Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.06.2019 12:28

Перейшли зі спрощеної системи на загальну – чи реєструватися платником ПДВ?

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Добровільний або примусовий перехід, особливості змін систем оподаткування та податкові ризики - спробуємо більш детально розібрати у статті.

Зміна системи оподаткування – це завжди «стрес» для платників податків. Оскільки слід правильно закрити попередній період, вчасно та у повному комплекті подати документи для зміни системи оподаткування, коректно вести новий облік.

Добровільний або примусовий перехід, особливості змін систем оподаткування та податкові ризики - спробуємо більш детально розібрати у статті.

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Добровільний перехід здійснюється за бажанням платника податків шляхом подання заяви щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (п.п. 298.2.2 ПКУ).

У свою чергу обов’язковий перехід на загальну систему оподаткування зумовлений порушенням платником податків умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Підстави для обов’язкового  переходу визначені в п.п. 298.2.3 ПКУ.

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування у разі:

- перевищення обсягу доходу встановленого для платника єдиного податку;

- застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків;

- здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;

- перевищення чисельності працівників;

- здійснення незареєстрованих видів діяльності;

- наявності податкового боргу, протягом двох послідовних кварталів.

При цьому платники єдиного податку першої та другої групи, які перевищили у обсяг доходу – 300 000 грн. та 1 500 000 грн. відповідно (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291), з наступного податкового кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку подальшої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування (п. 3 п.п. 298.2.3. ПКУ).

Перехід зі спрощеної системи на загальну систему здійснюється з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому відбулося порушення вищезгаданих умов. Для переходу необхідно подати  до контролюючого органу заяву про перехід не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (п.п. 298.2.1 ПКУ).

Суди застосовують аналогічний підхід. За приклад можна взяти рішення по справам № 2А-9038/12/1370 від 04.04.2019 р. та № 826/3835/14 від 29.01.2019 р., у яких Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив, що у разі порушення умов перебування на спрощеній системі у платника єдиного податку виникає обов’язок перейти у наступному податковому періоді на загальну систему оподаткування.

Отже, обов’язок переходу на загальну систему оподаткування виникає у тих платників податків, що порушили умови перебування на спрощеній системі. При цьому перехід є обов’язковим та здійснюється за заявою платника податків, що подається не пізніше ніж за 10 днів до початку нового кварталу. 

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ

Відповідно до ст.181 ПКУ обов’язковій реєстрації платником ПДВ при переході на загальну систему підлягають особи, які:

- мають сукупний дохід протягом останніх 12 календарних місяців понад 1 млн грн. (без урахування ПДВ);

- не є платниками єдиного податку першої - третьої групи.

Оскільки при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну, як правило, платник податків досягає обороту в 1 млн грн., виникає питання: чи враховується дохід від спрощеної системи оподаткування за останні 12 календарних місяців для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?

Позиція 1: дохід від спрощеної системи оподаткування за останні 12 календарних місяців враховується для визначення доходу в 1 млн та обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Відповідно, після переходу на загальну систему оподаткування на платника податків вже діють загальні норми ПКУ, зокрема ст. 181 ПКУ (вимоги до платника ПДВ), п.183.4 ст. 183 ПКУ (подання заяви для реєстрації платником ПДВ при переході зі спрощеної системи).

В період перебування на спрощеній системі платник податків звільнений від сплати ПДВ. Однак, після переходу на загальну систему - на платника податків розповсюджується загальна вимога обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

«… обов'язковій реєстрації платником ПДВ підлягають особи, які, по-перше, мають сукупний дохід протягом останніх 12 календарних місяців більше 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ), по-друге, які не є платниками єдиного податку першої - третьої групи. Водночас, суд звертає увагу, що у разі переходу таких осіб із спрощеної системи оподаткування на загальну, вони зобов'язані не пізніше 10 числа календарного місяця, в якому відбувся перехід, ініціювати реєстрацію платником ПДВ з відповідними зобов'язаннями як платника. Отже, з моменту переходу позивача на загальну систему оподаткування щодо позивача почали розповсюджуватись загальні вимоги обов'язкової реєстрації платника ПДВ…», Постанова від 17.01.2019 по справі № 806/2529/18, Сьомий Апеляційний адміністративний суд.

«… при перебуванні на спрощеній системі оподаткування, п. 181.1 ст. 181 ПК України не був правозастосовуваним в силу своїх же приписів. Однак, з моменту переходу позивача на загальну систему оподаткування на позивача почали розповсюджуватись загальні вимоги обов'язкової реєстрації платника ПДВ, передбачені вказаним пунктом», Постанова від 06.03.2017 по справі № 802/2043/16-а, Вінницький окружний апеляційний суд.

«…обрахування граничного обсягу оподатковуваних операцій (300 000 гривень), з досягненням якого пов'язується обов'язок зареєструватись платником податку на додану вартість та з його сплати, особою, яка є платником єдиного податку, здійснюється з моменту, коли у цієї особи виник обов'язок перейти на загальну систему оподаткування, оскільки до цього ця особа звільнена від сплати податку на додану вартість», Постанова від 26.02.2019 по справі № 814/4461/13-а, Верховний суд у складі суддів Касаційного адміністративного суду. 

Позиція 2: дохід, отриманий платником податків на спрощеній системі оподаткування, не враховується, а 12 календарних місяців починають відлік з дня переходу на загальну систему оподаткування та досягнення доходу в 1 млн грн.

Тобто, платник податків, що перейшов на загальну систему оподаткування, не зобов’язаний реєструвати платником ПДВ, навіть якщо дохід при перебуванні на спрощеній системі оподаткування був більше 1 млн грн.

«…обов'язок перейти на загальну систему оподаткування у позивача виник з 1 листопада 2010 року і тільки після 1 листопада 2010 року до нього могли бути застосовані норми Закону України "Про податок на додану вартість", обов'язок подати заяву про реєстрацію платником податку на додану вартість у позивача виник з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій у 300000 грн., що вчинені після 1 листопада 2010 року.

Після 1 листопада 2010 року позивач досяг суми оподатковуваних операцій у 3000000 грн. тільки 10 серпня 2011 року, відтак він зобов'язаний був подати заяву про реєстрацію платником податку на додану вартість не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, тобто не пізніше 30 серпня 2011 року, і зобов'язаний був на обсяги оподатковуваних операцій, що вчинені після перевищення 300000 грн., нараховувати і сплачувати податок на додану вартість з оподатковуваних операцій», Постанова від 29.05.2017 по справі № 807/1172/13-а, Вищий адміністративний суд України. 

При добровільному переході зі спрощеної системи на загальну, платник податків підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ у випадку відповідності вимогам, встановленим ст. 181 ПКУ, тобто при досягненні обсягу доходу більше 1 млн грн. Якщо обсяги доходу відсутні або є меншими за 1 млн грн., така особа може добровільно зареєструватися платником ПДВ (ст. 182 ПКУ).

«…приписи п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України мають застосовуватися до позивача або з моменту втрати статусу платника єдиного податку за власним рішенням (з 01.01.2017 року), або з моменту настання події порушення правил знаходження на спрощеній системі оподаткування, обліку, звітності, що не було встановлено ані під час перевірки, ані під час судового розгляду справи», Постанова від 14.05.2019 по справі №520/8836/18, Другий апеляційний адміністративний суд.

 Якщо реєстрацію платником податків анульовано з інших, ніж перевищення доходу причин, такий платник повинен зареєструватися платником ПДВ у разі досягнення ним суми оподатковуваних операцій, встановлених для платників ПДВ. При цьому сума доходу, отримана на спрощеній системі не підлягає врахуванню для реєстрації платником ПДВ:

«...матеріалами справи підтверджено факт надання ФОП ОСОБА_2 (позивач) послуг ДП "Шосткинський лісгосп" у 2 кварталі 2012 року, а тому колегія суддів погоджується з висновками податкового органу щодо порушення позивачем вимог п. п. 4 п. 293.4 ст. 293, абз. 5 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПК ПК України, внаслідок отримання доходу від надання послуг ДП "Шосткинський лісгосп", у зв'язку з чим ФОП ОСОБА_2 не мав права застосовувати спрощену систему оподаткування та повинен був перейти на загальну систему оподаткування з 3 кварталу 2012 року, тобто з 01.07.2012 року, чого ним зроблено не було.

сума виручки платника єдиного податку 2 групи, яка підлягає оподаткуванню за правилами спрощеної системи, не впливає на виникнення у особи обов'язку зареєструвати платником ПДВ; такий обов'язок виникає у суб'єкта малого підприємництва 2 групи у разі перевищення протягом послідовних дванадцяти календарних місяців суми його оподатковуваних операцій 300 000 гривень, без урахування 1000000 гривень, отриманих у рамках провадження діяльності на умовах сплати єдиного податку» Постанова від 29.09.2015 № 818/2/14 Харківський апеляційний адміністративний Суд. 

Порядок реєстрації

Звертаємо увагу, що при обов’язковій реєстрації платником ПДВ, платник податку повинен самостійно ініціювати реєстрацію платником ПДВ, шляхом подання заяви (п. 183.1 ПКУ). Заява про реєстрацію подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій (п. 183.2. ПКУ). А при переході осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, та у разі якщо такі особи відповідають вимогам реєстрації платником податків, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід (п. 183.3. ПКУ).

Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації, у разі неподання заяви про реєстрацію несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника (п. 183.10 ПКУ). Також така особа втрачає право на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Після спливу строку для реєстрації платником ПДВ контролюючий орган має право самостійно визначати суму податкового зобов’язання з ПДВ та застосувати штраф за його несплату (п.п. 54.3.1 п. 54.3 ПКУ). 

Визначення доходу, що підлягає оподаткуванню ПДВ

Відповідно до ст. 181 ПКУ до доходу входить загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що є об’єктом оподаткування ПДВ, і яка перевищила 1 000 000 грн. за період останніх 12 календарних місяців.

Постачанням товарів вважається будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п. 14.1.191 ПКУ).

При цьому постачанням послуг є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (п. 14.1.185 ПКУ).

До доходу включається і дохід від надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування у разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування, та у разі отримання оплати за послуги на спрощеній системі оподаткування і надання таких послуг під час перебування на загальній системі оподаткування (Лист ДФС від 28.10.2016 № 23354/6/99-99-15-02-02-15).

Висновки:

Перехід на загальну систему оподаткування можливий за бажанням платника податків та в обов’язковому порядку при порушенні умов перебування на спрощеній системі.

У свою чергу якщо після переходу сума отриманого доходу за останні 12 місяців сукупно перевищує 1 млн грн. платник податків підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ. При цьому існує дві позиції щодо визначення обсягу доходу необхідного для реєстрації платником ПДВ:

1. враховується весь дохід, отриманий за останніх 12 місяців, в тому числі і сума доходу, отриманого на спрощеній системі;

2. враховується тільки дохід, отриманий на загальній системі після переходу.

При обов’язковій реєстрації платником ПДВ, платник податків повинен самостійно ініціювати таку реєстрацію. Такий платник є відповідальним за ненарахування та несплату ПДВ, навіть при неподанні заяви про реєстрацію.

У випадку якщо після добровільного чи обов’язкового переходу обсяг доходу відсутній або є меншим за встановлений 1 млн. особа може добровільно зареєструватися платником ПДВ.

Сергій БАРБАШИН, адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm, м. Київ

Юлія КОВАЛЕНКО, юрист Trustme Law Firm, м. Київ

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи