Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.08.2015 00:27

Історично-архітектурне відновлення пам'ятника "Аскольдовій могила"

Громадський діяч, підприємець, еколог. Голова ГО "Українська військова організація СПАС-23"

УВО "СПАС-23" планує збудувати Алею героїв - видатних представників нації.

АскольдівцвинтарбересвійпочатокізмогилируськогокнязяАскольда, якапонад 10 столітьшануєтьсяяксвятиня. Першочерговоцвинтарвиникізчасівіснуваннятамчоловічогомонастиряіскладавсязчернечихпоховань. ПідкінецьХVIIIст. монастирськекладовищенабулозагальноміськогостатусу, алейдоцьогочасупідпорядковувалосяПустинно-Михайлівськомумонастирю. Протягомнаступногостоліттябагатоідейтапланіввиникалощодоцієїземліітаки1872 рокупохованнянаАскольдовіймогилібуливідновлені. ЗтогочасутутпочалиховатипредставниківзнатнихродівКиєва, багатихмешканців, видатнихмитцівтавчених. Звісноперіодамикладовищезазнавалоруйнуваннячизакриття, алекожногоразувоно"породжувалосязпопелу"іставалощеважливішимдляукраїнськоїнації. НаАскольдовомуцвинтаріспочиваютьвидатнідіячінауки, літератури, представникиграфських, князькихіцарськихродів, знанігромадськійрелігійнідіячіКиєва, меценатитабудівничі, учасникитагероїрізноманітнихвійн.

ВивчившиісторіюАскольдовоїмогили, УВОСПАС-23 пропонуєвдосконалитиідеюієромонахаРафаїла. Намісцівжезбудованихтерас, щокаскадомзбігаютьвниздоДніпра, сягаючисамоїнабережної, планується  збудуватиАлеюгероїв- видатнихпредставниківнації. ПочинаючизВолодимираВеликогоійогодітей, якістализасновникамиєвропейськихкоролівськихсімеййзакінчуючисучаснимигеніями, якінажальвжепішлиізжиття.

Хочузауважити, щосамеВолодимирВеликий, зумівпоєднатиукраїнськуземлюзіноземнимитериторіями, дійтизгодивполітицітаукластимир. Аджежиттявеликоїдержавизавждивимагалоі  вимагаєновогосвітоглядуіновоїкультуривзаєминуміждержавнихстосунках. Володимирбуврозумнимчоловікомйусвідомлював, щозближеннязмогутнімивізантійськимиімператорамиізміцненнясвоєївеликокнязівськоївладибудеможливолишепризапочаткуваннізвізантійцямиродиннихзв'язків. Тому, впершучергутребавстановитипам'ятникивсійсім'їВолодимира, апотімйогонаступникам- ЯрославуМудрому, БогдануХмельницькому, СтепануБандері, ІвануМазепі, ГригоріюСковороді, ТарасуШевченку, ЛесіУкраїнці, ІвануФранку, АндріюШептицькомутаіншим.

Нашоюметоюєповерненняпантеонугероївукраїнськоїнації, місця, дебудутьсправжнітасимволічніпохованнянайвизначнішихдіячівукраїнськоїісторії. Створенняпантеонустанепривідомдлязміцненнянаціональноїсвідомостіспіввітчизників, спонукаєнаціюпереосмислити  історіюнашоїземлі.

Гідневшануваннянаціональнихгероївможепривестидоконсолідаціїнаціїтаутвердженняміцноїєвропейськоїдержави. КоженгромадянУкраїнимаєпам'ятатиістиннихгероїв, якіпоклалисвоєжиттязавідродженнянезалежноїтавільноїдержави.

Згодом, післяреалізаціїпроекту, УВОСПАС-23 плануєпосприятиу внесенніствореногопроектувперелікЮНЕСКО, якоб'єкткультуриіпам'ятівидатнихпредставниківнації. Внесеннядоцьогоспискупідтверджуєвизначнууніверсальнуцінністькультурногооб’єкту, щопідлягаєзбереженнюнаблаговсьоголюдства. Першимоб'єктомВсесвітньоїспадщини  відУкраїниставархітектурнийансамбльСофійськогособорупотім монастирськийкомплексКиєво-ПечерськоїЛаври , чергазапантеономУкраїнськихгероїв!

СлаваУкраїні!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи