Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.12.2015 12:38

Захист гідності, честі та ділової репутації фізичної особи

Вказана тема має досить тонке юридичне та суспільне розуміння, яке в сучасному побуті має достатню вагомість та поширеність в практичному застосуванні.

Чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту.

Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихологічної цінності, з честю пов'язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятими уявленнями про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків, {вищенаведену правову позицію було висловлено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року № 1}.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю { ст. 3 Конституції України }.

  Відповідно до ч. 1 ст. 275 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється судом способами, встановленими главою 3 ЦК України, в даному випадку, способом захисту немайнового права відповідно до вищевказаної глави 3 ЦК України, є відшкодування моральної (немайнової) шкоди, яка не являється єдиною, а отже, може бути відшкодована  іншими способами відповідно до змісту цього права, способу його поширення та наслідків, що їх спричинило це порушення. До таких спеціальних способів захисту відносяться, наприклад, спростування недостовірної інформації (ст. 277 ЦК України), заборона поширення інформації, якою порушується особисті немайнові права (ст. 278 ЦК України).

Слід зазначити, що для задоволення позову про стягненні моральної шкоди за приниження гідності, честі та ділової репутації фізичної особи, (позивач) має обов’язково довести суду в порядку Глави 5 Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК) наступні факти:

-         наявність завданої моральної шкоди;

-         протиправність діяння заподіювача такої шкоди;

-    наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні;

-     обґрунтованість суми, якою позивач оцінює заподіяну йому шкоду.

Для більш детального дослідження та розуміння застосування вищенаведених приписів щодо стягнення моральної шкоди, звернемося до судової практики, що наведена в нищевказаних посиланнях:

1. http://reyestr.court.gov.ua/Review/40865313  (стягнуто 20 000 грн);

2. http://reyestr.court.gov.ua/Review/42713762   (стягнуто 1500 грн).

Враховуючи вищенаведене, слід прийняти до висновку, що судова практика про стягнення моральної шкоди за приниження гідності, честі та ділової репутації фізичної особи, в різних судових справах носить індивідуальний характер та залежить напряму від обґрунтованості позовних вимог у тому числі і наданні доказів, в порядку норм Глави 5 ЦПК.


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]