Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.05.2024 09:58

Від Тік Току до стратегії та тактики, засобів та методів сталого розвитку країни

Доктор технічних наук, професор

Вся діяльність країни має сприяти реалізації концепції сталого розвитку країни та перетворенню її економіки шляхом комплексного....

1. Ще у 1992 році в Ріо -де-Жанейро людство прийняло Концепцію сталого розвитку (К С Р) із 17 основними напрямками , чітко визначеними їх індикаторами (індексами). За минулі роки КСР фактично стала путівником розвитку більшості країн світу . Переважна більшість країн світу ухвалила в рамках загальної КСР свої НАЦІОНАЛЬНІ Концепції сталого розвитку , які схвалені народом і лягли в основу їхньої стратегії розвитку та національної ідеї . Україна все ще не прийняла національної КСР, що може заважати її подальшій інтеграції до Європейського співтовариства та НАТО.

2. Виходячи з нинішніх реалій стратегією України є відродження індустріально-аграрної держави та її подальший сталий розвиток з використанням наступних тактичних прийомів , засобів та методів : орієнтація на розвиток середнього та малого бізнесу підходів , системного аналізу , інноваційної інженерії , проектного менеджменту та маркетингу, технологічного бізнесу , цифровізації та сучасних інформаційних технологій . Можливо ,  цей довгий перелік необхідних областей знань, що склався при осмисленні та реалізації КСР, і з'явився однією з причин проблем нашої країни з прийняттям національної КСР.

Якось вже досить давно мене запросили як експерта у десятирічну програму НАТО , в якій брали участь близько 30 провідних фахівців різних країн , “NATO Science for Peace and Security Pilot Project on Clean Products and Processes”. Приголосили , мабуть, тому що я тоді вже заснував перший в Україні Придніпровський центр чистих виробництв і теж вперше Екологічний фонд Наддніпрянщини . Обидві організації тоді успішно розвивалися і навіть увійшли до світових мереж подібних організацій. У своїй першій доповіді на постановочній сесії учасників цієї програми я виступив із полум'яною промовою про чудову Концепцію сталого розвитку, яка, мабуть, була основним спонукачем цієї програми НАТО, і про те, які великі очікування від її реалізації в Україні. З нетерпінням чекав на реакцію керівника програми, одного з провідних американських екологів S . Sikdar , але , на мій подив і засмучення , він сказав, що другого такого сеансу совкового славослів'я він більше не витримає і програму мені доведеться покинути. Це дуже засмутило мене, тому що засідання програми щороку планувалося проводити в новій країні, щоб  на них глибоко обговорити проблеми сталого розвитку та зміну індексів сталого розвитку кожної країни. Крім того, передбачалося,  що учасники програми відвідають в кожній країні провідні підприємства, університети, наукові інституції. Це було б чудовою школою для тоді ще молодого професора, і я розумів, що гріх не використовувати таку можливість , а врятувати мене від вигнання можуть, тільки нові концепції, ідеї, рішення по суті концепції сталого розвитку.

Перше, що мені тоді стало в нагоді, це те, що мене завжди обурював поширений у нашій країні, та й у світі, термін “екологія”. Адже, згідно з легендарною Вікіпедією " Екологія (від др.-грец. οἶκος - житло (будинок), місцеперебування і λόγος - вчення) - природнича наука (розділ біології) про взаємодії живих організмів між собою і з їх довкіллям, про організацію та функціонування біосистем різних рівнів (популяції, співтовариства, екосистеми) Отже, в просторіччі під екологією часто розуміється стан навколишнього середовища, а під екологічними проблемами - питання охорони навколишнього середовища від впливу антропогенних факторів.

Ну причому тут КСР та ще й взаємодія цієї самої екології з технікою та соціальними завданнями? Після тривалих роздумів дійшов першого висновку – доцільно говорити не про екологію (жучки, павуки, трава тощо), а про екологізацію , використавши при словотворі і додавши до заїждженого вже терміну “екологія термін “ action ”, який у найшанованіших словниках перекладають як діяльність, акція, рішення, захід, крок, вплив. Тепер зовсім недалеко було запропонувати перейти від використання в КСР замість терміну екологія термін екологізація , розуміючи під ним діяльність , спрямовану на поліпшення екологічних показників, показників при експлуатації будь-якого об'єкта, зовсім не обов'язково природного.

Після цього “Остапа понесло”, і другий напрямок моєї етимологічної діяльності був з терміном “технологія”. Все в тій же Вікіпедії читаємо “ технологія (від грец. τέχνη «мистецтво, майстерність, вміння» + λόγος «слово; думка, сенс, поняття » ) - сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного результату; у широкому значенні - застосування наукового знання для вирішення практичних завдань. Технологія включає способи роботи, режими роботи, послідовність дій - тобто відповідає на питання «як, яким чином, за допомогою чого» можна щось зробити. Подумав, що варто включити поняття “технологія” до тезаурусу термінології КСР.

Далі спробую використати  ще один семантичний приклад і показати, що мої семантичні досліди мають прямий стосунок до КСР. Як механік, що досить багато років пропрацював на реальному підприємстві, я розумів, що рівне, чи не більше значення, для успішної роботи будь-якого підприємства має не тільки успішна технологія, а й обладнання , в якому ця технологія здійснюється, і лише від єдності технології та обладнання в якому вона реалізується, поєднання їх один з одним, якщо хочете, гармонії між ними залежить успіх підприємства. Згадав слова одного з моїх чудових вчителів, Проф. Ганза С.Н. про те, що механік, який не знає і не розуміє технології процесів , що відбуваються в обладнанні, що обслуговується ним, ні для чого не придатний механік. Подібне можна сказати і про технологів. А в нас у країні чомусь завжди віддавали перевагу всім технологам, а про механіків згадували вкрай рідко. За кордоном питання спростили - ввели термін "engineering", розуміючи під цим терміном єдність технології та обладнання. І в назві університетів це відбилося. Наприклад, університет , у якому пропрацював усе життя, є чи не єдиним у світі хіміко- технологічним університетом. На мою думку, тільки в Китаї є подібний. Зате Uniiversity of Chemical Engineering - по-моєму не одна сотня. Тому серед фахівців – хіміків у світі немає ні механіків, ні технологів, а є фахівці з інжинірингу.

Ось після цих семантичних викладок продовжимо аналіз причин затримки у створенні національної КСР та перейдемо до конструктивних пропозицій. Для цього зараз прийнято проводити перед усім системний аналіз системи, що є предметом вивчення. У той же час , не можу не згадати про один пов'язаний з темою статті Секрет Полішинеля (згідно з В. «Секрет Полішинеля » (фр. «Le secret de Polichinelle ») - фразеологічний вираз, що означає секретні відомості, що набули поширення серед широкої публіки; уявну таємницю; «Секрет - на весь світ» . А мова про те, що сталий розвиток не може бути не інноваційним. Інакше неминуче не розвиток, а деградація. Неможливо навести жодного прикладу системи (а тут і далі ми говоримо про системи, і не тільки про прості, але про складні системи, а не про окремі їх елементи), яка б розвивалася без використання інноваційних засобів і методів, не мала б у своїй основі хоча б інноваційних змін теорії та хоч якоїсь практики їх використання.

Уважний читач , мабуть , давно звернув увагу на парний характер тих або інших показників систем. Навіть не варто обговорювати взаємний вплив теорії та практики на показники роботи будь-якої системи . Є прагнення відповідності​ практичних результатів роботи тієї чи інакший системи з відповідним теоретичним поглядом на її роботу . Детально про це розказано у моїй монографії “Теорія технічних систем”, яка була недавно видана російською мовою в Німеччині і, на жаль, теж у російськомовному варіанті, перевидана нашим університетом, http://www.invest.ho.ua/Txt/tts.pdf.

Загальновідомо , що стратегія і тактика також знаходяться в тісному синергетичному зв'язку  (зараз у війну навіть діти знають про це, а тим, хто ще не освоїв особливості та закони синергії, рекомендую безоплатно завантажити і прочитати мою книгу "Синергія в інженерній хімії. Засоби та методи. Просто про складне' ( http://www.invest.ho.ua/Txt/Synergy.pdf ). Що стосується стратегії та тактики при стійкому, обов'язково інноваційному розвитку, то зв'язок між ними нескінченно сильний, як нескінченний сильний прямий і зворотний зв'язок між матір'ю та її дитиною (це порівняння тут не випадково, далі зрозумієте чому).

На жаль, у нас часто плутають. стратегію та тактику. Наприклад , діджиталізацію​ відносять до стратегії . Навіть спеціальне Міністерство діджиталізації створили. Але діджиталізація - не стратегія, не самоціль, лише чудовий тактичний прийом, метод реалізації багатьох стратегічних завдань. Поза цими завданнями вона не потрібна, немає для неї об'єкта використання. На жаль, з цієї причини так само не вирішуються стратегічні завдання реформування народної освіти. В останні роки чиновники МОН видають на гора лише багато тактичних витівок без урахування загальної стратегії. Приклад - злиття окремих університетів, які зовсім не пов'язані між собою близькою науковою тематикою або спорідненими спеціальностями. Нас запевняють, що також буде допомога в налагодженні співпраці та партнерства між українськими та іноземними компаніями , промоція українських товарів та послуг за кордоном​ розвиток експортних компетенцій українського підприємництва ”. Основну надію покладають при цьому на міжсекторну взаємодію Діі.Бізнесу з Міністерством економіки України , Міністерством цифровий трансформації України , Міністерством освіти та науки, Міністерством фінансів , Міністерством інфраструктури та іншими державними органами, громадськими організаціями , приватними компаніями , асоціаціями . А координувати​ всю роботу інституції буде Секретаріат Кабінету Міністрів України , Дія Бізнес — у Харкові, Миколаїві, пілотний формат консультаційного стенду у Черкасах, центрах в Одесі, Полтаві, Ужгороді, Кривому Розі, Бучі, Тернополі, Кременчуці , Рівному, Луцьку, центр для студентів на базі КНУ ім. Т. Шевченка (у м. Київ ) та один центр за кордоном — у Варшаві . У той же час, відомо, що західний бізнес співпрацює з нашими організаціями лише тоді, коли це співпадає з його комерційними інтересами і це неминуче зменшить ефективність такого співробітництва.

Як зазначено у моїй книзі по синергії, синергетичний зв'язок можна спостерігати між засобами та методами впливу на систему. У будь-якій реальній промисловій технології в цьому випадку часто мають на увазі зв'язок між технологічними процесами та обладнанням, в якому вони реалізуються. Тут теж часто доводиться враховувати не просто синергетичний зв'язок, а своєрідну конкуренцію між ними. Розібратися з цією конкуренцією можна, якщо отримати дані за швидкістю, тобто кінетики процесу, що залежить від конструктивних особливостей обладнання та технологічних режимів роботи установки. Не втримаюся від того, щоб не розповісти читачам про один цікавий випадок із практики.

Звернулися до нас ще в колишньому Союзі колеги з Олайне (невелике хімічне містечко біля Риги) із проханням збільшити продуктивність промислової біотехнологічної установки виробництва одного з перших вітчизняних протиракових препаратів. Усі можливості зміни режимів взаємодії потоків, концентрації реагентів, температури, тиску колеги начебто зазнали і нічого доброго не знайшли. Біотехнологічний процес відбувався в імпортному сяючому відполірованому нержавіючому ємкісному апараті з мішалкою і колектором для введення повітря, необхідного для дихання мікроорганізмів, що розмножуються. Будучи, переважно, механіками за освітою, ми, звичайно, почали з інтенсифікації процесу перемішування рідини, а значить і поліпшення контакту між повітрям та рідиною. Змінили мотор (збільшили кількість обертів та потужність) та розпочали виробничі випробування модернізованого обладнання. На жаль, нас спіткала невдача. Усі мікроорганізми в апараті загинули. Нічого нового без серйозної зміни технології та обладнання ми придумати не змогли. В розгубленості я звернувся за консультацією до знайомого колеги, директора Вірменського інституту біохімії АН з гарним вірменським прізвищем Африкян . Зустрілися ми з ним біля першого в колишньому Союзі фонтану кольору в центрі Єревана. Розповів я йому про нашу невдачу. Він поспівчував. У цей час поряд дитина гарної вірменської жінки раптом вирвалася з материнських рук і побігла до фонтану. Мати з переляку, помчала за ним, наздогнала і почала, зовсім, як і в інших народів, шльопати його. Важливо, що дитина реагувала на її ляпаси радісним сміхом. І тут мій розумний колега раптом стрепенувся і сказав мені: ти бачиш, вона його відшльопала, а йому приємно, він сміється, радіє життю. Мабуть, не боляче шльопала. І додав: мікроорганізми у твоєму реакторі теж живі. А ти не замислюючись збільшив у кілька разів енергію, що підводиться до них для перемішування. Ти просто порвав їх цим. Ось вони й загинули. І додав, що необхідно не просто перемішувати реакційну масу, а забезпечувати пульсуючий режим перемішування реакційної маси подібний до ляпанців вірменської матері .

З цією розумною порадою колеги я й полетів назад до Дніпропетровська. Да тільки при зльоті турбогвинтового літака звернув увагу, дивлячись в ілюмінатор, що при включенні кожного двигуна лопаті гвинта навіщо-то прокручували в обидві сторони по відношенню до звичайного положення. Бортмеханік пояснив мені, що вони користуються цим при посадці і зльоті літака, щоб скоротити довжину необхідної злітної смуги. Ось це  і було  вирішенням мого завдання з оптимізацією промислової установки. Далі було просто. Послав аспіранта, який займався цією темою, в аеропорт, у майстерні, де ремонтували двигуни літаків, і він правдами та неправдами випросив або виміняв у них дуже простий вузол забезпечення повороту лопатей. Потім він полетів із цим вузлом до Латвії та дуже оперативно змонтував його на наш злощасний реактор. Через тиждень мене запросили на підприємство на випробування модернізованого апарату, в якому ми, крім пульсуючого повороту лопатей мішалки, забезпечили ще зміну напрямку введення повітря через колектор на протилежне, таке, щоб воно було зустрічним пульсуючого потоку рідини (вгору - вниз). Внаслідок таких нескладних та незатратних змін у технології та обладнанні установки вдалося збільшити виробництво потрібного країні препарату у кілька разів.

3. Ще недавно Україна була однією з інтелектуально розвинених країн світу . За кількістю винаходів наші винахідники були першими на змаганнях з розробки унікальних зразків техніки, у тому числі оборонної. Зараз ми цим вдало користуємося. Але на виробництвах у таких сферах, як промисловість, видобуток вугілля, легка промисловість, металургія, машинобудування, йде спад. Це, у свою чергу, призводить до «закриття десятків тисяч підприємств, припинення існування цілих галузей, безробіття та міграції населення.

Треба не проливати крокодилячі сльози про деіндустріалізацію і деградацію країни, що вже відбулася, і про деінтелектуалізацію населення внаслідок ісходу з країни найбільш професійного , інтелектуально розвиненого населення, а також руйнацію основ раніше одної з кращих у світі освіти, як початкової, так і вищої, а вжити сучасні творчі методи  розвитку молоді, використавши для цього не лише змучену безглуздими реформами систему освіти, а й усі можливості нашої української науки, літератури, журналістики, мистецтва. Особливо важливо відродити інформаційне крило українського інтернету, який значно збіднів унаслідок не завжди продуманих обмежень його контенту. А поки значна частина найперспективнішого в плані реінтелектуалізації населення зайнята розглядом скабрезних картинок і читанням вульгарщини в Тік Току і здивовано розглядають відверте порно в рекламах, що запускаються в смартфони не тільки дорослих, але й дітей..

Щодо спроб реформування нашої освіти, то тут поки що теж похвалитися особливо нічим. Нещодавно, наприклад, наш Президент відвідав у Дніпрі ліцей нового типу. Він носить назву інтелектуального, та ще й поіменований  “Синергія”. Нажаль, судячи з реклами навчальних програм, розміщених на сайті ліцею, поки навряд чи варто очікувати особливих успіхів у педагогів у розвитку творчих здібностей та інтелекту у їх учнів. Цьому навряд чи сприяють басейн, класи у підвальних притулках, чудові побутові умови життя школярів, які продемонстрували Президенту.

Не дуже тішить і поява в недержавній освіті України цілої мережі для підготовки так званих міні-босів. Ну хоча б спробували відтворити чудовий досвід японського менеджменту під час підготовки кадрів, які керують промисловим виробництвом. А поки що програми навчання мінібосів  мало відрізняються від програм у звичайній школі, а на відміну від неї школа відрізняється лише високою вартістю навчання, яка говорить про бажання педагогів навчати  дітей заможних громадян.

4. На жаль, запропонована МОНУ візія майбутнього освіти та науки України не враховує ні прийнятої всім світом стратегії , ні тактики КСР і потребує серйозного переосмислення . Наприклад, реформу вищої школи та науки зводять до запозичених у бізнесу процесів ліквідації ( ламати не будувати !), злиття чи поглинання наукових та освітніх підприємств. Доцільніше та своєчасніше було б реалізувати науково-освітньо-виробничі об'єднання з використанням можливостей університетів , академічних інститутів , великих підприємств та підприємств СМБ.

В останньому зверненні до влади я дуже просив її хоча б відповіді на кілька конкретних запитань:

1. Чи затверджена Владою України Національна Концепція сталого розвитку і де з нею можна ознайомитися ?

2. Чи збирається Влада виконати рішення ООН ( нехай із кількарічним запізненням ) щодо проведення 10 - річчя вивчення Концепції сталого розвитку у всіх країнах світу в навчальних закладах усіх рівнів ?

3. Чи схвалює влада багато разів запропоновану мною версію стратегії розвитку нашої країни з використанням загальної Концепції сталого розвитку: Вся діяльність країни має сприяти реалізації концепції сталого розвитку країни та  перетворенню її економіки шляхом комплексного вирішення екологічних , економічних та соціальних проблем .

На жаль, нещодавно я отримав уже традиційну відповідь влади: “ Повідомляємо , що викладена у зверненні інформація щодо питань: стратегії , тактики, теорії , практики, засобів та методів відродження та сталого розвитку України взята до уваги . Висловлюємо вдячність за Вашу ініціативність , чітку громадянську позицію та надані Вами пропозиції ”. Дякую владу і на цьому, але це вже далеко не перша за кілька десятків років неконкретна відповідь на мої запитання.

Третій рік вже йде кривава війна України з рашистами . Вже діти багато знають про її стратегію та тактику. Що стосується КСР, то її стратегія полягає в тому, що вся діяльність країни, що потребує відродження та сталого розвитку, має сприяти реалізації КСР країни та технологічному перетворенню її економіки шляхом комплексного вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем, а ось її основні тактичні прийоми : комплексне вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем за рахунок орієнтації на розвиток середнього та малого бізнесу, використання високого інноваційного потенціалу та ринкових механізмів господарювання на основі синергетичних та кластерних підходів, системного аналізу, інноваційного інжинірингу, проектного менеджменту та маркетингу, технологічного бізнесу, діджиталізації та сучасних інформаційних технологій.

Зараз: 1. Відродження зруйнованого промислового виробництва та подальший розвиток України у нинішніх реаліях можливі лише шляхом створення виробництв середнього та малого бізнесу (СМБ), успіх яких можливий лише за наявності на їх основі інноваційного наповнення.

2. На жаль, наше освіта майже не навчає підприємців та не розвиває творчі здібності у своїх вихованців . Цим не займаються і в позавузівських формах освіти .

3. Уряд у “ Реформах освіти та науки” визнав, що “… сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку особистості та суспільства , ані потребам економіки , ані світовим тенденціям ”. І не сховує , що мета нової реформи – інтеграція до європейської системи освіти . Але вперше в Україні з'явився науково-освітній Інтернет- портал “ Інноваційний технологічний бізнес (www.invest.hp.ua)”. Вперше у цьому порталі розпочав роботу Інтелектуальний ярмарок, орієнтований насамперед на підприємців СМБ (http://www.invest.ho.ua/startup.shtml ), в якому представлений великий список назв стартапів , систематизований у вигляді 9 головних “павільйонів ”: інтелектуальна власність для стартапів , антивоєнні стартапи , стартапи для інтелектуального наповнення СМБ, українські стартапи для малої хімії , секрети унікальної системно – синергетичної методики винахідництва, перспективи хімії та фармацевтики, стартапи індустріально -аграрного симбіозу , техніка глибокого очищення речовин та інших інтелектуальних розробок для СМБ.

Аналіз відповідей Міністерство показав, що Національної Концепції сталого розвитку Україна все ще не має ( доповідь Президента про перспективи розвитку країни не може виконувати її роль). Не маємо також виконання контролю  КСР за допомогою індикаторів, абсолютно не вивчено питання використання системного аналізу та механізмів синергетики для використання ефектів взаємодії для окремих напрямків КСР, не виконано рішення ООН щодо проведення 10-річчя навчання у всіх навчальних закладах основам КСР та ін .

Більше наведено у моїй статті “ Чи ще довго Україні бути неформатною країною ? Може , реформа освіти допоможе ? (https://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/51028).

3. Вважаю за доцільне

3.1. Прийняти як національну ідею України на найближчі роки “ Відродження України та її подальший сталий розвиток ”.

3.2. Розглянути як один з варіантів стратегії відродження України як індустріально-аграрної держави її сталий розвиток з використанням наступних тактичних прийомів , засобів та методів : орієнтації на розвиток середнього та малого бізнесу , заснованого на використанні високого інноваційного потенціалу та ринкових механізмів господарювання на основі синергетичних та кластерних підходів , системного аналізу , інноваційного інжинірингу , проектного менеджменту та маркетингу, технологічного бізнесу , діджиталізації та сучасних інформаційних технологій .

3.3. Прийняті в КСР індикатори стійкості розвитку , можливо , слід розподілити для організації їх виконання та контролю між нашими Міністерствами відповідно до них профілю .

3.4. На виконання рекомендацій ООН щодо вивчення КСР, вважаю за доцільне сконцентрувати роботу в цьому напрямку до МОН, а також залучити до пропаганди та вивчення досвіду використання КСР усі засоби масової інформації .

Основним недоліком оприлюдненої Урядом Програми післявоєнного відновлення Україна є її орієнтація на запозичення інтелектуального капіталу , що є визнанням нашої поразки у війні інтелектів , та відсутність стимулювання відновлення власного інтелекту наших професіоналів . Відродження та сталій розвиток країни неможливі без вирішення завдання реіндустріалізації . Програна поки що нами війна інтелектів (про неї - серія 8 постів за адресою https://blog.liga.net/user/vzadorskiy/profile ) є однією з найважливіших проблем, насамперед, через необхідність розвитку середнього та малого товаровиробничого бізнесу , який не може бути неінноваційним . Вихід один – треба займатися розвитком творчих здібностей молоді , за якою майбутнє країни.

Винахідниками не народжуються , ними стають внаслідок освіти . Це розуміють у багатьох країнах світу . У США для цього створили мережу шкіл навчання винахідництву , у Китаї - урядову програму "1000 талантів ". У нас такого попиту поки немає. але хочу звернути Вашу увагу на наш, на мій погляд, позитивний досвід створення для молоді принципово нової методики винахідництва , заснованої на серйозній теоретичній базі ( теорія технічних систем, синергетика, інноваційний інжиніринг , діджиталізація , інженерно – технологічний бізнес ) та створення школи винахідництва , що була апробована для випускників одного з кращих ліцеїв міста Дніпро (http://invest.ho.ua/Txt/algorithm.pdf).

Мабуть потрібно продовжити цю роботу в масштабах регіону, чи країни, можливо в рамках програми Дія.Освіта . Створення школи винахідництва при ній відразу підніме її рейтинг і може бути тиражовано в інших регіонах країни . Наш портал міг би допомогти у реалізації цього проекту в рамках проекту створення руху людей похилого віку “Інтелектуальне волонтерство ”.

Пошук ефективних напрямів підвищення ефективності вищої школи ми з моїми учнями та співробітниками вели на заводі- втнз м.Теміртау (Казахстан), а потім на кафедрі “Обладнання хімічних заводів (ОХЗ)” Хіміко- технологічного університету ( м.Дніпро ). Можливо , деякі з них можна використовувати при здійсненні в країні запланованої реформи , якщо скористатися багатьма матеріалами за нашими результатами, що є в моєму блогу та в моєму Інтернет-порталі “ Технологічний бізнес ”. Ось ці напрямки:

1.Поєднання та створення тріади освіти , науки та виробництва . Дуальна система освіти . На кафедрі таку тріаду було створено приєднанням до кафедри Галузевої лабораторії та підприємств об'єднання " Союзреактив ".

2.Створення системно – синергетичної системи знань спеціаліста , у якої майже всі навчальні дисципліні пов'язані між собою загальними термінологіями , правилами, взаємозалежними законами тощо . У чому принципова відмінність системи знань, що використовується нами, від дискутованої зараз вченими багатьох країн моделі «Університету 3.0», в основі якої лежать високі технології, нібито засновані на глибоких фундаментальних знаннях? В тому, що  знання швидко старіють, а отже, і технології , запропоновані на їх основі, не можуть бути такими високими. Звичайно у найкращому разі технолог публікує патенти. А про те, як технолог вигадав щось уперше, він, навпаки, не розповідає, це – ноу-хау. Але ж набагато цікавіше і корисно знати, як він вигадує ці патенти. І, далеко не завжди, їх вигадує саме технолог. Набагато частіше сьогодні- це механік, який оволодів системним аналізом і синергетикою. А іноді й економісти втручаються у творчий процес – адже собівартість, якщо у такому процесі береш участь, можна знизити. В основі високих технологій часто лежать найглибші фундаментальні знання. Можна, звісно, зібрати команду на вирішення будь-яких завдань – ще й фізиків , і хіміків, і математиків. Але повірте мені, автору великої кількості патентів, творчі здібності колективу від цього не зростуть. Є деякі загальні для багатьох спеціальностей особливості творчого процесу, яким потрібно фахівця навчити незалежно від його спеціальності. У цьому випадку запрацює так званий колективний розум, який добре проявляє себе в роботі спільно всього колективу на мозкових штурмах та в інших колективних формах творчої праці, набагато ефективніших, ніж творчий процес одинаки, навіть якщо він належить до когорти фундаментальних інтелектуалів.

3. Тому нам довелося створити та реалізувати в навчальному процесі системно – синергетичну методику пошуку нестандартних рішень та навчання винахідництву . В результаті створено понад 400 патентів та винаходів , багато з яких було реалізовано .

4. А далі – реалізація інтегральної концепції інженерної підготовки , що полягає у набутті механіками не тільки знань обладнання , а й знань у галузі технології , що відбувається в цьому обладнанні , тобто на стику наук про обладнання та технології .

5. Ще далі - поновлення змісту навчальних дисциплін з урахуванням технологічного розвитку у світі, наприклад , вивчення методів створення принципово нового гнучкого хімічного обладнання та блочно – модульних структурно трансформованих багатономенклатурних гнучких установок.

6.Включення до спецкеурсів вивчення питань промислового підприємництва.

7.Створення студентського технологічного бізнес – інкубатора .

8. Підготовка за участю студентів ярмарків стартапів для середнього та малого бізнесу .

9. Розробка за участю студентів Програми інтелектуального волонтерства для підтримки підприємців .

10. Створення за участю студентів школи синергетичного винахідництва для випускників старших класів .

11.Створення за участю студентів першого в Україні Інтернет -порталу з Інноваційно-синергетичного технологічного бізнесу .

12.Людина безперервно навчається всю життя , тому і для всіх форм її освіти для середньої та вищої школи потрібна об'єднуюча , єдина реформа з єдиними завданнями , засобами та методами реалізації . Це необхідно для того, щоб забезпечити наступність знань та вміння учнів йти шляхом прямого та зворотного синергетичного зв'язку обох систем освіти .

13. Далі потрібно робити дуже важливий крок – поєднання освіти , науки та виробництва , що дозволить не лише забезпечити інноваційність виробництва та професійність молоді , але й збереження , відродження та розвиток величезного наукового потенціалу нашої країни .

14.Замість відмови вид заочної та вечірньої форм освіти треба нарешті перейти до дуальної форми освіти як для ВНЗ, так і для старших класів шкіл .

15.Не продовжувати запозичене у бізнесу , не завжди продумане та цілеспрямоване злиття чи поглинання , а поєднувати навчальні заклади з науковими закладами Академій наук та галузевої науки, обов'язково враховуючи при цьому єдність сфер їх діяльності . Перед усім , треба припинити кампанію ліквідації провідних НДІ Академії наук замість синергетичного їх поєднання з університетами близького профілю та відроджуваними спорідненими підприємствами .

16. Натомість підготовки бакалаврів та магістрів повернутись до навчання інженерів , висока якість підготовки яких раніше була відома всьому світу .

17. Заборонити підготовку у вузах фахівців непрофільних спеціальностей та забезпечити підготовку підприємців у профільних для вузів напрямках для створення в країні власного середнього та малого товаропродуктивного бізнесу .

18. Створити на базі діючих шкіл політехнічні школи для навчання фахівців виробничої спрямованості , бізнес школи для навчання кадрів для середнього та малого бізнесу . навчання інноваційної діяльності та системно – синергетичного винахідництву за українською методикою. Детальніше запропоновані пропозиції викладені у статті , що розміщена за адресами https://blog.liga.net/user/ або http://invest.ho.ua/Newsdir/ 1709403744.htm

МОН , як написано в однієї з відповідей на мої листи , починає “усвідомлювати необхідність реформування всіх рівнів системи освіти , зокрема і вищої освіти і потужний перелік тих проблем, що потребують подальшої реалізації . З метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців , здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіональних ринків праці , модернізації змісту освіти для приведення його у відповідність до сучасного змісту професій та посилення практичної складової підготовки здобувачів у професію підготовку з 2019 року запроваджена дуальна освіта . Переваги дуальної освіти полягають в організації співпраці політиків , бізнесу , соціальних партнерів ; здійсненні інституційних досліджень і консультування , моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти , врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості фахової підготовки . Досвід показав, що дуальна форма організації освітнього процесу є досить ефективною для підготовки фахівців . Перевага її полягає в тому, що студенти, адаптовані до роботи на конкретному робочому місці , практично підготовлені і професійно спрямовані . Випускник відразу після закінчення ЗВО зможе уявити потенційному роботодавцю досвід роботи за фахом і має змогу залишитися працювати на базовому підприємстві . Бізнес отримає фахівця , який має досвід роботи в команді , може приймати самостійні рішення та брати на собі відповідальність . Ми переконані, що заклад вищого освіти забезпечить виконання головної функції – якісної підготовки кадрів для всіх сфер економіки України”. Можна тільки приєднатися до цих намірів МОН.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи