Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.04.2016 15:11

Перелік та послідовність дій щодо створення ОСББ

До 01.07.2016 року залишилось не так багато часу. До вищевказаного строку законодавець надає співвласникам час для самоорганізації у вигляді ОСББ. У випадку якщо співвласники не приймуть рішення у вказаний строк, органом місцевого самоврядування буде при

Співвласник багатоквартирного будинку –це власник квартири та нежитлового приміщення у багатоквартирного будинку.

Виходячи з вказаного визначення, якщо уВас відсутній правовстановлюючий документ у виглядісвідоцтва на право власності або витягу з відповідного реєстру, Ви не являєтеся Власником квартириабо нежитлового приміщення.

Наслідком чого,  являється відсутність права голосу наустановчих або в майбутньому загальних зборах об'єднання співвласниківбагатоквартирного будинку (надалі - ОСББ).

Основною метою створення ОСББ являєтьсязабезпечення та захист прав співвласників та дотримання їхніх обов’язківпередбачених законодавством та статутом ОСББ.

Длястворення ОСББ Вам необхідно:

1.     Створитиініціативну групу яка має складатися не менше як з трьох осіб.

2.     Зазначенаініціативна група скликає установчі збори.

Повідомлення пропроведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється уписьмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхомпочтового відправлення (рекомендованим з повідомленням листом).

У повідомленнізазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення,проект порядку денного.

У тому випадку, якщо в результаті проведення установчихзборів для прийняття рішення не набрало кількості голосів "за" або"проти", проводиться письмове опитування співвласників, які неголосували на установчих зборах. Письмове опитування проводиться протягом 15календарних днів з дати проведення установчих зборів.

Рішення приймається впротокольній формі шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосіввраховуються голоси, подані співвласниками під час проведення установчихзборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформлюєтьсяособистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результатамиголосування ("за" чи "проти").

Кожний співвласник наустановчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир абонежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Установчі збориприймають рішення про створення ОСББ та затверджують його статут.

Рішення вважаєтьсяприйнятим якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіхспіввласників.

Установчі документипідписує голова установчих зборів, або інша уповноважена особа.  

2.1.        На установчі збори доречно виноситинаступні питання порядку денного:

-        про обрання голови та секретаряустановчих зборів;

-        про затвердження проекту статуту ОСББ;

-        про затвердження проекту назви ОСББ;

-        про обрання голови ОСББ;

-   про визначення розміру винагороди головиза виконання покладених на нього обов'язків;

-        про місцезнаходження (юридичної адреси)ОСББ;

-        про затвердження кошторису витрат танадходжень ОСББ;

-  про уповноваження особи для поданнядокументів для здійснення державної реєстрації ОСББ.

Допереліку питань порядку денного можуть бути внесені і інші питання.

3.  У разі прийняття рішення про створенняОСББ наступним кроком являється державна реєстрація даного ОСББ.

Державна реєстрація проводиться утериторіальному органі державної реєстраційної служби Україниза місцем знаходження ОСББ.

Зразок відповідної заяви зможетевіднайти на вказаному офіційному сайті тут.

Перелік документів для проведеннядержавної реєстрації ОСББ наступний:

-    Заповнена відповідно до законодавствазаява про державну реєстрацію ОСББ;

-      Протокол установчих зборів зрезультатами голосування "за" або "проти" та з калькуляцієюголосів по кожному питанні порядку денного окремо;

-       Статут ОСББ.

З моменту внесення відомостей дореєстру, ОСББ вважається зареєстрованим у встановленому законодавством порядкута може здійснювати діяльність відповідно до законодавства.

За результатами проведення державноїреєстрації ОСББ виписка не видається. Для підтвердження державної реєстраціїуповноважена від ОСББ особа може за власною заявою отримати витяг з реєструякий видається у електронній або у паперовій формах. За вказану інформаціюсплачується передбачений законодавством адміністративний збір.

За проведення державної реєстрації ОСББадміністративний збір не сплачується.

 

 Юрист Віталій Магдич

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи