Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.03.2023 16:50

Особливості процесу злиття і поглинання (M&A), за результатами конкурсів АРМА

Начальник управління ЦЗ ТУ АРМА

Стаття про особливості проведення АРМА процедури конкурсного відбору управителя, у випадку передачі в управління корпоративних прав чи ЄМК, що потребують дозвіл АМКУ на концентрацію

Збільшення кількості активів, що передаються в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) є найкращим мірилом ефективності  його роботи. Серед таких активів все частіше спостерігаються активи у вигляді корпоративних прав суб’єктів господарювання та активи, що забезпечують можливість здійснення господарської діяльності (ЄМК).

Процедура конкурсного відбору управителя, яку проводить АРМА складається з наступних етапів:

- Публічне оголошення конкурсу;

- Прийом документів від учасників відбору у встановлений строк;

- Аналіз поданих документів на предмет відповідності умовам конкурсу та кваліфікаційним критеріям;

- Визначення результатів конкурсу;

- Проведення оцінки активу;

- Укладання договору управління активом з переможцем конкурсного відбору.

Якщо актив, який передається в управління суб’єкту господарювання  - переможцю конкурсу, підпадає під визначення концентрації, то до укладення договору управління активом, потрібно отримати відповідний дозвіл Антимонопольного Комітету України (далі - АМКУ). Органи АМКУ здійснюють контроль за концентрацією суб’єктів господарювання (далі - концентрація) з метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції.

Концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) концентрацією визнається:

1) злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується;

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 % голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.

Відповідно до положень Закону, якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше 30 днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та специфіки конкурсного відбору управителя,  відповідна заява до АМКУ може бути подана виключно після визначення результатів конкурсу та оголошення переможця.

Процедура розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію в Україні складається з таких етапів:

- попередній розгляд заяви для визначення, чи концентрація між суб’єктами господарювання може спричинити негативні наслідки для конкуренції на задіяному ринку;

- винесення відповідного рішення та за необхідності порушення справи про концентрацію;

- збір та детальний аналіз інформації, необхідної для прийняття рішення про надання дозволу чи заборону концентрації;

- прийняття відповідного рішення з чітким поясненням причин та за необхідності покладенням зобов’язань на учасників концентрації.

В залежності від процедури (повна чи скорочена) АМКУ чи його органи можуть розглядати заяву про надання дозволу на концентрацію протягом 25 - 30 днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету, якщо інше не встановлено законом.

АМКУ надає дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.  Проте, Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здійснення якої АМКУ не надав дозволу як на таку, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]