Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.03.2014 16:21

“Я не люблю насилье и бессилье” (В.Высоцкий )

Доктор технічних наук, професор

Предложения по урегулированию политико - военной ситуации в Автономной республике Крым Украины в 2014 году


“Я не люблю, когда стреляют в спину, я
 также против выстрелов в упор”  

В. Высоцкий - Я не люблю 

Весна, солнце, возвращаются птицы, просыпается природа,  скоро зацветут деревья,  теплая  земля истосковалась по  сеятелям,  а  мы  все продолжаем воевать.  Совсем скоро будет наш самый главный  ОБЩИЙ  праздник– День Победы народов – братьев над  фашизмом, а мы вновь  на грани   наверняка еще более страшной и безжалостной, чем последняя,  войны, которая опять может стать  мировой войной, и    обвиняем друг друга в фашизме, а более страшного преступления мы не знаем.  Точка невозврата  (если хотите, бифуркации)  в противостоянии совсем близко, а, может,  даже пройдена. А что нам делить -  солнце, радость  жизни, любви,  материнства? Уверен, эти чувства   мучают  каждого из нас, и, почти уверен, в том числе,  ”изверга”  Путина В.В. Ну не могли мы так  все поголовно ошибаться в нем, когда еще совсем недавно всем миром боролись со своим доморощенным “извергом”, будем честны, не без надежды и  одобрения братского северного народа.  

Есть правда политиков и политиканов, но есть  народная правда, которая  всегда  находится  на более высоком общенациональном уровне. Она есть и у нас, и у  братского  народа на севере.  Уверен, ни мы,  ни  они не хотят воевать и радовать пролитием нашей крови наших врагов, часто общих. Не надо ничего никому доказывать,  просто пора остановиться, оглянуться вокруг и крепко задуматься.  

Вот почему вместо обычной воскресной статьи  размещаю ниже написанную  совместно  тремя единомышленниками - Предложения по решению самой злободневней задачи. Русскоязычный вариант текста приведен после   украинскоязычного варианта.

Пропозиції по врегулюванню політико-військової ситуації в Автономній республіці Крим України в 2014 році:  

     1.Верховна Рада України надає дозвіл на введення і тимчасове перебування на території Автономної республіки Крим України обмеженого миротворчого контингенту збройних сил Російської Федерації  для забезпечення безпеки громадян РФ та російськомовних громадян України в Автономній Республіці  Крим України за наступних умов: 

         1.1. Статус, кількісний і якісний склад обмеженого миротворчого контингенту - під егідою і командуванням ООН за погодженням з Радою Безпеки ООН та Верховною Радою України.

         1.2. В Автономній республіці Крим відміняється і не проводиться незаконний місцевий референдум 16 березня 2014 року щодо статусу Автономної республіки Крим.

         1.3. Загальноукраїнський або місцевий референдум щодо статусу Автономної республіки Крим проводиться  за погодженим рішенням Верховної Ради України, Верховної Ради АР Криму та Меджлісу кримськотатарського народу в четвертому кварталі 2014 року по відповідному Закону України одночасно з виборами Верховної Ради України та місцевих рад.

    1.4. В Автономній республіці Крим негайно відновлюється повноцінне функціонування державних та правоохоронних органів та радіо-телеканалів України (які діяли станом на січень 2014 року).

    1.5. Військовослужбовці Чорноморського Флоту РФ, не задіяні в складі обмеженого миротворчого контингенту, негайно повертаються у місця своєї постійної  дислокації.

        1.6. Верховна Рада України негайно приймає Закон України «Про амністію службовців МВС, СБУ, ЗС  та інших відомств України, які приймали участь в протестних подіях з 21 листопада 2013 року по 11 березня 2014 років і не вчинили кримінальних злочинів» та Закон України «Про амністію учасників протестних подій в АР Крим України з 27 лютого по 11 березня 2014 року і не вчинили кримінальних злочинів».

       1.7. Незаконно введені ззовні невідомі воєнізовані формування негайно повинні бути роззброєні і виведені з території Автономної республіки Крим і України під контролем ООН та ОБРЄ.

         1.8. В Автономній республіці Крим загони "місцевої самооборони" негайно повинні бути легалізовані і оформлені згідно чинного законодавства України і здійснювати патрулювання тільки разом з загонами самооборони кримськотатарського народу і з представниками правоохоронних органів України.

         1.9. Обмежений миротворчий контингент збройних сил РФ вводиться на територію Автономної республіки Крим України негайно після прийняття рішення Верховної Ради України і перебуває на території виключно Автономної республіки Крим України до 01 липня 2014 року в погоджених з керівництвом України місцях дислокації. Продовження перебування миротворчого контингенту збройних сил РФ на території Автономної республіки Крим України, за необхідності, можливе на наступні три місяці на підставі рішення Верховної Ради України та Ради Безпеки ООН.

         1.10. Обмежений миротворчий контингент збройних сил РФ складається з погоджених з керівництвом України родів військ (підрозділів) і чисельністю не повинен перевищувати відповідні роди військ (підрозділи) України, які знаходяться в Автономній республіці Крим.

         1.11. Патрулювання та інші миротворчі операції обмежений миротворчий контингент збройних сил РФ здійснює тільки разом з підрозділами збройних сил України (у співвідношенні 50:50 % кількості осіб, які здійснюють патрулювання) і тільки на території Автономної республіки Крим України.

        2. Україна невідкладно залучає та розташовує на території АР Крим експертів і спостерігачів міжнародних організацій в т.ч. ООН, ОБРЄдля врегулювання небезпечної політико-військової ситуації в Автономній республіці Крим України.

    3. Верховна Рада України вносить доповнення і зміни в Конституцію Автономної республіки Крим і в інше законодавство України для розширення повноважень  Верховної Ради Автономної республіки Крим та місцевих рад.

        4. Уряд України невідкладно надає фінансову допомогу Автономній республіці Крим (у тому числі - за рахунок міжнародної допомоги Україні) для підготовки весняно-польових робіт та  курортного сезону в АР Крим України.

        5. Верховна Рада України невідкладно приймає і вводить в дію Закони України «Про пряме народовладдя в Україні» і «Про місцеві референдуми в Україні».

            10 березня 2014 року.

         Віктор Поливаний,

        Віктор Лабунський,

        Вільям Задорський.

 

 Предложения по урегулированию политико - военной ситуации в Автономной республике Крым Украины в 2014 году :

 1.Верховна Рада Украины дает разрешение на ввод и временное пребывание на территории Автономной республики Крым Украины ограниченного миротворческого контингента вооруженных сил Российской Федерации для обеспечения безопасности граждан РФ и русскоязычных граждан Украины в Автономной Республике Крым Украины при следующих условиях:         

1.1. Статус , количественный и качественный состав ограниченного миротворческого контингента - под эгидой и командованием ООН по согласованию с Советом Безопасности ООН и Верховной Радой Украины .         

1.2. В Автономной республике Крым отменяется и не проводится незаконный местный референдум 16 марта 2014 о статусе Автономной республики Крым.         

1.3. Всеукраинский или местный референдум о статусе Автономной республики Крым проводится по согласованному решению Верховной Рады Украины , Верховной Рады АР Крым и Меджлиса крымскотатарского народа в четвертом квартале 2014 года по соответствующему Закона Украины одновременно с выборами Верховной Рады Украины и местных советов .        

1.4. В Автономной республике Крым немедленно восстанавливается полноценное функционирование государственных и правоохранительных органов и радио - телеканалов Украины ( которые действовали по состоянию на январь 2014 года).          

1.5. Военнослужащие Черноморского Флота РФ , не задействованные в составе ограниченного миротворческого контингента , немедленно возвращаются в места своей постоянной дислокации.

1.6. Верховная Рада Украины немедленно принимает Закон Украины «Об амнистии служащих МВД , СБУ , ВС и других ведомств Украины , которые принимали участие в протестных событиях с 21 ноября 2013 по 11 марта 2014 г. и не совершили уголовных преступлений» и Закон Украины «Об амнистии участников протестных событий в АР Крым Украины с 27 февраля по 11 марта 2014 года и не сделали уголовных преступлений » .        

1.7. Незаконно введенные извне неизвестные военизированные формирования немедленно должны быть разоружены и выведены с территории Автономной республики Крым  Украины под контролем ООН и ОБСЕ .         

1.8. В Автономной республике Крым отряды " местной самообороны " немедленно должны быть легализованы и оформлены согласно действующему законодательству Украины и осуществлять патрулирование только вместе с отрядами самообороны крымскотатарского народа и с представителями правоохранительных органов Украины .         

1.9. Ограниченный миротворческий контингент вооруженных сил РФ вводится на территорию Автономной республики Крым Украины немедленно после принятия решения Верховной Рады Украины и находится на территории исключительно Автономной республики Крым Украины до 01 июля 2014 года в согласованных с руководством Украины местах дислокации. Продление пребывания миротворческого контингента вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым Украины , при необходимости , возможно на следующие три месяца на основании решения Верховной Рады Украины и Совета Безопасности ООН.         

1.10. Ограниченный миротворческий контингент вооруженных сил РФ состоит из согласованных с руководством Украины родов войск (подразделений) и численностью не должен превышать соответствующие рода войск (подразделения) Украины , которые находятся в Автономной республике Крым .         

1.11. Патрулирование и другие миротворческие операции ограниченный миротворческий контингент вооруженных сил РФ осуществляет только вместе с подразделениями вооруженных сил Украины (в соотношении 50:50 % количества лиц, осуществляющих патрулирование ) и только на территории Автономной республики Крым Украины.      

 2. Украина безотлагательно привлекает и располагает на территории АР Крым экспертов и наблюдателей международных организаций в т.ч. ООН , ОБСЕ , для урегулирования опасной политико - военной ситуации в Автономной республике Крым Украина .      

 3. Верховная Рада Украины вносит дополнения и изменения в Конституцию Автономной республики Крым и в другое законодательство Украины для расширения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов .      

 4. Правительство Украины безотлагательно предоставляет финансовую помощь Автономной республике Крым (в том числе - за счет международной помощи Украине ) для подготовки весенне - полевых работ и курортного сезона в АР Крым Украины .       

 5. Верховная Рада Украины безотлагательно принимает и вводит в действие Закон Украины «О прямом народовластии в Украине» и «О местных референдумах в Украине ».          

 10 марта 2014 .        

Виктор Поливаный,

Виктор Лабунский,

Вильям Задорский .

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]