Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
30.08.2016 08:44

Окремі проблемні аспекти грубого порушення трудової дисципліни

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність звільнення того працівника, що у період свого випробування з’явився на свою роботу в доведеному стані наркотичного сп’яніння.


   Національнезаконодавство покладає на працівників, до яких застосовано тимчасовевипробування, різні обов’язки, що є майновими або немайновими. Зокрема кожна зівказаних осіб повинна дотримуватися трудової дисципліни, що в свою чергу єдостатньою умовою вдалої організації трудового процесу. Але, напревеликий жаль, вищезгадані трудівники, ігноруючи такі настанови, вчиняють всілякідисциплінарні проступки. Чи може працедавець розірвати трудовий договір знайманим працівником, що в період свого випробування  з’явився на свою роботу в доведеному станінаркотичного сп’яніння? 

    Правоверегулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою різноманітнихзаконів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, які функціонують зприводу випробувального терміну найманого працівника, здійснюється: Головнимзаконом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)). 

     В злагодженій системі юридичних процесів трудовівідносини посідають помітне місце. Зокрема дані стосунки функціонують вцілісному середовищі, де правові норми, ґрунтуючись на загальновизнанихморальних імперативах, в той же час повинні підлягати загальнообов’язковому тавмілому виконанню особами, кожна яких володіє відповідним статусом.    

      Працівник є одним з найвизначніших учасниківтрудових правовідносин. Тобто, він, працюючи за трудовим договором, водночасстворює певні блага, які в своючергу, будучи за своєю суттю матеріальними чи нематеріальними, приносять доволізначну користь не тільки суверенній та незалежній Україні, а й законослухняномута трудолюбивому народу такої держави. 

    Працівнику, відповідність якогоперевіряється роботі, що йому доручена, відповідними нормативно-правовимиактами гарантовано юридичний статус, що в свою чергу є багатогранним. Зокремазгідно з ч. 2 ст. 26 КЗпП України на вищенаведеного учасника трудових відносинв період його випробування поширюється законодавство про працю. Як це розуміти? 

    Вищезазначеному законодавству притаманнівідповідні юридичні ознаки. Зокрема його не можна назвати одноманітним. Данадумка пояснюється тим, що трудове законодавство охоплює різні за своєю сутністюправові норми, що в свою чергу, будучи чіткими та недвозначними, водночасврегульовують трудові стосунки. Наприклад, воно охоплює дисциплінарнувідповідальність, що повинні нести працівники, які визнані винними в умисномупорушенні трудової дисципліни, про що в свою чергу передбачають юридичні правила,непростий зміст яких охоплено ст. ст. 139-152 КЗпП України.  

   Враховуючивищезазначене, працівник, до якого працедавцем застосовано  випробувальний термін, вчинивши дисциплінарнийпроступок, може нести юридичну відповідальність. Зокрема згідно з п. 7 ч. 1 ст.40 КЗпП України працедавцеві дозволено звільнити особу, яка в період власного випробуванняз’явилася на свою роботу в доведеному стані наркотичного сп’яніння. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net