Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.10.2022 13:05

Як НКРЕКП планує змінити значення медіанної ціни поза процедурою визначеною законом

Адвокат та керуючий партнер Юридичної фірми "DEVOSO"

У діяльності НКРЕКП існує практика прийняття рішень про внесення змін до законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії всупереч порядку, визначеному законом та Правилами ринку.

Юридичну спільноту це відверто обурює, однак учасники ринку зазвичай на це просто закривають очі. Сьогодні, враховуючи наскільки важким є становище ринку та всіх його учасників, зловживанням не може бути місця. 

Отже, про що йдеться. Існує ряд ринкових механізмів, які в силу положень Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон № 2019-XIII) мають бути врегульовані виключно Правилами ринку. До таких питань в тому числі відноситься порядок надання СВБ гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів (п. 3 ч. 3 ст. 52 Закону № 2019-XIII). Чому так задумано? Перш за все, Правила ринку – це важливий регуляторний акт, який передбачає його прийняття із дотриманням певної процедури, що має врівноважити інтереси усіх зацікавлених сторін. Положення Правил ринку свого часу пройшли через публічні обговорення учасниками ринку, під час дискусій було розглянуто зауваження та пропозиції до них. Аналогічна процедура наразі передбачена для внесення до них змін. 

Процедура внесення змін до Правил ринку визначена главою 1.13. Правил ринку, а їх затвердження має проводитися НКРЕКП із неухильним дотриманням ст. 15 Закону України «Про НКРЕКП». При виконанні такої процедури на практиці, зміни будуть внесені до акта не раніше 1 місяця з моменту оприлюднення їх проекту. Проте такий довготривалий процес внесення змін очевидно не влаштовує Регулятора. Саме тому, НКРЕКП систематично практикує прийняття «антиковідних» та «воєнних» постанов, норми яких де-факто змінюють дію положень Правил ринку без внесення до самих Правил нормативних змін. В результаті ми отримуємо паралельне врегулювання ринкових механізмів двома різними актами, з єдиною відмінністю: один з них прийнятий законно, а інший – ні. 

Детальніше щодо планів Регулятора змінити значення медіальної ціни без внесення змін до Правил ринку. 

На порядок денний засідання НКРЕКП 01 листопада 2022 винесено питання «Про внесення змін до Постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (пункт 39 порядку денного).

В опублікованому проекті рішення, що пропонується прийняти в рамках вказаного пункту порядку денного, пропонується внести зміни до положень пп. 17 п. 1 Постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 (так звана «воєнна» постанова).

Чинною редакцією пп. 17 п.1 Постанови № 332 передбачено, що ОСП (у ролі АР) при розрахунку фінансової гарантії відповідно до пункту 6.1.11 глави 6.1 розділу VI Правил ринку та при розрахунку максимального обсягу продажу на РДН відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 розділу II Правил ринку використовує значення медіанної ціни небалансу електричної енергії  у розмірі 2 511,29 грн/ МВт•год (на рівні середньозваженої ціни негативного небалансу станом на 21 червня 2022 року за останні 30 днів).

У Проекті рішення запропоновано у пп. 17 п.1 Постанови № 332 цифри «2 511,29» замінити цифрами «4 184,23», таким чином, щоб значення медіанної ціни небалансу електричної енергії за попередні 30 днів перед торговим днем d , що використовується АР при розрахунку фінансової гарантії відповідно до пункту 6.1.11 глави 6.1 розділу VI Правил ринку, дорівнювало 4 184, 23 грн/ МВт•год.

Водночас як встановлено ч. 5 ст. 70 Закону № 2019-XIII, сторони, відповідальні за баланс, зобов’язані надавати гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до Правил ринку.

У пункті 3 ч. 3 ст. 52 Закону № 2019-XIII також викладено, що Адміністратор розрахунків (АР) відповідно до Правил ринку забезпечує дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до правил ринку.

Отже, Законом № 2019-XIII передбачено, що виключно Правилами ринку встановлюється порядок надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів.

Правила ринку затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (зі змінами). Пунктом 6.1.11 глави 6.1 розділу VI Правил ринку на виконання положень Закону № 2019-XIII встановлено порядок розрахунку необхідної фінансової гарантії СВБ для торгового дня d. Невід’ємною його частиною є значення медіанної ціни небалансу електричної енергії за попередні 30 днів перед торговим днем d , яка відповідно до п. 2.3.1 глави 2.3. розділу ІІ Правил ринку визначається як ціна, отримана з середини діапазону цін небалансів за попередні 30 днів або ж, якщо число вказаних цін є парним, отримана як середнє значення для двох цін небалансів, що знаходяться в середині діапазону цін небалансів за попередні 30 днів.

Порядок внесення змін до Правил ринку регулюється главою 1.13. Правил ринку. Водночас, проектом рішення НКРЕКП пропонується встановити значення медіанної ціни небалансу електричної енергії за попередні 30 днів перед торговим днем d на рівні 4 184, 23 грн/ МВт•год без внесення змін до Правил ринку, що суперечить п. 3 ч. 3 ст. 52 і ч. 5 ст. 70 Закону № 2019-XIII, які, як вказано вище, передбачають визначення порядку надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів виключно Правилами ринку.

Як зазначалося вище, внесення змін до Правил ринку, а відповідно і до тих постанов НКРЕКП, які змінюють механізм функціонування певних ринкових інститутів, що встановлені Правилами ринку, зокрема порядку надання фінансових гарантій СВБ, має здійснюватися у відповідності до ст. 15 Закону України «Про НКРЕКП». Ця стаття визначає порядок прийняття НКРЕКП рішень, що мають ознаки регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Закон № 1160-IV).

Регуляторним актом відповідно до ст. 1 Закону № 1160-IV є прийнятий уповноваженим регуляторним органом офіційний письмовий документ, який:

1) встановлює, змінює чи скасовує норми права;

2) застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб;

3) положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Як визначено у ч. 2 ст. 15 Закону «Про НКРЕКП», кожен проект рішення Регулятора, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб. 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення повинно містити:

1) стислий виклад змісту проекту рішення;

2) поштову та електронну адресу, на які можуть надсилатися зауваження та пропозиції;

3) інформацію про спосіб оприлюднення проекту рішення та відповідного аналізу впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект рішення та аналіз його впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений Регулятором);

4) інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб;

5) інформацію про спосіб надання органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями та іншими заінтересованими особами зауважень та пропозицій.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону «Про НКРЕКП», строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Регулятором і не може становити менше 10 днів та більше трьох місяців з дня оприлюднення відповідних проектів рішень. Обчислення такого строку розпочинається з дня оприлюднення відповідних проектів рішень.

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону «Про НКРЕКП», зауваження і пропозиції до проектів рішень, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора та підлягають обов’язковому розгляду Регулятором за участі фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції, у порядку, затвердженому Регулятором.

Отже, Законом «Про НКРЕКП» передбачено процедуру прийняття НКРЕКП рішень, що мають ознаки регуляторних актів відповідно до Закону № 1160-IV. 

І Правила ринку, і Постанова № 332, яка вносить зміни до порядку надання фінансових гарантій СВБ шляхом закріплення постійного значення медіанної ціни небалансу електричної енергії за попередні 30 днів перед торговим днем d , мають ознаки регуляторних актів відповідно до ст. 1 Закону № 1160-IV, адже вони:

1) є офіційними письмовими документами;

2) встановлюють нові та змінюють існуючі норми права, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

3) мають характер актів, що застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб;

4) їх положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин на ринку електричної енергії.

Варто зазначити, що практика прийняття НКРЕКП змін до Правил ринку свідчить про те, що при внесенні змін до цього акту НКРЕКП дотримується порядку, передбаченого ст. 15 Закону «Про НКРЕКП», чого не можна сказати про «антиковідну» Постанову № 766 від 08.04.2022 та «воєнну» Постанову № 332, які собою заміняють окремі положення Правил ринку.

Так, зокрема, 12.09.2022 НКРЕКП на своєму офіційному веб-сайті було оприлюднено проект рішення, що має ознаки регуляторного акта «Про затвердження Змін до Правил ринку», що був схвалений НКРЕКП на засіданні 06.09.2022 (п. 37 порядку денного) до оприлюднення разом з аналізом його впливу, обґрунтуванням та порівняльною таблицею з метою отримання зауважень та пропозицій.

Отже, підсумовуючи викладене, зазначимо, що прийняття змін до порядку надання СВБ гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів, як і інших змін до ринкових механізмів, що в силу закону встановлені Правилами ринку, має бути здійснене у формі внесення змін до Правил ринку із дотриманням процедур, передбачених гл. 1.13. Правил ринку та ст. 15 Закону «Про НКРЕКП». Прийняття таких змін шляхом внесення їх до Постанови № 332 є зловживанням НКРЕКП своїми регуляторними повноваженнями, що спрямоване на обхід процедури, передбаченої законодавством.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]