Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.03.2015 14:11

Як захистити свої права при покупці товару неналежної якості

На місці покупця товару неналежної якості можете бути і ви, тому потрібно заздалегідь знати свої права, які допоможуть вам впевнено діяти та досягти бажаного результату.

Досить поширеним є випадок, коли виперевіряєте якість покупки та при її перевірці у руках продавця усе бездоганнота переконливо працює, а по приїзду до дому такої роботи від товару неможливоотримати по невідомій вам причині. Безумовно покупка заслуговує вашоїпильності, але якщо ж все таки і трапилась така ситуація, діяти потрібно швидкота професійно.

Пам’ятайте, що відповідно до ч. 1 ст. 8Закону України «Про захист прав споживачів» (Надалі - Закон), у разі виявленняпротягом встановленого гарантійного строку недоліків товару споживач, в порядкута у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

-        пропорційного зменшення ціни;

-        безоплатного усунення недоліків товару врозумний строк;

-        відшкодування витрат на усуненнянедоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленогогарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару(продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідностівисновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановленізаконодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, маєправо за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

-        розірвання договору та поверненнясплаченої за товар грошової суми;

-        вимагати заміни товару на такий же товарабо на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Споживач має право пред'явити одну звимог, передбачених ч. 1 статті 8 Закону , а в разі її невиконання заявити іншувимогу, передбачену ч. 1 цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженнямспоживача задовольняють також створені власником продавця торговельніпідприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачемтоварів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору.Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва тафілії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняютьзазначені вимоги на підставі договору з виробником.

Продавець, виробник (підприємство, щозадовольняє вимоги споживача, встановлені ч. 1 статті 8 Закону) зобов'язані прийняти товар неналежноїякості у споживача і задовольнити його вимоги. Доставка великогабаритнихтоварів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю та їх поверненняспоживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, щозадовольняє вимоги споживача).

За наявності товару вимога споживача пройого заміну підлягає негайномузадоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або задомовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживачапро його заміну підлягає задоволенню удвомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. 

На письмовувимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товараналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Дляцього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача,встановлені ч. 1 статті 8 Закону) зобов'язані створювати (мати) обмінний фондтоварів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України, а саме:

 

Телевізори                      Мікрохвильові печі

Магнітоли                       Кухонні машини

Магнітофони                  В'язальні машини

Радіоприймачі                Пилососи

Холодильники                Електропраски

Морозильники                Електроміксери

Пральні машини            Електросоковижималки

Апарати телефонні, у тому числі мобільного зв'язку

Персональні комп'ютери та комплектуючі частини до них

Апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку

Електрочайники

Електрофени

Електрокавоварки.

 

За кожний день затримки виконання вимогипро надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та закожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцятьднів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсоткавартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміникомплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановленогарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складовучастину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Споживачмає право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усуненнянедоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягомустановленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десятироків, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з винивиробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строк протягом чотирнадцяти днів,споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги,відповідно до ч. 1 статті 8 Закону.

Вимогиспоживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа,а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чиіншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавецьзобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, щозасвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічногопаспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється упорядку, визначеному законодавством.

Вимоги споживача, передбачені цієюстаттею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, щозадовольняє вимоги споживача, встановлені ч. 1 цієї статті) доведуть, щонедоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користуваннятоваром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якостітовару особисто або через свого представника.

Отже, призіткненні з такою ситуацією та у разі не досягнення з продавцем або виробником:пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумнийстрок або відшкодування витрат на усунення недоліків товару, потрібно  виходячи з конкретного даного випадкушляхом  аналізу Закону України «Прозахист прав споживачів», звернутися до продавця або виробника, з письмовимлистом про надання інформації стосовно задоволення або причиною відмови,додавши до нього копії усіх необхідних документів що стосуються даного випадку.

Приотриманні відповіді на такий лист, проаналізувавши її, потрібно робити висновкищодо її правомірності та приймати рішення щодо звернення до суду за захистомсвого порушеного права.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи