Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.10.2020 07:28

Стратегія розвитку вищої освіти без нової стратегії. Чи є альтернатива?

Доктор технічних наук, професор

Вдосконалити існуючу систему вищої освіти в Україні вже неможливо, треба її зміняти.

МОН України  запропонував для громадського обговорення   проект  нової  Стратегії розвитку вищої освіти.   У перших строках  цього дуже великого документу  написано, що “cтратегія розвитку вищої освіти визначає місце вищої освіти у суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм реалізації та моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання”. На жаль, на мій погляд,  ці амбітні задачі  не відповідають тим  глобальним викликам, що   стоять зараз перед  нашою агонізуючою країною.  Вдосконалити існуючу систему  вищої освіти в Україні  вже неможливо, треба її зміняти. Про це я  багато писав  у цьому блозі  та у  зверненнях  до  усіх органів влади.

Якщо коротко,  то   ми зараз навчаємо  молодь не тому та не так, як потрібно.  Неодноразово я  пропонував, що можна робити. Всі пропозиції  є у моїх статтях у  цьому блозі. Не бачу потреби  писати ще раз   те ж саме. Ось тільки  не писав про те, що, як  кажуть, вдала реформа  децентралізації влади  протирічить  можливості   повернутися  до    існуючого в  радянські часи трикутника  “освіта – наука - виробництво”.  Вже немає галузевих міністерств, державні промислові підприємства, начебто, будуть передані для управління місцевою владою, приватні - власникам, а  зберегли МОНУ та  про університети забули, начебто, розширивши їх права. Такий трикутник працювати не зможе в умовах децентралізації влади.  

Вища школа сьогодні взагалі не готує фахівців для СМБ або підприємців, як Вам більше подобається. Готує тільки бакалаврів та магістрів, які  здатні працювати  тільки  у торгівлі та у сервісі. Вони країну не врятують. Біда нашої освіти в тому, що вчимо не тому і не так. Звідси дрімуче невігластво наших виучеників. Вони годилися для совкового часу, а для нинішньої ринкової економіки - ніяк не підходять. Треба реалізувати нову для нашої вищої школи програму навчання інноваційному промисловому  підприємництву, Я про це неодноразово писав і в МОНУ, і до Верховної Ради, і навіть Президенту. Але мене не чують. Зараз, у зв'язку з децентралізацією, намагаюся звернутися до місцевих керівників.

Ви зрозумієте мене, якщо прочитаєте  моє звернення до керівників  Федерации організацій роботодавців Дніпропетровщини. У ньому я викладаю дещо іншу концепцію, ніж у  стратегії  розвитку вищої освіти МОНУ.

• Голові правления Федерации організацій роботодавців Дніпропетровщини Сергійову Віктору Володимировичу

• Голові ДООР ДУРІХІНУ Анатолію Олександровичу

• Голові ДМОР Галагану Олександру Васильовичу

У зв'язку з поглибленням економічної кризи і зростанням безробіття в зв'язку з коронавірусною пандемією, поверненням "заробітчан", наявністю невлаштованих демобілізованих воїнів АТО, переселенців, що не знайшли роботу за фахом, та молодих фахівців,  прискорений розвиток середнього і малого бізнесу в Україні стає безальтернативним напрямом для реанімації та подальшого стійкого розвитку реальної економіки країни. Тільки таким шляхом можна вирішити нашу основну стратегічну задачу в кризових умовах: реалізацію принципів сталого розвитку з вирішенням економічних, соціальних і екологічних проблем за рахунок орієнтації на розвиток середнього і малого бізнесу і перетворення його в технологічний бізнес, використання високого інноваційного потенціалу та ринкових механізмів господарювання на базі системного аналізу та сучасних інформаційних технологій.

Підготовка фахівців для середнього та малого товаровиробничого бізнесу системою освіти Украіни не проводиться і організувати її найближчим часом мабуть не вдасться у зв'язку з відсутністю досвіду і викладачів необхідної для цього кваліфікації та спеціальності. Пропонуємо створити при Вашій Федерации організацій роботодавців Дніпропетровщини Школу (або Центр) навчання інноваційному товаровиробничому підприємництву.

Наші Центр технологічного бізнесу (ЦТБ) і Придніпровський центр чистих виробництв (ПЦЧВ), що входять тепер до Асоціації інноваційно-технологічного бізнесу (www.invest.ho.ua), накопичили значний досвід в області підготовки таких фахівців та провели її апробацію  не тільки в Україні, а й за її межами, співпрацюючи з науковими програмами НАТО, програмами США "Bizpro" і Центру Економічних ініціатив (www.ukrainebiz.com ), Іспанськими екологічними організаціями (www.EcologicalExpert.com ) та ін. Нашими фахівцями розроблені всі необхідні методичні посібники та інша документація, видані книги, зроблені публікації в вітчизняних та зарубіжних джерелах. У нас є необхідні кадри для навчання підприємців, в тому числі ті, що пройшли підготовку за кордоном і мають сертифікацію. Вперше в Україні ми створили науково-освітній портал по "Інноваційно - технологічному бізнесу" (www.invest.ho.ua ). Нами розроблена ефективна методика винахідництва та пошуку нестандартних рішень, що заснована на системному аналізі та законах синергетики, використання якої вже дозволило зробити більш 400 українських винаходів, багато з яких вже комерціалізовані товаровиробниками в СМБ.

Упевнений, що розумне поєднання прямих контактів з суб'єктами технологічного середнього і малого бізнесу з широким використанням сучасних освітніх та інформаційних технологій дозволить Вам значно знизити витрати на сервісне обслуговування, прискорити перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, зробити технологічний бізнес в регіоні динамічним і високо результативним.

Програма роботи пропонованої Школи додається.

У разі Вашої зацікавленості готові представити бізнес - план цього стартапу.

З повагою…

Програма Школи навчання інноваційному товаровиробничому підприємництву.

Блок 1. Теорія промислового підприємництва. Технологічні уклади. Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку. Концепція сталого розвитку. Національна ідея. Індекси стійкості розвитку. Економічні, соціальні та політичні проблеми України і креативні методи реформування країни. Системний аналіз. Властивості систем. Методи системного аналізу і синтезу . (Закони розвитку технічних систем. Основи синергетики. Синергетика і диссинергія як науки про взаємодію систем. Методи оптимізації технічних систем. Критерії оптимізації. Поняття про гнучкість і адаптивність систем.

Блок 2. Засоби  і методи, практика інноваційної  інженерії. Технологічний бізнес як альтернатива неефективного трансферту технологій.  Кластерний підхід на основі синергетики систем. Індустріально - аграрний симбіоз. Екологізація виробництва. Адаптація і реабілітація людини до техногенних перевантажень. Методи забезпечення енергоефективності та енергозбереження. Еколого-  технолого - енергоаудит. Основи проектного менеджменту. Диверсифікація сировини. Блочно-модульний підхід до створення технічних систем. ГАВС.

Блок 3. Засоби і методи інноваційного  технологічного бізнесу. Алгоритм пошуку оптимальних рішень. Системний аналіз у винахідництві. Теорія і практика, засоби і методи використання.Системний підхід для розвитку творчого мислення. Алгоритм винахідництва на основі системного підходу. Декомпозиція систем.Властивості рівнів ієрархії. Критичний рівень ієрархії і його властивості.

Тактика пошуку креативних рішень на основі системного аналізу. Рішення практичних завдань з пошуку креативних рішень в науці, техніці, економіці. Вивчення структури складних систем, прийомів декомпозиції по вертикалі і горизонталі, побудова мережевих структур. Взаємозв'язок, прямий і зворотний вплив різних ієрархічних рівнів системи (інтеректність) і отримання внаслідок цього нового якісного і кількісного результату (емерджентність). Бази даних режимно - технологічних і апаратурно - конструктивних методів оптимізації систем.  Принцип відповідності / гармонії і його використання. Приклади використання. Використання синергетичних методів в технологічному бізнесі. Алгоритм. Бази даних засобів і методів. Управління гнучкістю з метою оптимізації.

Основні тактичні принципи (використання рециркуляції потоків енергії і вторинної сировини техногенного походження; робота на  трьох основних стадіях - виробництва, транспортування і перетворення, споживання енергії, ресурсозбереження, рекуперація, утилізація низькопотенційних енерговибросов і інш.).

Блок 4.Методи пошуку оптимальних рішень. Використання сучасних інформаційних технологій у винахідництві при вирішенні практичних завдань. Мозковий штурм і його основні етапи: занурення в проблему, формування команд генераторів і критиків - експертів ідей, постановка задачі, генерування варіантів вирішення завдання групою генераторів, експертиза пропозицій, відбір оптимальних, вироблення рекомендацій щодо реалізації. Морфологічний аналіз. Метод контрольних питань для психологічної активізації творчого процесу. Перелік контрольних питань по А.Ф.Осборну. Сучасна технологія вирішення завдань - ТРВЗ. АРВЗ. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - метод техніко-економічного дослідження та оптимізації систем. Методи розвитку творчої уяви для зменшення психологічної інерції при вирішенні творчих завдань. (Прийоми фантазування і спеціальних методів, пряма, символічна, фантастична, особиста аналогії). Синектика.

Блок 5. Основи технологічного бізнесу. Пошук партнерів та інвесторів. Сучасний технологічний бізнес з використанням інформаційних технологій. Основи ділової етики. Міжнародні вимоги до змісту та оформлення Веб-сайтів і сторінок, підготовка бізнес-пропозицій і планів, бренд-технології, робота на міжнародних інвестиційних та інноваційних ринках. Практичні заняття в он-лайновому режимі з вивчення навігації в Інтернеті роботі з сучасними пошуковими спеціалізованими серверами.

Блок 6. Синергетична і кластерна ідеологія інноваційного інжинірингу. Формування творчих груп створення стартапів. Вибір тематики стартапів за інтересами. Практичне освоєння методики системного аналізу обраного об'єкта (системи). Освоєння методів активації діяльності мозку. Методи визначення лімітуючого рівня. Практичне освоєння методів аналізу кінетики процесів на лімітуючому ієрархічному рівні. Вивчення методів прискорення лімітуючих процесів. Вивчення методів уповільнення швидких небажаних процесів. Принцип гармонізації нерівноважних процесів. Освоєння коштів і методів   їх застосування. Принцип відповідності зовнішніх впливів на кінетику лімітуючих стадій процесу і методів управління відповідністю. Освоєння синергетичних методів управління процесами. Злиття, поглинання та виділення як форми впливу на активність розвитку стартапу.

Блок 7. Інноваційний та інвестиційний інжиніринг. Основи сучасного менеджменту і маркетингу підприємством СМБ. ІТ та реклама інноваційного бізнесу. Інвестиційний імідж та його формування.

Блок 8. Ділові ігри, мозкові штурми, семінари, проблемні конференції. Обговорення домашніх завдань - рефератів, курсових робіт по тематиці обраного стартапу. Складання ділових пропозицій по обраному стартапу. Методи формування команди по стартапу і його розвитку. Формування пропозицій по створенню кластера для продовження роботи над стартапом. Підготовка оферт.

Підведення підсумків навчання в школі. Сучасні організаційні та методичні засоби і методи забезпечення креативного освіти в Україні. Формування конструктивних пропозицій щодо їх вдосконалення учасниками школи. Мозковий штурм по створенню оптимального алгоритму переходу України від неефективного трансферту технологій до технологічного бізнесу. Відбір конкретних пропозицій для формування кластерів технологічного бізнесу.

Цьому недостатньо вчать в навчальних закладах, але без цього  неможливо створити і управляти ефективним технологічним бізнесом.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи