Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.02.2019 18:53

Історія утворення ДК "УкрОборонПром". Співвідношення з стандартами НАТО?

Експерт у сфері національної безпеки і оборони

Як сталося що в країні відсутня політична відповідальність за ОПК?

Як теперішня система управління в ОПК співвідноситься з стандартами НАТО?

Чому суб’єкт господарювання підмінив собою центральний орган виконавчої влади?

Як сталося що в країні відсутній центр політичної відповідальності в оборонно-промисловому комплексі? 

Слід розуміти, що таке ОПК. Це не галузь промисловості, це набагато більше, адже це – сукупність багатьох підприємств різних галузей промисловості, які виробляють продукцію військового призначення, та пов’язані як один з одним, так з іншими підприємствами суміжних галузей промисловості. Як правило, діяльність таких підприємств з виконання оборонного замовлення має синергетичний ефект для багатьох підприємств різних галузей промисловості.

В цьому контексті треба пам’ятати, в який спосіб відбулось утворення ДК «Укробронпром», що на час його утворення подавалось як «реформа» системи управління ОПК.

Адже саме через утворення Концерну - органи державної влади та їх посадові особи, що відповідно до статті 19 Конституції України мають повноваження та повинні нести відповідальність перед громадянським суспільством за свої управлінські рішення, були підмінені абсолютно безвідповідальним перед суспільством з політичної точки зору господарюючим комерційним суб’єктом. В країні відсутня політична відповідальність за ОПК. 

Ми взяли рух на побудову оборонної організації відповідно до стандартів НАТО. Хоча таких офіційних стандартів немає, існують певні загальноприйняті практики – т.з. шість ключових принципів, на яких ґрунтується ефективна організація системи оборони країн НАТО.

Найперший з таких принципів, і як на мене найголовніший - чітко визначені ролі, обов'язки та повноваження. Одна з сфер, яка потребує такої визначеності  - це військово-промисловий комплекс (ВПК).

---------------------------------------------

Історія утворення державного концерну «Укроборонпром»

Історія утворення державного концерну «Укроборонпром» –  це історія хвороби оборонно-промислового комплексу України (далі – ОПК).

Насправді це так, адже, якщо уважно подивитись на історію утворення Концерну, стане зрозумілим для чого він насправді створений попередньою корумпованою владою і чому його потрібно реформувати..

28 грудня 2010 року Президент Янукович видав Указ № 1245/2010 «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України», яким доручив Кабінетові Міністрів України до 10 січня 2011 року (тобто, фактично, за 12 днів) утворити державне господарське об’єднання «Укроборонпром» (далі – Концерн). Цим же Указом було визначено порядок призначення та звільнення керівника цього Концерну, установивши, що генеральний директор Концерну призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

За декілька тижнів до цього, Указом Януковича від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» аналогічне завдання вже було поставлено перед Кабінетом Міністрів України: Уряду було необхідно здійснити до 10 січня 2011 року заходи щодо створення державного господарського об'єднання з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами. 

Довідково:

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

7. Кабінету Міністрів України:

8) здійснити до 10 січня 2011 року заходи щодо створення державного господарського об'єднання "Укроборонпром" з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами; 

Вже на наступний день після видання Указу Президента України № 1245/2010, 29 грудня 2010 року, постановою КМУ № 1221 «Про утворення Державного концерну "Укроборонпром"» було утворено Концерн та визначено перелік державних підприємств, що включені до його складу. 

Наступним кроком було призначення Президентом України (через 5 днів) генеральним директором Концерну Д.А. Саламатіна (Указ Президента України від 4 січня 2011 року № 2/2011).

Приблизно в цей же період Уряд приступив до реалізації завдань Президента України, визначених його Указом від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 стосовно ліквідації урядових органів в системі центральних органів виконавчої влади. А саме, Кабінет Міністрів України постановою від 28 березня 2011 року №346 ліквідував Агентство з питань оборонно-промислового комплексу у зв’язку із створення Концерну.

---------------------------------------------

Що насправді сталося

Саме у такий спосіб відбулась «реформа» системи управління ОПК, згідно з якою органи державної влади та їх посадові особи, що відповідно до статті 19 Конституції України мають повноваження та повинні нести відповідальність перед громадянським суспільством за свої управлінські рішення, були підмінені абсолютно безвідповідальним перед суспільством з політичної точки зору господарюючим комерційним суб’єктом. 

При цьому, Закон України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» було прийнято лише 16 червня 2011 року. Показово, що повноваження Концерну як суб’єкта управління підприємствами ОПК визначені цим Законом тільки через півроку після його створення. 

Статут Концерну Уряд затвердив аж через 9 місяців після створення Концерну - постановою КМУ від 31 серпня 2011 року № 993 «Деякі питання Державного концерну «Укроборонпром». Тобто, 9 місяців Концерн управляв ОПК нелегітимно, без належних на це повноважень. 

Але, крім цього, цікавий також інший момент – Уряду конче необхідно було в зазначеній постанові, одночасно із затвердженням Статуту Концерну чомусь прийняти пропозицію Мінекономрозвитку і торгівлі щодо передачі із сфери управління Міноборони та Мінпромполітики в управління Концерну підприємств, які вже були передані йому 9 місяців тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1221. Можливо, високопосадовці часів Президента Януковича усвідомлювали, що дев’ять місяців Концерн управляв підприємствами ОПК незаконно і вірогідно робив це без відповідних погоджень з боку Мінекономрозвитку і торгівлі. Дивно тільки, як можна приймати пропозицію стосовно передачі того, що вже було передано колись.

 ---------------------------------------------

Необхідна нова система управління в ОПК

Якщо ми взяли рух на побудову оборонної організації відповідно до стандартів НАТО, то повинні виконати один з таких принципів Альянсу, і як на мене найголовніший - чітко визначені ролі, обов'язки та повноваження. Одна з сфер, яка потребує такої визначеності  - це військово-промисловий комплекс (ВПК).

З метою побудови чіткої системи управління оборонно-промисловим комплексом, використовуючи позитивний досвід провідних іноземних держав, необхідно утворити центральний орган виконавчої влади (міністерство), що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Це визначено в Законі України «Про національну безпеку».

 В наступних дописах буде висвітлено питання правових колізій утворення Концерну, системи управління Концерном та деякі аспекти операційної діяльності Концерну, як суб’єкта управління ОПК.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи