Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.05.2021 18:15

Чи можна підписувати договір вихідним днем?

Адвокат, директор Derchuk & DWP Law Firm

Як усе правильно оформити, щоби його не скасували, та чому важливо перевіряти повноваження сторін, які підписують угоди

Днями отримали запит на консультацію: чи можна підписувати договір вихідним днем?

Це питання досить цікаве та вимагає свого розгляду з двох позицій.

1. Перша позиція — виникнення господарських відносин між суб’єктами господарювання. 

Виникнення господарських відносин та укладення договорів з цією метою не ставиться в залежність від дати їх виникнення чи укладення. Тобто, норми господарського права не мають обмежень щодо дати укладення договору чи його підписання.

Про це говорить ст. 67 Господарського кодексу України:

1. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

2. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України». 

2. Друга позиція — наявність відповідних повноважень у представників сторін господарських відносин під час укладення договорів. 

У ст. 65 Господарського кодексу України передбачено:

3. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. 

Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. 

Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов’язки й відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. 

Підприємство, яке діє через свої уповноважені органи, самостійно визначає режим і графік роботи. Фізично повноваження будь-якого органу підприємства виконує фізична особа. Як правило — директор, який є представником підприємства на підставі оформлених трудових відносин, який підпорядковується внутрішнім документам підприємства (зокрема й правилам внутрішнього трудового розпорядку).

Який можна зробити висновок:

Як представник підприємства директор виконує свої функції відповідно до укладеного трудового договору (контракту) і правил внутрішнього трудового розпорядку. У них передбачено проміжок часу, упродовж якого директор є уповноваженою особою й діє від імені підприємства, набуваючи права й обов’язки (зокрема й у рамках господарських відносин). 

Відповідь:

Договір може бути підписаний у вихідний день за умови належного оформлення повноважень представників сторін. 

P.S.: А чи можуть такий договір усе ж скасувати — наприклад, у суді? 

У разі укладення договору від імені юридичної особи без належного оформлення представницьких функцій, — такий договір буде визнаний недійсним із відповідними наслідками, передбаченими ст. 216 ЦК:

1. Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні в натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]