Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
24.01.2012 10:01

Порядок введення об’єктів у експлуатацію у 2012 році

Прийняття об’єкту в експлуатацію є однією із основних віх реалізації колективної праці спеціалістів кожної галузі будівельної та обслуговуючої діяльності. Даний акт засвідчує високу кваліфікацію проектантів, підрядників, безпосередніх виконавців та забудов

Прийняття об’єкту в експлуатацію є однією із основних віхреалізації колективної праці спеціалістів кожної галузі будівельної таобслуговуючої діяльності. Даний акт засвідчує високу кваліфікацію проектантів,підрядників, безпосередніх виконавців та забудовників, засвідчує відповідністьрезультатів їх праці вимогам чинного законодавства, високим світовим стандартамта є визначальним фактором для ухвалення рішень інвестиційних проектів.

Юридичний 2011 рік був насиченим на події щодо змін у чинномузаконодавстві, які прямо визначали шляхи оптимізації підприємництва. В межахпорушеної у даній статті тематики знаменним є набрання чинності Закону України«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-VI та ухвалення компетентними органами відповідних умов прийняття вексплуатацію об’єктів будівництва (зокрема Постанова КМ України від 13 квітня2011 р. № 461). Результатом нормативної роботи органів влади є істотне спрощеннята оптимізація даної процедури, що на наше переконання, підвищуєвідповідальність суб’єктів капітального будівництва у дотриманні професійноїдисципліни.

Процедура введення в експлуатацію у 2012 роціздійснюватиметься за двома окремими напрями, в залежності від категоріїскладності конкретного об’єкту, що вводитиметься у експлуатацію. Наведемоситуаційну схему, для спрощення сприйняття:

 

Категорія складності об’єкту

Орган, що здійснює прийняття в експлуатацію

Документи що подаються

Строк процедури

Документ, що посвідчує факт введення об’єкту в експлуатацію

 

 

 

 

 

Об’єкти І-ІІІ категорій складності

Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи (надалі за текстом «Інспекція») через  дозвільний центр за місцезнаходженням об'єкта

декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

Десять робочих днів з дати надходження документу до Інспекції

Зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

Об’єкти ІV-V категорій складності

заява про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката; акт готовності об'єкта до експлуатації.

Десять робочих днів з дати надходження документів до Інспекції

Сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу)

 

Класифікація об’єктівбудівництва за категоріями складності здійснюється спеціалізованими проектнимиорганізаціями. При цьому, за аналізом декількох роз’яснень Мінрегіонбуд, привизначенні І-ІІІ категорій складності об’єктів, належить керуватись ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розробки, узгодження ізатвердження проектної документації для будівництва» у системі із п.5.1 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності іконструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ». Дещоспрощеною ситуація є при визначенні ІV-V категорій складності, так як КабінетМіністрів України Постановою від 27 квітня 2011 р. № 557 затвердив Порядоквіднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності.

Знаменним є те, що при реєстрації декларації проготовність об’єкта до експлуатації, Інспекція не здійснює перевірки будівлі,тобто введення в експлуатацію здійснюється за заявочним принципом. Натомість, підчас введення у експлуатацію об’єктів категорій ІV-V, здійснюється перевіркатаких об’єктів Інспекцією. Перевірка не може тривати більше чотирьох робочихднів. Під час перевірки та розгляду поданих документів, Інспекція наділенаправом щодо звернення до державних органів з метою отримання відповіднихвисновків.

 

Наступне, процес капітального будівництва та підряднихробіт є залежним від природних факторів. Природа систематично визначає підставивиникнення конфліктів, порушення зобов’язань, порушення строків виконаннявідповідних етапів. Разом з тим, введення у експлуатацію є відповідальним актомщо формує ділову репутацію значного кола суб’єктів відносин у будівництві. Відтак,на захист інтересів забудовників, нормативні акти встановлюють наступні умови прийняттяу експлуатацію. Так, у разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IVкварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів таблагоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку знесприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконаннявизначаються замовником, про що робиться відповідний запис в декларації або вакті готовності об'єкта до експлуатації.

 

Для житлових будинків зведених за кошти приватнихфізичних осіб та юридичних осіб встановлюються додаткові преференції. Означеніспоруди, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніхопоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які невпливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором пробудівництво, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічнимвимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливеприйняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Наказом Міністерствомбудівництва та житлово-комунального господарства від 24 грудня 2008 року № 637.

 

Після прийняття у експлуатацію збудованих об’єктів, на замовникапокладаються зобов’язання щодо інформування компетентних органів влади провведення об’єкту в експлуатацію. Замовник зобов'язаний протягом семикалендарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта:

 

-       подати копію декларації абосертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевогосамоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформаціїпро прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами,передбаченими звітно-статистичною документацією;

-       поінформувати державні органи усфері пожежної та техногенної безпеки про введення в експлуатацію об'єкта.

 

Як випливає із вищенаведеного, процедура прийняттяоб’єктів будівництва у експлуатацію в 2012 році є максимально спрощеною. Мищиро сподіваємось, що такі умови істотно збільшать обсяги будівництва у сферісоціального житла за найвищими фаховими та відповідальними засадами.

 

Підготовлено спеціально для журналу « Строительный учет »

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net