Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.11.2022 16:37

Перезавантаження в публічних закупівлях

Координатор з моніторингу медичних закупівель

19.10.2022 набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178

Законом України № 2526-ІХ передбачено, що Кабінет Міністрів України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування визначає особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. 

Дев’ятнадцятого жовтня 2022 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі  Постанова), відповідно до якої запроваджуються системні зміни в закупівельному законодавстві.

Так, Постановою затверджено Особливості здійснення публічних закупівель товарів робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі Особливості). 

Постановою визначено, що замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь,  за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання цією постановою чинності.

Обмеження щодо можливості укладення договорів із суб’єктами господарювання, які прямо чи опосередковано контролюються країною-агресором були передбачені ще Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187, також різними нормативно-правовими актами встановлювалися обмеження щодо постачання товарівпоходженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, зокрема, таких як лікарські засоби, а також бензини і дизельне пальне. 

Відтепер такі обмеження стосуються всіх товарів, робіт та послуг за винятком необхідних для ремонту та обслуговування раніше придбаних товарів. 

У разі, якщо учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарнимвласником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою  підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, Замовник будезобов’язаний відхилити такого учасника, передбачивши вказану підставу в тендерній документації. 

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169, а також договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього після його укладення оприлюднюються замовником протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, якщо замовником не оприлюднено такий звіт, договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього після його укладення до набрання цією постановою чинності. Тобто строк оприлюднення інформації про договори, укладені без застосування електронної системи закупівель відповідно до Постанови № 169 подовжується. 

Закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються у порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Звертаю також увагу, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до Особливостей замовники враховують положення пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону. Отже, до закупівель застосовуємо вимоги по локалізації виробництва товарів.

Ще однією вагомою зміною є те, що у разі закупівлі товарупід час оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю відповідно до Закону замовником не зазначається інформація, про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі. 

Проведення публічних закупівель

Особливостями встановлено порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Замовники, що зобов’язані здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону, проводять їх по Закону з урахуванням положень цих Особливостей

Як змінюються вартісні пороги

Замовник може провести закупівлю із використанням електронної системи закупівель, в тому числі електронного каталогу для закупівель (або ж укласти прямий договір без застосування електронної системи закупівель), якщо проводиться закупівля:

- товарів та послуг (крім послуг з  поточного ремонту – вартістю до 100 000 грн;

- послуг з поточного ремонту – вартістю до 200 000 грн;

- робіт вартістю до 1 500 000 грн. 

В такому випадку замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до підпункту 3-8 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю.

Якщо ж вартість закупівлі перевищує вказані вище пороги, замовник проводить відкриті торги з урахуванням Особливостей.

Отже, замовник може закупити товари, роботи та послуги, використовуючи такі основні закупівлі, як звіт про укладений договір, відкриті торги, запит ціни пропозиції.

Забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу, визначених цими Особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу, визначених цими Особливостями.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу, визначених цими Особливостями.

Закупівля відповідно до цих Особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби у її здійсненні або у разі необхідності планової потреби наступного року. Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020№ 708.

Якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, вибір виду закупівлі здійснюється замовником з урахуванням вартісних меж, визначених Особливостями.

Інакше кажучи, у разі появи у замовника нової, непередбаченої потреби, вид закупівлі обирається на підставі виключно очікуваної вартості, без урахування закупівель за тим же кодом, що проводилися раніше.  

Перелік винятків, за яких замовник має право укласти прямий договір (товари, послуги 100 000грн. і вище, поточний ремонт – 200 000 і вище, роботи 1 500 000 грн і вище) наведені в Пункті 13 Особливостей. Винятки майже не зазнали змін, порівняно з тим, як вони були викладені в Постанові Кабінету Міністрів України № 169, та включають наступні підстави.

1) інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів, належить до інформації з обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку;
2) замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення;
3) публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:

- проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту;

- будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;

- будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів;

- підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв);

4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;
5) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

- предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

- укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

- відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

- необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

- укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природногогазу;

6) відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а також  вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації, та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі);
7) після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару тим самим постачальником, якщо в разі зміни постачальника замовник буде вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, або у разі, коли така закупівля зумовлена змінами до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;
9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності, нотаріальних послуг;
10) здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;
11) здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
12) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Договір про закупівлю

Договори про закупівлю, укладені відповідно до наведених вище підстав укладаються відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих Особливостей. Тобтопорядок зміни умов договору про закупівлю теж зазнав змін порівняно із нормами частини п’ятої статті 41 Закону. 

Закупівлі товарів робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує вартісні пороги, проводяться із застосуванням процедури відкритих торгів з урахуванням Особливостейабо із використанням електронного каталогушляхом запиту ціни пропозиціїУ разі якщо закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або профіль товару містить тільки одну пропозицію постачальника, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів згідно з Особливостями.

Стосовно змін умов договору, то істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладання договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування − пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої
статті 41 Закону. 

Що змінилося порівняно з Законом – у разі збільшення ціни за одиницю товару на ринку замовник може пропорційно підвищити ціну за одиницю товару на такий же самий відсоток (але не більший), та може вносити такі зміни частіше ніж один раз на 90 днів, як того вимагає Закон. Єдина умова – вартість договору не повинна збільшитися.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи