Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.08.2017 15:48

Що таке Договір управління підприємством і "з чим його їдять"

Керівник юридичної компанії "Nota bene.Legal group"

Нерідко у житті власника бізнесу виникає момент, коли він вже не хоче або не може самостійно здійснювати управління своєю справою. Тут постає питання: продати свій «викоханий» бізнес або передати його в управління іншій компанії.

Нерідко у житті власника бізнесу виникає момент, коли він вже не хоче або не може самостійно здійснювати управління своєю справою. Тут постає питання: продати свій «викоханий» бізнес або передати його в управління іншій компанії. 

Саме другий варіант регулюється Цивільним кодексом України. Договору управління майном присв'ячена глава 70 "Управління майном" (статті 1029 - 1045 ЦК). 

Поняття договору управління майном закріплено ст. 1029 ЦК України, якою передбачено можливість виникнення на підставі зазначеного договору двох видів прав управителя на отримане в управління майно: права управителя на чуже майно (власником майна, що перебуває в управлінні, залишається установник); або права довірчої власності (право власності на довірене майно переходить від установника до управителя). 

Відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

Договір в обовязковому порядку має бути посвідчений нотаріусом.
Згідно зі ст. 1033 ЦК України, управителем може бути суб’єкт підприємницької діяльності (ТОВ, ФОП ін.). 

Для цього нотаріусу подається відповідне свідоцтво та/або витяг з Державного реєстру фізичних осіб – для фізичних осіб, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – для юридичних осіб. Дані про документи, що підтверджують статус осіб як суб’єктів підприємницької діяльності, указуються нотаріусом у тексті договору. Засвідчені в установленому порядку фотокопії цих документів долучаються до примірника договору, що залишається у справах нотаріуса. 

Істотними умовами договору є: 

1. перелік майна, що передається в управління. У разі передання корпоративних прав- у договорі управління корпоративними правами необхідно вказати повне найменування господарського товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код як юридичної особи, а також розмір частки установника управління в статутному фонді (капіталі) цього товариства – у відсотках і сумі.

2. розмір і форма плати за управління майном. Винагорода, зазвичай, оцінюється за результатами півріччя чи року і визначається у процентному співвідношенні. Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном. У договорі може бути визначено, що управитель має право відраховувати зазначені грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління. 

Законодавець також закріпив, що управитель , який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки ( ст. 1043 ЦК).
Договір може бути укладений безстроково або на певний визначений строк. 

NB! Рекомендуємо власникам перед прийняттям рішення укласти договір про управління підприємством обовязково зробити інвентаризацію майна підприємства, незалежний аудит про склад та вартість підприємства, а також перелік усіх боргів, які включаються до складу підприємства із вказівкою на кредиторів, характер і розмір усіх вимог. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]