Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.03.2013 11:50

Який запис вноситься до трудової книжки при реорганізації підприємства

Адвокат, керівник Адвокатської компанії "ADVICE", к.ю.н

Відповідно до ч. 3 та 4 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

Відповідно до ч. 3 та 4 статті 36 Кодексу законів пропрацю України (далі - КЗпП)міна підпорядкованостіпідприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

            Уразі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття,приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівникапродовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника абоуповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штатупрацівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Отже, якщо мова йде виключно про реорганізаціюпідприємства, то ніяких записів про звільнення не вноситься. У трудовій книжцілише може бути здійснено запис про правонаступництво, наприклад, що:«Товариство з обмеженою відповідальністю «А» є правонаступником приватногопідприємства «Б» із посиланням на відповідне рішення. При цьому, запис промайбутнє звільнення буде здійснюватись та завірятись вже печаткою юридичноїособи – правонаступника.

Якщо за час роботи працівника назва підприємствазмінюється, то про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємствотаке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляєтьсяпідстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата і номер, що передбачено п. 2.15 Інструкції пропорядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. за №58.Приймаючи до уваги, що вищезазначена Інструкція не визначає чітко порядок дійпри внесенні запису виключно при реорганізації, можемо звернутись донещодавнього Листа Міністерства соціальної політики України від 10.05.2012 р. за№75/06/186-12, в якому наголошується, що до трудових книжок працівників слідвнести запис про реорганізацію за аналогією до перейменування підприємства (п.2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженоїнаказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерствасоціального захисту населення України від 29.07.93 р. №58).

Відповіднимчином інформація про правонаступництво може вноситись до трудових книжок і при інших формахреорганізації, зокрема при злитті, приєднанні, поділі.

Щодо скорочення чисельності абоштату

Відповідно до ч. 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємствунадане право самостійно визначати свою організаційну структуру, чисельністьпрацівників і штатний розпис. Тобто, за певних обставин власник абоуповноважений ним орган може змінювати чисельність або штат працівників шляхомскорочення, в тому числі внаслідок реорганізації. Однак, при скороченнічисельності та штату потрібно суворо дотримуватись вимог закону, а саме:

-         Прийнятирішення щодо скорочення чисельності або штату працівників. Повідомити працівниківта/або первинну профспілкову організацію про заплановане звільнення працівників,не пізніше як за три місяці до запланованого звільнення.

-         Оформитиналежним чином рішення про скорочення наказом про внесення змін до штатногорозпису.

-         З’ясувати,чи є серед працівників, особи, щодо яких встановлено обмеження на звільнення таврахувати переважне право окремих осіб на залишення на роботі.

-         Повідомитидержавну службу зайнятості про звільнення працівників.

-         Запропонуватипрацівникам переведення на іншу роботу (в разі можливості).

-         Отриматизгоду виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілковоїорганізації на звільнення працівників (якщо така існує).

-         Оформитинаказ про звільнення працівників.

-         Видатипрацівнику трудову книжку, копію наказу про звільнення, провести розрахунок.

-         Повідомитидержавну службу зайнятості про фактичне звільнення працівників.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи