи може така особа залучати до роботи внічний час жінку, що має однорічну дитину? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються в нічний час,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

       Наймані працівники – це одні з визначних суб’єктівтрудових відносин, що мають права, гарантовані їм, та виконують обов’язки,покладені на них. Чесна праця, будучи виконана зазначеними особами за трудовим договором, створює майнові або особисті немайновіблага, які приносять велику вигоду незалежній Україні, яка трансформується в демократичнуй правову державу, а також її чесному народу, що еволюціонує в громадянське суспільство. 

          Трудове законодавство гарантує найманимпрацівникам правовий статус, що, будучи багатоаспектним, водночас включає всебе відповідні елементи, одними з яких є різні за своїм юридичною суттю соціально-економічніправа. Кожна зі вказаних можливостей, будучи закріпленою відповідним законом, водночасповинна забезпечити повну економічну свободу даних трудівників, а також їх якіснийрозвиток, як законослухняних особистостей. 

       Право на працю визнано одним з головнихсоціально-економічних прав, реалізовуючи яке найманий працівник можезабезпечити пристойний рівень матеріального й духовного благополуччя своєї дружньоїта порядної родини. Згадану можливість вітчизняний законодавець закріпив у правовихнормах, охоплених ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 

          Окремих осіб, яким гарантовано вказане право,працедавець може залучати до робіт, що здійснюютьсяв нічний час. Безпосередня вказівка про цей факт передбачена ч. 1 ст. 54 КЗпПУкраїни. 

        Але за жодних обставин не потрібно забуватипро те, що даному правилу притаманні значимі винятки, як в свою чергу отрималиналежне закріплення у відповідних нормативно-правових актах. Про що саме йдемова? 

          Національним законодавством заборонено працедавцюзалучати до роботи, яка в свою чергу виконується з 10-тої години вечора до6-тої години ранку, окремих працівників. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 55 та ч. 1 ст.176 КЗпП України одними з таких трудівників є жінки, що мають дітей віком до3-ох років.     

        Таким чином, національне законодавство забороняєпрацедавцеві вчиняти окремі діяння, які суперечать правовим нормам і/чиморальним імперативам. Наприклад, наведеній особі не дозволено залучати доробіт, які здійснюються в нічний час, жінку, що має однорічну дитину.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи