Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.01.2017 15:26

Виїзд нерезидента з України на власному авто з “тимчасовими" номерами

Адвокат, практика в галузі корпоративного, господарського, адміністративного, земельного, трудового, сімейного та кримінального права

Статтею 380 Митного кодексу України передбачається право громадян-нерезидентів, які перебувають на законних підставах на території України, ввозити на строк до одного року

     Статтею380 Митного кодексу України передбачаєтьсяправо громадян-нерезидентів, якіперебувають на законних підставах натериторії України, ввозити настрок до одного року на митну територію України транспортнізасоби особистого користування ,які непідлягають письмовому декларуванню тазвільняються від подання документів,що видаються державними органами,уповноваженими здійснювати видиконтролю, зазначеними у статті319 цьогоКодексу. Пропуск таких транспортнихзасобів через митний кордон Україниздійснюється без застосування до нихзаходів гарантування, передбаченихрозділом Х Кодексу.

Змоменту ввезення такого транспортного засобу в Україну та отримання дозволу митногооргану вони знаходятьсяу митномурежимі тимчасового ввезення.

Вищевказані транспортні засоби особистого користування можутьвикористовуватися на митній територіїУкраїни виключно громадянами, які ввезлизазначені транспортні засоби в Україну,для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можутьвикористовуватися для цілей підприємницькоїдіяльності в Україні, бути розкомплектованічи передані у володіння, користуванняабо розпорядження іншим особам.

Порядком державноїреєстрації (перереєстрації), зняття зобліку автомобілів, автобусів, а такожсамохідних машин, сконструйованих нашасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,марок і моделей, причепів, напівпричепів,мотоколясок, інших прирівняних до нихтранспортних засобів та мопедів (ПостановаКМУ № 1388 від 07.09.1998р.) передбачено обов ' язокдержавної реєстрації транспортнихзасобів, тимчасово ввезених на митнутериторію України для власногокористування більш як на два місяці. Після реєстрації такого транспортногозасобу видаються номерні знаки на часзнаходження його в Україні.

Статтею112 Митного кодексу України передбачається,що м итнийрежим тимчасового ввезення ,в якому знаходиться ввезений нерезидентомтранспортний засіб, завершується шляхом реекспорту товарів,транспортних засобів комерційногопризначення, поміщених у цей митнийрежим, або шляхом поміщення їх в іншиймитний режим, що допускається цимКодексом.

Такимчином, длявиїзду із України нерезиденту на власному авто з “тимчасовими”українськими номерами потрібноздати такі номери до відповідного органута припинити режим тимчасового ввезення. Виїзд нерезидентом за межі територіїУкраїни буде здійснювать на номернихзнаках, отриманих при в'їзді на українськутериторію.

Дотого ж звертаю увагу, що після закінченнястроку тимчасового ввезення, відповіднодо Постанови КМУ № 1388від 07.09.1998р., транспортнізасоби вважаються незареєстрованими.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net