Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.11.2020 21:07

Обшук на підприємстві: як підготуватись та що робити під час його проведення

Адвокат. Партнер O.G. Partners

Що робити, коли до Вас завітали з обшуком? Та як не допустити помилок, які можуть ускладнити процес повернення вилученого майна?

Обшук – це слідча дія, яка майже завжди трапляється несподівано та спричиняє негативні наслідки для підприємства.

Як свідчить статистика, незважаючи на карантинні обмеження та світову пандемію, активність державних органів не зменшується. Навпаки, за повідомленнями Ради бізнес-омбудсмена за період з липня по вересень 2020 року було отримано 439 скарг стосовно порушень державними органами прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, що на 14% більше, ніж у другому кварталі 2020 року та на 3 % більше, ніж у третьому кварталі 2019 року.

При цьому, кількість скарг зросла саме за рахунок малого та середнього бізнесу (частка звернень від малого та середнього бізнесу у звітному кварталі сягнула 79%. Це найвища позначка за весь час роботи Ради бізнес-омбудсмена).

Саме тому бізнесу потрібно бути готовим до можливих візитів правоохоронних органів, в тому числі і з обшуками.

Як підготувати себе до потенційного обшуку?

Перш за все необхідно провести інструктаж стосовно алгоритму дій кожного працівника при проведенні обшуку, а також роз’яснити їх права та обов’язки при проведенні зазначеної слідчої дії.

Проведення обшуку – це завжди стресова ситуація, а тому більшість осіб під час його проведення допускають безліч помилок, які в подальшому складно усунути. За таких обставин, для належного захисту інтересів компанії доцільно заздалегідь укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом, який би не тільки надав фахову допомогу під час проведення обшуку, а й заздалегідь підготував би підприємство до його проведення.

Більш того, керівнику підприємства разом з адвокатом необхідно провести аудит, за результатами якого визначити особливо чутливу інформацію, а також перевірити дотримання працівниками заходів інформаційної безпеки тощо. З метою збереження особливо важливих для підприємства документів, без яких господарська діяльність буде значно ускладнена, доцільним є варіант передачі інформації на зберігання адвокату (або передачі йому на зберігання нотаріально засвідчених копій таких документів).

Необхідно також запровадити на підприємстві політику «чистих столів», коли в кінці робочого дня кожен працівник знищує будь-які чернетки із записами та прибирає інші документи, які він використовував під час робочого дня до спеціально обладнаного архіву.

Що робити, якщо до Вас прийшли з обшуком?

За загальним правилом, обшук на підприємстві може відбуватись лише на підставі ухвали слідчого судді.

Саме тому перед тим як допустити працівників правоохоронних органів до приміщення для проведення обшуку необхідно детально ознайомитись зі змістом такої ухвали на предмет можливих технічних помилок та її відповідності/невідповідності Кримінальному процесуальному кодексу України.

При ознайомленні зі змістом ухвали слідчого судді особливу увагу необхідно звертати на наступне:

1) на дату постановлення ухвали та строк її дії. Оскільки строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення, тому у разі спливу цього строку у підприємства є законні підстави відмовити у допуску правоохоронних органів до приміщень для проведення обшуку;

2) точну адресу та найменування товариства, у якому дозволено проводити обшук. На практиці трапляються випадки, коли в ухвалі слідчого судді неправильно відображена адреса товариства або його найменування, що дає право такому товариству відмовити у допуску до приміщення, мотивуючи це тим, що ухвала про надання дозволу на проведення обшук не стосується зазначеного підприємства;

3) документи та предмети, які дозволено відшукати та вилучити слідчим при проведенні обшуку;

4) номер кримінального провадження, в рамках якого здійснюється обшук та коротку фабулу цього провадження;

5) прізвище або найменування власника приміщення;

6) прізвища осіб, за клопотанням яких суд дозволив проведення обшуку. Одразу ж доцільно перевірити службові посвідчення працівників правоохоронного органу на предмет їх відповідності даним, які зазначені в ухвалі слідчого судді.

Одночасно з процесом ознайомлення з ухвалою слідчого судді необхідно викликати адвоката для надання правової допомоги, а також при можливості попередити інших працівників підприємства про візит правоохоронних органів, щоб вони мали змогу належним чином до нього підготуватись (відключити свої комп’ютери, зібрати особисті речі тощо).

Після ознайомлення з ухвалою слідчого судді її копію працівники правоохоронного органу мають надати уповноваженій особі підприємства, на якому буде проходити обшук.

З метою фіксації можливих правопорушень з боку правоохоронних органів потрібно відразу документувати увесь процес проведення обшуку, починаючи з моменту ознайомлення з ухвалою слідчого судді, за допомогою засобів аудіо та відео фіксації. Звичайно ж, на практиці трапляються випадки, коли правоохоронці забороняють здійснювати фіксацію проведення обшуку з огляду на те, що така фіксація буде здійснюватися самими співробітниками правоохоронних органів, а тому одночасне здійснення фіксації уповноваженими представниками підприємства заважатиме належному проведенню обшуку.

В будь-якому випадку  не радимо знімати процес обшуку на свій телефон, оскільки велика імовірність того, що зазначений телефон буде вилучений з мотивів того, що на ньому може міститись інформація, яка і є метою проведення обшуку.

У випадку початку проведення обшуку без достатніх правових підстав (якщо ухвала слідчого судді не відповідає вимогам, встановленим Кримінальним процесуальним кодексом України), необхідно відразу викликати поліцію за номером телефону 102 для фіксації протиправних дій.

Дії працівників в процесі проведення обшуку?

У випадку, коли обшук все ж таки розпочався, необхідно пам’ятати, що:

1) не потрібно підписувати жодних документів, окрім протоколу обшуку;

2) не потрібно відповідати на питання слідчого чи інших працівників правоохоронних органів. Слідчий не має права без Вашої згоди допитувати Вас під час проведення обшуку, оскільки допит – це окрема слідча дія, про яку особа повідомляється окремим повідомленням не менше, ніж за 3 дні до запланованої дати допиту;

3) не потрібно залишати представників правоохоронного органу на одинці в будь-якому приміщенні. Правоохоронці під час обшуку мають знаходитись в приміщенні під постійним наглядом працівників підприємства, які б відразу фіксували можливі порушення зі сторони правоохоронних органів;

4) Ви маєте право не віддавати правоохоронцям добровільно ключі від сейфів, паролі від комп’ютерів чи телефонів тощо. Проте, слід пам’ятати, що у випадку, якщо Ви добровільно не надаєте доступ до сейфу, то з великою долею імовірності правоохоронці його зламають та отримають доступ до його вмісту;

5) під час проведення обшуку працівники підприємства мають право вільно пересуватись по території підприємства та спілкуватись між собою. Слідчий лише може обмежити вихід працівників за межі офісу.

Крім того, кожен працівник має тримати особисті речі при собі, щоб мінімізувати ризик їх вилучення. Звісно, правоохоронці можуть здійснити особистий обшук осіб, які присутні у приміщенні та вилучити певні особисті речі. Проте такий особистий обшук може здійснюватися лише особою тієї ж статі та за вимогою особи в присутності адвоката, який має 3 години, щоб дістатись до місця проведення такого обшуку. Результати проведення особистого обшуку мають бути зафіксовані у відповідному протоколі, в якому необхідно обов’язково вказати усі зауваження щодо його проведення.

Якщо ж деякі особисті речі не вдалось тримати при собі та вони деякий час знаходились без нагляду, то потрібно бути готовим до ситуації, коли правоохоронці раптово знайдуть в таких особистих речах сторонні предмети.

В такому випадку в жодному разі не потрібно торкатись стороннього предмету та особистих речей, вимагати складення окремого протоколу огляду такої речі та зняття відбитків пальців з зазначеного стороннього предмету в присутності понятих.

Окремої уваги заслуговують особи, що приходять з правоохоронцями на обшук у якості понятих, та які, як правило, тим чи іншим чином залежні від зазначених правоохоронців. Звичайно ж, що такі поняті не будуть зважати на можливі протиправні дії правоохоронців, а тому необхідно наполягати на залученні і інших осіб у якості понятих при проведенні обшуку (наприклад, сусіди, адміністрація бізнес-центру тощо).

В будь-якому разі, потрібно запам’ятати прізвище, ім’я, по-батькові та інші дані понятих, оскільки в подальшому цілком вірогідно, що зазначена інформація знадобиться Вам при поверненні вилученого майна чи визнанні певних доказів неналежними.

Врешті-решт, після проведення обшуку необхідно проконтролювати, щоб усе майно, яке вилучається правоохоронцями, було відображено у відповідному протоколі. При цьому, необхідно детально описати кожний предмет окремо та уникати улюблених формулювань правоохоронних органів на кшталт «папка чорного кольору з документами» чи «сумка сірого кольору з комп’ютерами», оскільки вказані загальні формулювання можуть утруднити чи унеможливити повернення певних документів або речей в майбутньому.

У випадку вилучення оригіналів важливих документів доцільно, як мінімум, зробити їх ксерокопії. Якщо також вилучаються первинні документи підприємства та регістри бухгалтерського обліку, необхідно обов’язково скласти реєстр таких документів.

Усі зауваження щодо проведення обшуку мають бути відображені у протоколі.

За результатами складання протоколу необхідно отримати у правоохоронців його копію з детальним описом вилученого майна.

Оскільки завершенням обшуку пригоди для підприємства, як правило, не завершуються, тому дотримання зазначених простих правил допоможе в подальшому підвищити шанси підприємства на повернення усього тимчасово вилученого в нього майна.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи