Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.09.2015 18:24

Державні закупівлі як засіб активізації підприємницької діяльності

К.ю.н., вчений секретар Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Чи стає ринок державних закупівель більш доступним для українців?

СпівробітникамиІнституту економіко-правових досліджень НАН України досліджується темаактивізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб. Наразі вУкраїні існує нагальна потреба вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб,особливо суб'єктів господарювання, які займалися підприємницькою діяльністю натериторії Луганської та Донецької областей. Відповідно до офіційнихстатистичних даних кількість малих та середніх підприємств на територіїЛуганської та Донецької областей у 2014 р. у порівнянні з 2013 р. зменшилася у2 рази. Відповідно до даних Державної служби зайнятості України з 1,5 млн.внутрішньо переміщених осіб 347 тис. особи працездатного віку. Питанняактивізації підприємницької діяльності таких осіб набуває важливого значення,адже вони забезпечують не тільки свою зайнятість, але дають робочі місця іншим,сплачують податки, що допоможе у певній мірі знизити рівень соціальної напруги,яка склалася внаслідок подій, що наразі відбуваються на сході країни. Значнакількість підприємств та громадян-підприємців, яким вдалося переїхати,перевезти обладнання, стикаються з такими проблемами, як пошук нових ринківзбуту своєї продукції, своїх споживачів, партнерів, завоювання репутації нановому ринку. Втім, наразі внутрішньо переміщені особи-підприємці можутьотримати доступ до значного за обсягами ринку - ринку державних закупівель. ВідповіднодоофіційнихданихДержавноїслужбистатистикиу 2014 р. він складавмайже 113 млрд.грн., що становить значні закупівельні можливості дляпідприємств, які шукають новий ринок збуту. При тому, що для малих та середніхсуб'єктів господарювання завдяки проведенню реформи системи державнихзакупівель наразі з'явилася нова можливість взяти участь у державних закупівляхпереважно невеликої вартості - у електронних закупівлях в системі Прозорро.

         Так,на сьогодні для суб'єктів господарювання, у т.ч. для внутрішньо переміщенихосіб-підприємцівєдоступними дві системидержавнихзакупівель.

         1.Державнізакупівлі,якізасвоєювартістюперевищуютьдлятоварів – 200 тис.грн.,дляробіт1,2млн.грн.Цізакупівлідетальнорегламентованізаконом,вонипроводятьсялишездодержаннямдужечіткихтадетальнорегламентованихправил.За багато років ця система себе значно дискредитувала черезвисокий рівень корупції та бюрократизму. Для того, щоб взяти участь у такихзакупівлях як учасники, так і замовники мають підготувати та перевірити сотністорінок паперових документів. Підприємцю, який бажає взяти участь у закупівлі,необхідно надати значнукількість довідок, відсутність яких дає підстави для відхилення йогопропозиції, наприклад, підтвердити, що він не визнаний банкрутом або відноснонього не відкрито ліквідаційну процедуру, не має заборгованості із сплатиподатків і зборів тощо. Згідно з реформою, а саме: з прийняттям нещодавно закону про внесення змін дозаконодавства з державних закупівель, представляти документи буде лишепотенційний переможець, що значно полегшую участь. Крім того, замовник невимагатиме документального підтвердження інформації про відповідність певнимвимогам у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державнихреєстрах, доступ до яких є вільним. Більш того, ряд внесених змін дозаконодавства з державних закупівель має антикорупційну спрямованість.  Отже, поступово такі державні закупівлі єбільш доступними для малих та середніх підприємств.

         2. Допорогові державні закупівлі, тобтозакупівлі до 200 тис. грн. для товарів та 1,2 млн. грн. для робіт. Данізакупівлі як раз можуть бути цікавими для малих та середніх суб’єктівгосподарювання, у т.ч. для внутрішньо переміщених осіб-підприємців. Більшетого, на такі закупівлі не розповсюджуються ті чіткі та детальні правила, якіпередбачені законами з державних закупівель. Зараз в Україні починається процеселектронізації закупівель. Звичайно, електронізація закупівель не вирішує всінаявні проблеми, втім у значній частині усуває людський фактор і робить правилабільш чесними та прозорими. Наразі в Україні запроваджено пілотний проект ізздійснення електронних державних закупівель Прозорро, в межах якого проводятьсядопорогові закупівлі. На даний момент дана система належить міжнароднійорганізації з питань боротьби з корупцією Transparencyinternational. З часом плануєтьсяпередати систему у власність держави.

         Система Прозорро складається зцентральної бази даних, модулю аукціону і торговельних майданчиків. Майданчикипрацюють з центральною базою даних, а постачальники, тобто підприємства, якібажають постачати продукти, будуть працювати з торговельними майданчиками.Учасник може обрати будь-який із майданчиків, що підключені до системи.Оголошення про закупівлю замовник розміщує на одному з майданчиків, яке черезцентральну базу даних стає доступним на всіх майданчиках. Майданчики різнятьсяміж собою відповідними інтерфейсами, набором додаткових сервісів. Тобтопідприємству не потрібно реєструватися на всіх майданчиках, а достатньо обратизручний для нього і користуватися ним. 

         Якщо дуже загально описати роботусистеми, вона полягає у наступному. Замовник розміщує на одному з торговельнихмайданчиків оголошення про закупівлю, бажаючі учасники у відповідні строкиподають свої пропозиції, беруть участь у он-лайн аукціоні на пониження ціни, іперемагає пропозиція з найменшою ціною. Після цього замовник перевіряє учасникана відповідність певним вимогам, і укладається договір. Все це відбувається велектронному форматі.

         Головна перевага цієї системи полягаєнавіть не у спрощенні участі в таких закупівлях, що, звісно, є великим плюсомдля всіх, а у самій ідеї системи. Так, від замовника вимагається лише правильнота чітко сформулювати свої вимоги, а далі все робить ринок. Тут підключаютьсякомерційні електронні торговельні майданчики, як платформа для проведенняторгів, де всі бажаючі учасники подають свої цінові пропозиції, і визначаєтьсяпереможець. При цьому, під час аукціону ніхто не знає своїх конкурентів, весьпроцес є анонімним. Тобто замовник позбавлений головних важелів неправомірного“впливу” на потенційних учасників.

         Якщо коротко зупинитися на основнихперевагах системи для суб'єктів господарювання, то вони полягають у наступному:

         1.Зручність весь процес проходіть в електронній формі. Всещо потрібно підприємцю на першому етапі для того, щоб взяти участь, цекомп'ютер та інтернет. Підприємець може продавати свій товар, не виходячи іздому.

         2.Нові закупівельні можливості наразі всі підприємства можуть отриматиінформацію про закупівлі невеликої вартості і взяти в них участь. Ранішесистема допорогових закупівель була закритою. Приблизна вартість допороговихзакупівель становить приблизно 120 млрд. грн. Закупівельні можливостізбільшуються щоденно по мірі приєднання до системи нових замовників. Наразі їху системі 784. Одними із найбільших замовників виступають Міністерство оборони ,Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції, НАЕК Енергоатом,Міністерство освіти та ін. У цьому контексті слід вказати, що всі замовникипоки проводять допорогові закупівлі (200 тис для товарів та 1,2 млн. дляробіт), а Міністерство оборони, яке виступає одним із найбільших замовників,проводить закупівлі в системі Прозорро без вартісних обмежень відповідно доРозпорядження КМУ «Про проведення експерименту із застосування електроннихзасобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі». Отже,пропонується підприємствам звернути увагу на закупівлі, що проводятьсяМіністерством оборони в межах системи Прозорро. У системі вже проведено майже11 тис. аукціонів.

         3.Прозорість всі документи таінформація у системі обов'язково завантажується в електронному форматі тазнаходиться у вільному доступі не тільки для учасників закупівлі, але й длявсіх бажаючих. Крім того, наразі розроблено модуль аналітики, де можнапроаналізувати дані про всі закупівлі, які проводяться у системі(http://bi.prozorro.org).

         4.Доступна плата за участь у закупівлях до моменту передачі системи Прозорро увласність держави участь у закупівлях для учасників є безкоштовною, якщовартість закупівлі не перевищує 35 тис. грн, якщо перевищує  175 грн. за подачу пропозиції.

         5.Посткваліфікація  всі документи про відповідність вимогамзамовника подає лише підприємство-переможець аукціону.

         Звичайно, система не позбавлена певнихнедоліків.

         1.Прозорро пілотний проект, і здійснення закупівель у ційсистемі не регулюється на законодавчому рівні. Тому справедливо виникаєопасіння, що до замовників, для яких постачатимуть продукцію підприємства, можутьвиникнути питання від контролюючих органів, а відповідно і до цих підприємств.Втім, важливо зазначити, що 20 травня 2015 р. було прийнято Розпорядження КМУ «Про реалізацію пілотного проекту щодовпровадження процедури електронних закупівель товарів» № 501-р, яким данийпілотний проект було схвалено на офіційному рівні, і учасники із замовникамиможуть спокійно брати участь у електронних закупівлях, спираючись на вказанеРозпорядження КМУ, не боячись претензій з боку, наприклад, Державної фінансовоїінспекції. Крім того, Міністерством економічного розвитку і торгівлі  України вже розробляється проект ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі», який передбачатиме перехід всіх закупівель наелектронний формат.

         2. Усистеміможутьбратиучастьнедобросовісніучасники,якїхщеназиваютьусистемітролі,якіпідчаспроведенняаукціонуможутьзанижуватицінудоневиправдноїмежі(нижчесобівартості).Системаналаштованатак,щоперемагаєнайнижчаціна. Втім, якщоценедобросовіснийучасниктатроль,віннепройденаступнийзааукціонометапкваліфікації.Ітодізамовникпереходитьдонаступногозаціноюучасника,якимможетебути добросовісне підприємство, яке не понизило свою пропозиціюнижче своїх технологічних та виробничих можливостей.

         3.ЗдійсненнязакупівельвсистеміПрозорронерегламентованоназаконодавчомурівні,отжезамовникможезнаходитирізнілазівкидлятого,щобїїобійти.Наприклад,можевстановлюватималенькийперіодподачіучасникамипропозицій(1-2дні),щобнедопуститидоучастіучасників,апотімзавідмінипроцедуриукластипрямийдоговірзі«своїм»постачальником. На даний момент учасник може оскаржити підозрілі діїзамовника. Поки що сама процедура і вимоги до скарги відсутні. На даний моментпідприємець у довільній формі описує проблему, яка виникла, і направляє навідповідні електронні адреси: Міністерства економічного розвитку і торгівліУкраїни, Антимонопольного комітету України та міжнародної організації Transparencyinternational.

         4. На даний момент у системі Прозорроможливе зловживання замовниками шляхом виписування специфікацій під «своїх»конкретних виробників. При виявленні такого факту, по-перше, учасник можеоскаржити дії замовника. По-друге, експертами системи розробляються типовіспецифікації щодо конкретних видів товарів. Такі специфікації вже розроблено,наприклад, щодо шоколаду, кави розчинної та меленої, вуличних світильників таін.

         5. У системі переважно здійснюютьсязакупівлі простих стандартизованих товарів, які у більшій своїй кількості нерозробляються за окремою специфікацією, і критерієм оцінки для яких виступаєлише ціна. Втім, наразі Міністерством економічного розвитку і торгівлі Українирозробляється проект Закону «Про публічні закупівлі», яким передбачено в межахелектронних закупівель встановлювати і інші критерії оцінки пропозицій, щодозволятиме закуповувати складні товари та послуги.

            Наразі переваги системи переважають над її недоліками.Саме в межах Прозорро малі та середні суб'єкти господарювання, зокремавнутрішньо переміщені особи-підприємці можуть отримати новий, значний заобсягами ринок для збуту своєї продукції за спрощеною процедурою, тобто безнеобхідності додаткового просування свого товару, реклами, пошуку партнерівтощо. Отже, у малих та середніх підприємств внутрішньо переміщених осіб з'являютьсянові можливості заробляти. Нова електронна система дає поштовх для початкусвоєї підприємницької діяльності на новому місці.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи