Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.12.2014 17:43

Умови припинення підприємницької діяльності ФОП

Досить актуальною та не мало важливою на сьогоднішній день для малого бізнесу є тема припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Данепитання регулює Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб тафізичних осіб - підприємців» (надалі - Закон).

07.05.2014року набрав чинності  Закон України «Провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедуридержавної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –підприємців за заявницьким принципом», яким впроваджено спрощену процедурузакриття фізичної особи – підприємця, що триває протягом одного дня та невимагає від особи – підприємця довідок про відсутність заборгованості тощо.Подана заява фізичною особою - підприємцем державному реєстратору про закриттяпідприємницької діяльності є підставою для проведення позапланових перевірокправильності нарахування та сплати податків (внесків).

Державна  реєстрація припинення підприємницької діяльностіфізичної особи - підприємця проводиться у разі: прийняття фізичною   особою - підприємцем   рішення  про припинення підприємницької діяльності; смерті фізичної особи -підприємця; постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісновідсутньою; постановлення судового рішення про визнання  фізичної особи, яка  є  підприємцем, недієздатною  або про обмеження їїцивільної дієздатності; постановлення судового рішення про припиненняпідприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Підставами   для  постановлення   судового   рішення про припинення  підприємницькоїдіяльності фізичної особи - підприємця є: визнання фізичної особи - підприємцябанкрутом; провадження нею підприємницької  діяльності,  що  забороненазаконом; неподання  протягом  року органам доходів і зборів податкових декларацій,документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиномудержавному реєстрі запису про відсутність фізичної  особи -  підприємця  за зазначеним місцем  проживання.

Дляпроведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичноїособи – підприємця за її рішенням фізична особа – підприємець або уповноваженанею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку напроведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичноїособи – підприємця. Для цього потрібно заповнити реєстраційну картку форми № 12 яку Ви зможете знайти на офіційномусайті Державної реєстраційної служби України.

Зсобою потрібно мати паспорт фізичної особи - підприємця або нотаріальнозавірену довіреність (оригінал) уразі якщо такі дії виконує представник,включно документ який посвідчує особу представника (паспорт).

Державнийреєстратор відповідно до п. п. 4 -6ст. 47 Закону, залишає  реєстраційну  картку без розгляду, якщо: реєстраційнакартка подана за неналежним місцем проведення;  реєстраційна картка не відповідає вимогамцього Закону.

Прозалишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припиненняпідприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем   за  її   рішенням без розгляду заявникув день надходження документа державним   реєстратором видається (надсилається  поштовим  відправленням   з   описом  вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишеннядокумента без розгляду разом з цим документом.

Державнийреєстратор за відсутності підстав для залишення реєстраційної картки напроведення державної реєстрації припинення підприємницької  діяльності фізичною  особою  - підприємцем за її рішенням  без розгляду зобов’язаний не пізнішенаступного робочого дня   з   дати надходження  цього  документа внести  до  Єдиного державного  реєстру запис  про  проведення державної  реєстрації припинення    підприємницької   діяльності  фізичною   особою   - підприємцем   та  в   той  же день  видати  (надіслати поштовим відправленням  з  описом вкладення)  їй повідомлення провнесення такого запису.

У  разі смерті  фізичної особи -підприємця третя особа, зокрема спадкоємець  або відповідний органвиконавчої влади, може подати  державному   реєстратору   особисто (надіслати  поштовим відправленням)  нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної  особи або  витяг  з Державного реєстру актів цивільного станугромадян про смерть фізичної особи.

Державнийреєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної  особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець  або відповідний орган виконавчої влади,протягом двох місяців з дня надходження такого повідомлення не подаєнотаріально засвідчену  копію  свідоцтва про смерть фізичної особи або витягз Державного  реєстру  актів цивільного  стану  громадян про смерть фізичної  особи, зобов’язаний  надіслати  запит до  відповідного органу  реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про   підтвердження  факту смерті  фізичної  особи -  підприємця відповідно до законодавстваУкраїни.

Якщодокументи  для  проведення  державної   реєстрації припинення  підприємницької   діяльності фізичною особою - підприємцемподаються третьою особою, зокрема  спадкоємцем, особисто,  державному  реєстратору  додатково пред'являється  її паспортгромадянина України або паспортний документ іноземця.

Документи,які подаються   для   проведення  державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичноюособою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходженнядокументів    видається    третій   особі,   зокрема   спадкоємцю (надсилається   поштовим відправленням),  з  відміткою про  дату надходження документів.(ст. 48 Закону).

Уразі якщо суд постановив рішення про оголошення фізичної особи – підприємцяпомерлою або визнання її безвісно відсутньою, в день набрання таким рішеннямзаконної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстраціїтакої особи, у судовому рішенні вказується особа, яка призначена управителеммайна фізичної особи – підприємця, за поданням органу опіки та піклування, якщоінше не встановлено законом.

Датанадходження документів для припинення підприємницької діяльності вноситься державнимреєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державнийреєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати  надходження документів для проведення державноїреєстрації припинення   підприємницькоїдіяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою,  або визнання фізичної особи -  підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведеннядержавної реєстрації  припиненняпідприємницької діяльності фізичної особи - підприємця  у зв'язку з її смертю або оголошенням їїпомерлою, або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного реєструзапис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичноюособою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, абовизнанням її безвісно відсутньою.

Припинення підприємницькоїдіяльності за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи –підприємця.

Суд,    який   постановив   рішення   про  припинення підприємницької діяльності  фізичної  особи - підприємця, у тому числі  рішення   про   визнання  фізичної   особи  - підприємця недієздатною  або  про обмеження її цивільної дієздатності, вдень набрання   таким  рішенням законної  сили  направляє його  копію державному  реєстратору за  місцем  реєстрації фізичної  особи - підприємця.

Датанадходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу облікуреєстраційних дій.

Державнийреєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати  надходження судового рішення щодо припинення підприємницькоїдіяльності фізичною особою - підприємцем заповнити реєстраційну  картку на проведення державної реєстраціїприпинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з постановленням  судового рішення,  внести  до Єдиного державного реєстру запис  про  проведення державної  реєстрації  припинення підприємницької діяльностіфізичною особою - підприємцем у зв’язку з постановленням  судового  рішення та  в  той же  день  видати (надіслати   поштовим  відправленням   з   описом вкладення)  їй повідомлення провнесення такого запису.

Порядок державної реєстраціїприпинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовимрішенням щодо визнання її банкрутом.

Суд,який  постановив рішення про порушенняпровадження у справі  про  банкрутство фізичної  особи  - підприємця,  у  день набрання   рішенням  законної   сили   надсилає його  державному реєстратору  за місцезнаходженням  фізичної  особи - підприємця.

Датанадходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу облікуреєстраційних дій.

Державний  реєстратор повинен у день надходження судового рішення  внести до Єдиного державного реєстру записпро таке рішення суду та в той  же  день повідомити  органи статистики,   доходів  і   зборів,   Пенсійного  фонду   України, а також фізичнуособу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення доЄдиного державного реєстру такого запису.

Фізична  особа позбавляється  статусу  підприємця з дати внесення  до  Єдиного державного  реєстру  запису про   державну реєстрацію    припинення  підприємницької   діяльності   фізичної особи - підприємця (ст. 46 Закону).

Юристюридичної компанії «Правова група «Юста»

         Віталій Магдич. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи