Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.09.2021 14:04

НАЕК "Енергоатом" безпідставно зменшує обсяги е/е постачальникам та трейдерам

Адвокат та керуючий партнер Юридичної фірми "DEVOSO"

Днями НАЕК "Енергоатом" повідомив про зменшення до 20% обсягів купівлі-продажу електричної енергії за аукціонними ДД договорами.

Підставою зменшення обсягів НАЕК «Енергоатом»обгрунтовує настанням відкладальної обставини, передбаченої договором. 

Настанням такої обставини НАЕК «Енергоатом» вважає встановлення законодавством додаткових спеціальних обов’язків, які потребують додаткових фінансових ресурсів, посилаючись на постанову Уряду від 11.08.2021 №859, якою внесено зміни до Постанови «Про Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» від 5 червня 2019 р. N 483.

З системного аналізу змісту аукціонних ДД договорів НАЕК «Енергоатом», розділи щодо особливих умов купівлі-продажу електричної енергії є ідентичними, беручи до уваги обґрунтування НАЕК «Енергоатом» вбачається, що відкладальна обставина, як підстава зменшення обсягу не настала, з огляду на наступне.

В аукціонних ДД договорах НАЕК «Енергоатом» оперує визначенням вільний обсяг, зазначаючи, що обсяг електричної енергії, який реалізується за конкретним аукціонним ДД договором є вільним обсягом. Іншими словами, НАЕК «Енергоатом» після виконання обов'язку щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», виконання спеціальних обов’язків покладених постановою Уряду від 5 червня 2019 р. N 483 спрогнозував обсяг електричної енергії, який він може реалізувати через аукціон, за результатом якого укласти з переможцем відповідний ДД договір.  

Ключовим, на мою думку в аукціонних ДД договорах НАЕК «Енергоатом» є саме визначення відкладальної обставини. 

Зі змісту договорів НАЕК «Енергоатом» вбачається необхідність розрізняти, що таке відкладальна обставина і окремо передумови її виникнення.

Так відкладальною обставиною є зменшення Вільного (договірного) обсягу електричної енергії, що підлягає купівлі-продажу за цим Договором у торговий день (добу постачання). 

Передумовами ж виникнення відкладальної обставини можуть бути (а можуть не бути) наступні події (п. 11.4): 

позапланове зменшення (обмеження) обсягу відпуску електричної енергії, оперативні команди і розпорядження ОСП на розвантаження, вихід із ладу будь-якого енергоблоку атомної електростанції Продавця, продовження строку проведення ремонтних робіт для будь-якого енергоблоку атомної електростанції Продавця, встановлення законодавством додаткових, у тому числі спеціальних обов’язків щодо продажу електричної енергії, системні обмеження та інші події, що призводять до зменшення Вільного обсягу.

По-перше: в повідомленнях про зменшення обсягів НАЕК «Енергоатом» зазначає лише про можливу передумову виникнення відкладальної обставини, а не про її настання.

Так обґрунтування «(…)У зв’язку із встановленням законодавством додаткових спеціальних обов’язків, які потребують додаткових фінансових ресурсів (…)» свідчить посилання на наступну передумову виникнення відкладальної обставини (п. 11.4): «(…)встановлення законодавством додаткових, у тому числі спеціальних обов’язків щодо продажу електричної енергії, системні обмеження та інші події, що призводять до зменшення Вільного обсягу(…)».

Передумови виникнення (п.11.4) не свідчать про настання відкладальної обставини (11.3.). Настання відкладальної обставини, згідно умов аукціонних ДД договорів може мати місце лише у випадку підтвердження  НАЕК «Енергоатом» зменшення Вільного (договірного) обсягу електричної енергії щодо контрагента в конкретному торговому дні (добі постачання).

По друге: в порушення п. 11.3., яким керується НАЕК «Енергоатом», останній не зазначає у якому саме торговому дні виникло зменшення Вільного (договірного) обсягу електричної енергії, як щодо конкретного контрагента так і в цілому.

По-третє: відкладальна обставина обмежена торговим днем D (добою постачання) (п. 11.3). Відтак, обмеження обсягу більше ніж на добу постачання (нагадую, НАЕК «Енергоатом» повідомив про обмеження з 01 жовтня до 31 грудня 2021 року) є грубим порушенням взятих на себе договірних зобов’язань.

Contra proferentem (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem - слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав). Особа, яка включила ту або іншу умову в договір, повинна нести ризик, пов'язаний з неясністю такої умови. Це правило застосовується не тільки в тому випадку, коли сторона самостійно розробила відповідну умову, але й тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою особою. Це правило підлягає застосуванню не тільки щодо умов, які "не були індивідуально узгоджені" (no individually negotiated), але також щодо умов, які хоча і були індивідуально узгоджені, проте були включені в договір "під переважним впливом однієї зі сторін" (under the diminant sinfluence of the party). (Постанова КГС ВП від 02.05.2018 року у справі №910/16011/17).

Резюмуючи, анонсоване зменшення з 01 жовтня НАЕК «Енергоатом» обсягів постачання електричної енергії за аукціонними ДД договорами електропостачальникам та трейдерам, керуючись настанням відкладальної обставини є грубим порушенням взятих на себе договірних зобов’язань у зв’язку із тим, що: 

-       Відкладальна обставина не настала, так як НАЕК «Енергоатом» не зазначає в який торговий день Dвідбулось зменшення Вільного обсягу, як щодо конкретного контрагента так і в цілому, зазначаючи лише про наявність можливих передумов виникнення відкладальної обставини (п.11.3);

-       НАЕК «Енергоатом» повідомляє про зменшення трьохмісячного обсягу постачання (з 01 жовтня по 31 грудня 2021), всупереч п. 11.3, який дозволяє таке зменшення виключно в межах торгового дня D(доби постачання). 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи