Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.09.2019 12:40

Проведення огляду ОПК. Ч.1 - для чого це потрібно та який стан реалізації?

Експерт у сфері національної безпеки і оборони

Який стан проведення оцінки ОПК відповідно до Указу Президента? За його виконання відповідальний Мінекономіки.

6 березня 2019 року РНБО ухвалило Рішення «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення» (введено в дію Указом Президента України № 79/2019 від 15.03.2019 року), яким передбачено:

1. Провести огляд оборонно-промислового комплексу відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про національну безпеку України».

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити проведення в установленому порядку огляду оборонно-промислового комплексу України.

Жоден ворог на полі бою не завдав нам такої шкоди, як це стало в результаті власної державної політики.

ОПК як сегмент економіки, зайнятий у виробництві військової продукції, формує матеріальну основу забезпечення безпеки і оборони держави, а також, акумулюючи передові науково-технічні досягнення, визначає ефективність функціонування високотехнологічних сфер економіки країни. 

Сучасний оборонно-промисловий комплекс має загальновідомі проблеми, основні з яких це:

- низький технологічний рівень виробництва;

- дефіцит наукових кадрів і фахівців робітничих професій;

- низький рівень недержавних інвестицій;

- низька якість продукції, що випускається;

- залежність від зарубіжної елементної бази;

- недостатня спроможність до випуску цивільної продукції для повного завантаження виробничих потужностей. 

ОПК - один з джерел надходження в державну скарбницю фінансових коштів від поставок високотехнологічної продукції на світовий ринок. Тому стан ОПК – один х важливих пріоритетів держави – і сьогодні повинен знаходиться в центрі уваги вищого військово-політичного керівництва країни.

Для чого потрібна оцінка ОПК?

«Здорові» оборонні виробничі потужності та стійкі ланцюги постачання мають важливе значення для економіки та національної безпеки країни. Здатність України підтримувати готовність та реагувати на зовнішні виклики безпосередньо пов'язана з станом спроможностей і стійкістю виробничої бази та ланцюгів постачання.

Втрата заводів, ключових компаній і тисяч робочих місць починаючи з 1991 року вже підірвало потенціал і можливості виробників України задовольнити національні оборонні потреби. Подальша втрата компаній, заводів або елементів ланцюгів постачання  може зменшити потенціал для створення, підтримки, захисту, розширення або відновлення спроможностей, необхідних для національної безпеки. До цього ж, через втрату заводів і персоналу відбулась встрата кваліфікацій і навичок робочої сили,  важливих для національної безпеки.

Стратегічна підтримка життєздатного вітчизняного виробничого сектора, потужна оборонна промислова база та стійкі ланцюги постачання є важливим національним пріоритетом. Комплексна оцінка оборонної промислової бази та ланцюгів поставок, з участю державних виконавчих органів, повинна забезпечити необхідну оцінку наших нинішніх сильних та слабких сторін. Задля цього необхідно провести оцінку стану наявних в країні виробничих потужностей - всієї оборонної промислової бази та стійкості ланцюгів постачання. Після чого маю бути сформований  бажаний фінальний стан ОПК країни на середньо- та довгострокову перспективу у відповідності до потреб сил безпеки та оборони. 

Рішення РНБО 2014 р.

Починаючи з 2014 року рішення про виконання огляду ОПК приймалося лише один раз. І це рішення не було виконане.

28.04.2014 РНБО ухвалило Рішення «Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони» (уведене у дію Указом Президента України від № 468 від 13.05.2014) щодо організації проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України. Відповідно до розпорядження КМУ від 25 лютого 2015 р. № 139-р «Про затвердження плану заходів з проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України та методичних рекомендацій щодо його проведення» складовою частиною комплексного огляду сектору БіО було визначено проведення огляду оборонно-промислового комплексу України, що включало в себе такі заходи:

провести оцінювання стану оборонно-промислового комплексу України щодо задоволення потреб оборони держави;

визначити спроможності оборонно-промислового комплексу України щодо забезпечення складових сектору безпеки і оборони України озброєнням, військовою та спеціальною технікою відповідно до визначених потреб;

визначити основні напрями та пріоритети розвитку науково-технічного і виробничо-технологічного потенціалу оборонно-промислового комплексу України (включаючи підприємства недержавної форми власності), використання наукових досліджень, проектування і виробництва озброєння і військової техніки на середньо- та довгострокову перспективи…

06.05.2015 РНБО ухвалило Рішення «Про Стратегію національної безпеки України» (введено в дію Указом Президента України № 287/2015 від 26.05.2015). Відповідно до п.3.1. Рішенні Кабінету Міністрів України було поставлено завдання «завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України».

Реальний огляд ОПК не проводився. 

Закон про нацбезпеку

Отримати чітке визначення поняття огляду ОПК в Україні змогли лише після прийняття Закону України «Про національну безпеку»:

огляд оборонно-промислового комплексу України - процедура оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці;

Відповідно було визначено, що Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України - документ, що розробляється за результатами огляду оборонно-промислового комплексу України та визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.

Кабінет Міністрів України визначає порядок проведення огляду оборонно-промислового комплексу - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику (на сьогодні це МЕРТ). 

Цей же закон дав нарешті визначення що таке власне ОПК: «Оборонно-промисловий комплекс України - сукупність органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового призначення, надають послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони, а також здійснюють постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами».

Стан проведення огляду ОПК в Мінекономіки

На виконання Рішення РНБО від 06.03.2019 року МЕРТ розробив «Порядок проведення огляду ОПК центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику». Відповідно до порядку МЕРТ в ході проведення огляду ОПК:

Вивчає та аналізує нормативно-правову базу, світовий досвід, проводить оцінку стану та спроможностей ОПК,

Здійснює оцінку рівня інституційної сформованості системи держуправління ОПК

Здійснює комплексний огляду спроможностей ОПК, оцінку стану ресурсного забезпечення

Здійснює планування потреб та ресурсів ОПК

Здійснює визначення напрямів та завдань реформування та розвитку ОПК

Здійснює формування перспективної моделі реалізації державної військово-промислової політики …

Ще 03 квітня 2019 на засіданні Уряду було розглянуто проект рішення «Про план організації виконання Указу Президента України від 15 березня 2019 р. № 79 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 березня 2019 року “Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення”.

Відповідно до зазначеного плану Мінекономрозвитку спільно з СЗР, СБУ, УДО, заінтересованими центральними органами виконавчої влади, ДК «Укроборонпром» мало забезпечити виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів і апарат РНБО до кінця квітня 2019 (!!!).

При цьому, наведене в проекті Порядку і так є завданнями щоденної діяльності МЕРТ, а вказана інформація повинна постійно бути в розпорядженні та оновлюватися для формування військово-промислової політики, виконання спеціальних програм розвитку ОВТ, виконання функції координації ДОЗ і т.д. Станом на сьогодні офіційних заяв щодо результатів проведення огляду ОПК від МЕРТ не було. Станом на сьогодні офіційних заяв щодо результатів проведення огляду ОПК від МЕРТ не було. 

Оборонний огляд – взаємозв’язок з оглядом ОПК

16 травня 2019 року Указом Президента України № 225/2019 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України»:

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення оборонного огляду, огляду громадської безпеки та цивільного захисту, огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

затвердити до 30 червня 2019 року порядки проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту і огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

затвердити до 30 серпня 2019 року прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки і оборони.

Відповідно до ЗУ Про нацбезпеку оборонний огляд це - процедура оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення.

Відповідно до методології при проведення оборонного огляду проводиться аналіз ресурсних можливостей держави та оцінювання ресурсного забезпечення військ (сил).

Оцінювання ресурсного забезпечення Збройних Сил та інших сил оборони (СО) з урахуванням оцінки ризиків має охоплювати:

- модернізацію техніки і озброєння;

- закупівлю нових зразків озброєння та військової техніки;

- визначення потреб (кількісних та вартісних показників) для забезпечення Збройних Сил та інших СО за основними номенклатурами озброєння, тилу, військової техніки, ракет, боєприпасів та за матеріально – технічними засобами.

Під час виконання цієї процедури аналізуються та оцінюються:

- можливості ресурсного, інтелектуального, технологічного забезпечення створення нових зразків техніки та озброєння для видів і родів Збройних Сил – наявність умов для виробництва, матеріалів, кадрів, промислових потужностей, експериментальної бази; щодо уніфікації зразків озброєння та військової техніки для видів (родів) військ – створення уніфікованих одиниць ОВТ та оснащення ними військ (сил), служб, міністерств і відомств; модернізації існуючих зразків ОВТ відповідно до амбіційних можливостей;

- інші можливості оборонно-промислового комплексу, що забезпечують досягнення амбіційних завдань складовими сектора безпеки і оборони країни відповідно до прогнозованих ситуацій 

Природньо, що реформування та розвиток всього ОПК (а не лише УкрОборонПрому) має своєю найпершою ціллю забезпечення положень програмами розвитку Збройних Сил та інших сил оборони. Вкрай неправильно проводити зміни якоїсь окремої складової, не оцінивши стан всієї сфери та пов’язаних сфер, та не провівши за результатами оцінки 1) стратегування, 2) програмування та 3) планування розвитку всіх сфер. 

Далі буде.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]