Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.10.2018 13:04

21 причина завітати до вас з перевіркою

21 причина завітати до вас з перевіркою або як контролюючі органи почали обмінюватися інформацією.

Поживемо - побачимо, доживемо - дізнаємося, виживемо - врахуємо.

Про існування державного контролю за дотриманням законодавства про працю знає будь-який роботодавець, а тим більше — кожен працівник відділу кадрів, адже державні інспектори праці скоріш за все вже неодноразово були на вашому підприємстві з метою проведення перевірки або неодмінно завітають до Вас найближчим часом з урахуванням усіх заходів «спрямованих для поліпшення бізнес клімату» від Уряду нашої держави.

Розпорядженням КМУ від 05.09.2018 р №649-р затверджено комплексні заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці в Україні. Розпорядженням передбачається проведення Держпраці, ДФС України , Пенсійним фондом, Національною поліцією, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільних комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин з найманими робітниками. Уряд доручив Державній службі з питань праці, ДФС, Пенсійному фонду України, Національної поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:

Починаючи з 5 жовтня 2018 у встановленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення; Органи Державної фіскальної служби, в межах своїх повноважень, перевіряють правильність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (в тому числі, Єдиного соціального внеску). Безпосередньо накладати штрафи за порушення трудового законодавства органи та регулярно обмінюються інформацією з органами Держпраці.

Отже, якщо ви бажаєте уникнути сумної участі порушників й не допустити накладення штрафів чи, тим більше, порушення кримінальної справи, до перевірок державних інспекторів праці необхідно підготуватися заздалегідь, особливо враховуючи нещодавні зміни у порядку проведення таких перевірок та обміну інформацією між органами державної влади України.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням їх у направленні на проведення перевірки.

Зверніть увагу, що, на відміну від планових, позапланові перевірки здійснюються без попереднього повідомлення про них суб’єкта господарювання — його достатньо лише ознайомити з підставою проведення позапланової перевірки безпосередньо перед її проведенням та надати йому копію відповідного направлення. Отже найближчим часом до підприємств завітають представники контролюючих органів, відносно яких уже сформований список позапланових перевірок  

Щодо строків проведення, то планова перевірка не може тривати понад 15 робочих днів, а позапланова — 10 робочих днів (для суб’єктів малого підприємництва — 5 чи 2 робочих днів відповідно), якщо тільки інше не передбачено законом. Продовження строку як планової, так і позапланової перевірки не допускається.

Періодичність проведення планових перевірок, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері додержання вимог законодавства про працю, складає:

— для підприємств з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;

— для підприємств із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на два роки;

— для підприємств з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік.

 

Найбільш ризиковими сферами діяльності щодо використання неоформленої зайнятості є:

1. Будівництво;

2. Охоронна діяльність;

3. Сільське господарство;

4. Лісове  господарство;

5. Рибне господарства;

6. Громадське харчування;

7. Сфера послуг, у т.ч. з перевезень вантажів та пасажирів.

Інформація, яку надає Пенсійний фонд України Державній службі України з питань праці, включає дані про:

- застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти й більше страхувальників;

- застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника понад рік;

- страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність працівників у звітному місяці та / або їх кількість значно збільшено порівняно з попереднім звітним місяцем;

- страхувальників, які в звітному місяці збільшили на 20 і більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою "неповний робочий час";

- страхувальників, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи крім тих, хто в звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", і тих, які почали і закінчили трудові відносини в звітному місяці;

- страхувальників, у яких в звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийом працівника на роботу;

- страхувальників, які в звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю більше встановленої законодавством і яким нарахування заробітної плати не здійснювалося;

- страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювалися;

- страхувальників, у яких в звітному місяці відбулося зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем. 

Інспектори Держпраці прийдуть на підприємство з інспекцією, отримавши від ПФУ інформацію про:

- роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

- роботодавців, у яких відносно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;

- працівники, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця понад рік;

- роботодавців, у яких відносно працівників немає нарахувань заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки");

- роботодавців, у яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків робітників. Відповідальність за порушення трудового законодавства. 

Інспектори праці проводять інспекції на підставі інформації, отриманої від ДФС та її територіальних органів про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягами виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників по відповідному виду економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлених в ході здійснення контрольних повноважень;

- фактах здійснення господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;

- роботодавців, що мають заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника. 

Звертаємо увагу! На юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами Держпраці можуть бути накладені фінансові санкції за такі порушення:

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - 111690 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - 11169 грн.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - 37230 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - 37230 грн за кожного працівника, в стосовно якої вчинено порушення.

Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - 11169 грн.

Недопуск до проведення перевірки, якщо перевірка проводиться з питань виявлення таких порушень, як: фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві; виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - 372 300 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства - 3723 грн. 

І на останок можна наголосити, що будь-яку проблемну ситуацію простіше попередити профілактичними заходами, ніж потім працювати з обставинами, що вже склались.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]