Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.12.2013 17:34

Гігієнічні сертифікати на непродовольчі товари

Партнер Адвокатського об’єднання AVER LEX

Хотілося б розглянути питання, яке є важливим для підприємств, що здійснюють торгівлю непродовольчими товарами. Для багатьох категорій таких товарів потрібно отримувати гігієнічний сертифікат, який підтверджує безпеку товарів для здоров’я. При цьому отрим

Однак,зрозуміло, що в рамках серйозних господарських операцій часто виникаєнеобхідність проводити поставки з різних компаній-постачальників на кінцевихреалізаторів продукції.

Зрозуміло,що для підприємця є спокуса використовувати гігієнічні сертифікати, оформленікомпанією «А» на певний товар  дляпідтвердження безпеки таких же самих товарів, що були отримані від компанії«Б».

Основнимнормативно-правовим актом, що регулює відносини у даній сфері є Закон України «Прозабезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від24.12.1994 року (надалі - Закон)

Вінзокрема встановлює, що санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі -гігієнічний сертифікат) це є разовий документ, виданий органами державноїсанітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життялюдини окремих видів товарів широкого вжитку на підставі результатів проведенихсанітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних,мікробіологічних та інших досліджень;

Заст. 16 вищевказаного Закону України підприємства, установи, організації тагромадяни можуть ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання,технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в Україні лишеза наявності даних щодо безпеки для здоров'я населення.

Цимже законом встановлено відповідальність за реалізацію на території Україниімпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки дляжиття і здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, підприємство, підприємець,установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартостіреалізованої продукції;

Очевидно,що сплачувати настільки серйозні штрафи є вкрай обтяжливим для будь-якогопідприємства.

Отже,чи можна використовувати гігієнічні сертифікати, видані на цей же тип товару,але на інше підприємство?

Ітут ситуація залежить від того, чи є товар, вироблений вашим підприємством, ачипридбаним.

Так,Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державноїсанітарно-гігієнічної експертизи» від 9 жовтня 2000 року N 247 встановлює,що  Висновок експертизи є чинним протягомтерміну дії нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цейоб'єкт експертизи (продукцію). Для продукції імпортного виробництва, на якувідсутні нормативні документи, висновок видається на п'ять років.

Уразі, якщо висновок експертизи видано виробнику продукції, її постачальник незобов'язаний замовляти повторну експертизу цієї продукції і несевідповідальність за дотримання вимог висновку.

Отжецілком зрозуміло, що у разі якщо наявний висновок експертизи та сертифікат натовар виробника  - постачальник можевикористовувати такі висновки та сертифікати безвідносно до підприємства, якездійснює фактичну торгівлю.

Натомістьситуація істотно відмінна, якщо висновків виробника немає, або ж мова йде проімпортні товари.

Требазазначити, що державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягаютьоб'єкти, визначені в статті 11 Закону України "Про забезпеченнясанітарного та епідемічного благополуччя населення", якщо щодо них ранішене проводилася експертиза і власник об'єкта чи вповноважена ним особа не маєдіючого позитивного висновку на цей об'єкт.

Висновкидержавної санітарно-епідеміологічної експертизи визнаються недійсними:

- у зв'язку іззакінченням терміну дії;

- за результатамиповторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта, призначеноїголовним державним санітарним лікарем України, що визнає недійсними попереднірезультати.

Прицьому державна санітарно-епідеміологічна експертиза діючих об'єктівекспертизи призначається лише в разі наявності в головного державногосанітарного лікаря офіційних матеріалів про негативний вплив об'єктів наздоров'я людей або зміну їх властивостей, що може спричинити такий вплив, атакож у разі внесення змін до санітарного законодавства, якими встановлюютьсябільш жорсткі вимоги до об'єктів експертизи.

Такимчином прямого обов’язку для торговця товарами отримувати гігієнічні сертифікатинібито й не передбачено – можна припустити, що у даній ситуації можна подуматипро оформлення права на використання позитивних висновків та бланківгігієнічних сертифікатів.

Однак,практика органів санітарно-епідеміологічної служби виходить з того. щовідсутність таких висновків та гігієнічних сертифікатів  - це однозначне порушення, яке передбачає штрафу розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;

Отжеситуація , коли можна оформити гігієнічний сертифікат від виробника, виглядаєпозитивно для постачальника. Натомість, якщо такої можливості немає, або ж виторгуєте імпортним товаром – варто потурбуватися про отримання висновків тасертифікатів на товар.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]