Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.04.2015 11:58

З чого складається Українська військова організація

Громадський діяч, підприємець, еколог. Голова ГО "Українська військова організація СПАС-23"

Українська військова організація є об’єднанням громадян та юридичних осіб з метою забезпечення захисту та з метою відновлення територіальної цілісності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

Головний принцип, за яким, до речі, діють всі сучасні самоорганізовані спільноти громадян в сфері оборони держави естонського кайтселіту, швейцарської, американської, ізраїльської, іранської гвардій та інших, був розроблений і підготовлений ще Є. Коновальцем ( і чітко прописаний в проекті закону)1. Всі учасники оборони держави знаходяться в одному реєстрі, в закритій частині якого є державні служби(МО, СБУ, прокуратура, міліція, Національна гвардія і т. д.). Розділ 4, Стаття 27 http://uvo.org.ua/zakon/ 2. Формування оборонних, обороннотериторіальних та інших підрозділів здійснюється за принципом оборонних округів. Розділ 3, Стаття 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 http://uvo.org.ua/zakon/3. Створення потужної авторитетної ради під керівництвом головнокомандуючого України президента. Розділ 2, Стаття 7, 8,9,10,11,12,13http://uvo.org.ua/zakon/Ці всі принципи формують Українську військову організацію, яка є спільністю людей (соціальна група), сформована на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури для спільної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав і свобод і діє відповідно до свого статуту (положення), які розроблені за звичаєвим правом у межах Конституції та чинного законодавства України.Українська військова організація є об’єднанням громадян та юридичних осіб з метою забезпечення захисту та з метою відновлення територіальної цілісності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.Стержнем всього є орган, який базується на ментальності української нації, як ми писали вище (повага до центральної авторитетної поважної влади), це рада з питань розвитку УВО адміністрації президента України, проект якого я пропоную вам на розгляд.ПОЛОЖЕННЯпро Раду з питань військово-патріатичної самоорганізації громадян та допомоги учасникам АТО і переселенцям1. Рада з питань військово-патріотичної самоорганізації громадян та допомоги учасникам АТО і переселенцям (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.3. Основними завданнями Ради є підготовка та подання Президентові України пропозицій з питань: військово-патріотичної самоорганізації громадян;організації територіальної оборони організаціями військово-патріотичного напрямку, волонтерами, волонтерськими організаціями та іншими громадськими об’єднаннями;забезпечення організаціями військово-патріотичного напрямку громадської безпеки та охорони стратегічних об’єктів;матеріально-технічного забезпечення під час організації територіальної оборони, громадської безпеки та охорони стратегічних об’єктів організаціями військово-патріотичного напрямку;діяльності організацій військово-патріотичного напрямку, волонтерів і волонтерських організацій, громадських об’єднань та інших організацій, які займаються допомогою учасникам АТО і переселенцям.4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:аналізує стан військово-патріотичної самоорганізації громадян в державі та готує пропозиції щодо удосконалення такої самоорганізації;координує діяльність громадян, організацій військово-патріотичного напрямку, волонтерів і волонтерських організацій, громадських об’єднань, які займаються допомогою учасникам АТО і переселенцям по організації територіальної оборони та матеріально-технічному забезпеченню;спрямовує та координує діяльність організацій військово-патріотичного напрямку з питань громадської безпеки та охорони стратегічних об’єктів;здійснює аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів під час організації територіальної оборони, готує відповідні пропозиції;розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо налагодження ефективної взаємодії військових формувань, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства з питань організації територіальної оборони, забезпечення громадської безпеки та охорони стратегічних об’єктів;вивчає зарубіжний досвід з питань військово-патріотичної самоорганізації громадян, організації територіальної оборони і матеріально-технічного забезпечення та готує відповідні пропозиції по впровадженню такого досвіду в Україні;здійснює моніторинг діяльності організацій військово-патріотичного напрямку, волонтерів і волонтерських організацій, громадських об’єднань, які займаються допомогою учасникам АТО і переселенцям та готує пропозиції щодо її удосконалення.5. Рада має право в установленому порядку:одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;скликати засідання, наради, створювати робочі групи для розроблення та реалізації заходів, спрямованих на реалізацію покладених на Раду завдань, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах вітчизняних та іноземних фахівців, представників інститутів громадянського суспільства, працівників державних органів, органів місцевого самоврядування (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати роботу створених робочих груп, заслуховувати їх звіти;запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань, що належать до компетенції Ради, представників військових формувань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, вітчизняних та іноземних фахівців;залучати до виконання окремих робіт і завдань, вивчення питань, що належать до компетенції Ради, фахівців, працівників центральних і місцевих органів влади.6. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями.7. Рада утворюється у складі голови, заступників голови, інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.Персональний склад Ради затверджує Президент України.Голова Ради організовує її роботу, представляє Раду у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються головою Ради у міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.Рішення ради оформляються протоколом, який підписує голова Ради.Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.10. Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.11. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється створеними нею робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).Шановні друзі, вибачте, що так багато, але це потрібно нам для розбудови держави, особливо в умовах війни. Далі будуть пропозиції заходів щодо прийняття закону про УВО і нам всім буде потрібна допомога й підтримка один одного, у зв’язку з тим, що ми маємо багато супротивників, особливо в обличчі представників еліти партійно-радянської номеклатури (НОВОЇ СТАРОЇ ВЛАДИ) .
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи