Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.08.2016 15:52

Звільнення працівника, який вчинив прогул без поважних причин

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається юридична можливість правомірного розірвання трудового договору з найманим працівником, що вчинив прогул без поважних причин.


      Працедавець єодним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Правовийстатус, який гарантований вказаній особі, є вельми багатогранним. Зокрема чиннезаконодавство дозволяє такому учаснику трудових відносин розірвати трудовийдоговір, який в свою чергу є строковим чи безстроковим, з працівником, що всвою чергу вчинив прогул без поважних на те причин. Чи зобов’язанийпрацедавець, звільняючи зазначеного трудівника, отримати  на вчинення такої дії згоду первинноїпрофспілкової організації? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, безпосередню участь в яких бере працівник, що в свою чергу посмів вчинитипрогул без причин, що за своєю правовою суттю можна назвати поважними, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надаліпо тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодекс законів пропрацю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)). 

   Найманийпрацівник є одним з основних суб’єктів трудових правовідносин. Така особа,працюючи за строковим або безстроковим трудовим договором, водночас створюютьпевні блага, які в свою чергу приносять істотну користь демократичній Україні,а також її законослухняним громадянам. 

   Чиннимзаконодавством передбачено певні гарантії найманим працівникам. Зокрема згідноз ч. 6 ст. 43 Конституції України вищезазначені особи мають право на якіснийзахист від незаконного звільнення. 

    Чіткийта недвозначний зміст цієї норми в частині можливого припинення трудовихвідносин з особами, що посміли порушити трудову дисципліну, конкретизують інші закони.Зокрема ч. 1 ст. 43 КЗпП України передбачено, що розірвання трудового договору зпрацівником, який з неповажних причин був відсутній на своїй офіційній роботібільше трьох астрономічних годин, може бути проведено виключно за обов’язковоїнаявності попередньої згоди, яку в свою чергу надана виборним органом (профспілковимпредставником), первинною профспілковою організацією, членом якої є такийтрудівник. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи