Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.04.2019 15:13

Оподаткування програмної продукції

В завершенні другої декади 21 сторіччя постало питання оподаткування результатів інтелектуальної та творчої діяльності.

Сьогодні, в завершенні другої декади 21 сторіччя, на ряду з найважливішими питаннями державної політики в сфері податкового законодавства постало питання оподаткування результатів інтелектуальної та творчої діяльності, що постають перед світом в вигляді індивідуально визначених об`єктів інтелектуальної власності.

Наразі, за ст. 420 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) до об`єктів інтелектуальної власності належать: літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття,  компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, тощо.

Влучно зазначити, що всі відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового Кодексу України (далі – ПК України), що сьогодні є динамічним в процесі реформування податкових відносин в сфері оподаткування ПДВ операцій з програмною продукцією та її постачанням.

Для деталізації питання оподаткування в зазначеній сфері потрібно зрозуміти природу і поняття податку на додану вартість (далі – ПДВ), що в ПК України визначений як, непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПК України. Тобто, ПДВ входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець або податковий агент.

Однак, згідно п. 26-1., підрозділу 2, розділу ХХ ПК України,на період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, від оподаткування податком на додану вартість були звільнені операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

Показником невпинної динаміки розвитку оподаткування ІТ сфери в Україні є розширення поняття програмної продукції, що до 2017 року відповідало лише одному з підпунктів раніше зазначеної статті ПК України. Сьогодні законодавчо визначеним поняттям програмної продукції є:

- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

- примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

- будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

- криптографічні засоби захисту інформації.

Що ж стосується постачання програмної продукції, то за законом вона звільнена від оподаткування ПДВ незалежно від того:

1) На яких носіях було здійснено таке постачання.

2) Результатом програмування якої особи стала ця продукція (постачальника чи третьої особи), адже звільнення від оподаткування застосовується саме до постачання останньої..

3) В яку кількість етапів здійснювалось постачання такої продукції споживачу.

Також, варто зауважити, що від сплати ПДВ звільнені й окремі компоненти програмної продукції за допомогою яких вона була створена або ті , що можуть бути використані споживачем окремо.

Маючи уявлення про такі широкі можливості звільнення від сплати ПДВ, потрібно чітко розуміти механізм реалізації такої ІТ-пільги, та можливості іі застосування.

1. У випадку отримання покупцем доступу до звукової, текстової чи графічної форми продукції  (наприклад, онлайн-сервіс розміщений на WAP чи HTTP порталі) покупець буде звільнений від сплати ПДВ лише в тому випадку, якщо він набуває у власність такий продукт або його копію. Таким чином, якщо ж покупцю надано лише право на пошук, обробку та отримання інформації (право користування), то він оподатковується за загальною ставкою 20 %.

Право власності на такий продукт може бути підтверджено Договором про передання (відчуження) майнових прав, а також реєстрацією в Інтернет хостінгу (наприклад, Search Console в Google).

Таким чином, здійснивши відповідні формальності операція буде звільнена від 20-ти відсоткового державного оподаткування.

2. У випадку поставки систем та/або обладнання невід’ємною складовою яких є програмна продукція операція звільняється від оподаткування ПДВ. Однак, таке положення може бути застосоване лише в тому випадку, коли програмна продукція була поставлена як окремий елемент поставки та на неї було передано право власності (наприклад, за договором про передання виключних майнових прав). Прикладом такого поставлення може стати поставка спеціально створеної операційної системи для роботи компанії та ОКРЕМЕ постачання електро-зчитувальних механізмів для приведення операційної системи в дію. Якщо приводити більш побутовий приклад, то можна уявити поставку калькулятора в два відповідних етапи (поставлення електронних мікросхем інтегрування та поставлення корпусу пристрою для подальшої реалізації функцій системи) .

Варто зауважити, що у випадку одночасного постачання обох зазначених елементів вище наведених прикладів, тобто готового продукту, така операція буде прирівняна до операції поставки товару, що призведе до оподаткування її на загальних підставах.

Переліком документів, що підтвердить постачання систем та/чи обладнання  невід’ємною складовою яких є програмна продукція стане:

- договір в умовах якого буде попередньо закріплено те, що програмна продукція переходить у власність сторони, а система та/або обладнання постачається окремо від зазначеної продукції;

- акт приймання/передачі такої системи та/або обладнання;

- інші первинні документи, для бухгалтерського обліку.

3. Після визначень попередніх пунктів дуже доречно було б звернутись до оподаткування послуг з технічної підтримки, прикладом яких може стати, як прямо зазначено у визначені програмної продукції, активація комп’ютерної програми.

ПДВ не буде обкладено послуги, котрі є складовою частиною постачання програмної продукції. Прикладом послуг з відповідної технічної підтримки може стати встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків продукції, а також оновлення, доповнення,та розширення функціоналу продукції. Тобто, як бачимо, досить широке коло технічних послуг може бути надано без державного оподаткування ПДВ. Однак, дуже важливим критерієм такого звільнення є положення умов про постачання та обслуговування  програмної продукції, що зазначаються в договорі.

Однак, варто пам’ятати, що послуги з надання ПРАВА на отримання оптимізації та оновлень, що включають в себе право на отримання та завантаження інструментів й процедур для оновлення програмного забезпечення обкладаються загальним 20ти відсотковим ПДВ.

Підтвердженням надання технічних послуг може стати рахунок, рахунок-фактура, інвойс (для сторони-нерезидента), що були завчасно оплачені. Окрім цього, не варто забувати про підтверджувальну функцію акту виконаних робіт та акту наданих послуг.

ВАРТО ПАМ`ЯТАТИ

- у випадку поставлення програмної продукції при розроблені якої розробник НЕ отримав право власності на створену продукцію, а після завершення відповідних робіт право власності одразу отримав замовник – така операція оподатковується в загальному порядку як операція по наданню послуг чи виконання робіт. Тобто, підставою звільнення від ПДВ є поставка програмної продукції при якій відбувається перехід права власності.

- від сплати ПДВ звільняються поставки екземплярів програмної продукції за ліцензійним договором, який: - обмежує використання такої продукції за її функціональним призначенням; - є складовою поставки відповідної продукції; - передбачає подальше відтворення продукції обмеженою кількістю копій, що необхідні для кінцевого споживача (покупця); - передбачає, що у випадку передачі права поширення такої продукції, не надається/надається в обмеженій кількості право відтворення такої продукції.

- операції з криптографічними засобами захисту інформації можуть бути звільнені від сплати ПДВ лише за наявності у суб’єкта господарювання відповідної ліцензії на право здійснення відповідної діяльності та сертифікатів (експертних висновків) на засоби такого захисту.

Підводячи підсумок, варто сказати, що сьогодні наша держава надає широкі можливості ІТ сфері уникати оподаткування і цим самим мати можливості динамічно розвиватися.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи