Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.02.2017 17:15

ЄСВ: хто знає як і куди?

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (надалі - ЄСВ) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основ

Єдинийвнесок на загальнообов'язкове державнесоціальне страхування (надалі - ЄСВ)– консолідований страховий внесок,збір якого здійснюється до системизагальнообов'язкового державногосоціального страхування в обов'язковомупорядку та на регулярній основі. Мета- забезпечення захисту у випадках,передбачених законодавством, правзастрахованих осіб на отримання страховихвиплат (послуг) за чинними видамизагальнообов'язкового державногосоціального страхування.Такими є 4 випадки: страхування на випадокбезробіття, соціальне страхування зтимчасової втрати працездатності тавитратами пов’язаними на поховання, пенсійне страхування, страхування віднещасного випадку на виробництві тапрофесійного захворювання, які спричиниливтрату працездатності.

ЄСВ не входитьдо системи оподаткування, хоча йогоадміністрування здійснюється органамиДФСУ відповідно до вимог Податковогокодексу України. Базовим законом,відповідно до якого здійснюється правоверегулювання правовідносин у сфері ЄСВ,є ЗУ «Про збір та облік єдиного внескуна загальнообов'язкове державне соціальнестрахування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі №2464-VI), який визначає платників, базунарахування, розмір, порядок обчислення,сплати та інші питання щодо ЄСВ.

Базоюнарахування ЄСВ диференційована тазалежить від суб’єкта, що сплачуєвнесок. Наприклад,для роботодавців базою нарахування єзаробітна плата за видами виплат, яківключають основну та додаткову заробітнуплату, інші заохочувальні та компенсаційнівиплати, у тому числі в натуральнійформі, та сума винагороди фізичнимособам за виконання робіт (наданняпослуг) за цивільно-правовими договорами.

Ставка ЄСВз 2016 року є уніфікованою (окрім певнихвиключень прямо закріплених у законі,зокрема, що стосується працівників-інвалідів)та становить 22 % від бази нарахування.РозмірЄСВ для роботодавців визначається якдобуток заробітної плати працівниката ставки ЄСВ.Якщо база нарахування єдиного внескуне перевищує розміру мінімальноїзаробітної плати, встановленої закономна місяць, за який отримано дохід, сумаєдиного внеску розраховується як добутокрозміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на місяць, за якийотримано дохід (прибуток), та ставкиєдиного внеску ( ч. 5 ст. 8 № 2464-VI).

Виходячи ізвищезазначених положень можна зробитивисновок: якщопрацівник отримує заробітну платуменше, ніж мінімально встановлена узаконі (наприклад, працює неповнийробочий день по основному місцю роботи),то розмір ЄСВ становить 22% від мінімальноїзаробітної плати. З 1 січня 2017 мінімальна заробітна платастановить 3200 грн. (ст. 8 ЗУ «Про Державнийбюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII). Відповідно до ст. 3-1 ЗУ «Про оплатупраці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, фактичназаробітна плата працівника може бутименшою за мінімальну у випадках йогороботи неповний робочий день чи тиждень.За таких умов, за основним місцем роботи,сума ЄСВ буде становити 704 грн. незалежновід того, яку заробітну плату отримавпрацівник.

Відповіднодо п. 12 ч. 1 ст. 1 № 2464-VI, основниммісцем роботи –місце роботи, де працівник працює напідставі укладеного трудового договорута, де знаходиться (оформлена) йоготрудова книжка, до якої вноситьсявідповідний запис про роботу. Тобто,щоб вважати місце роботи основним,необхідно дві умови: наявність трудовогодоговору (підстава прийняття на роботу)та ведення трудової книжки за місцемпраці, оскільки при роботі за сумісництвомтрудова книжка не ведеться, а запис пророботу за сумісництвом може бутизроблений за бажанням працівника окремимрядком.

Іншою єситуація щодо сплатиЄСВ, за якої працівник відпрацьовуєнеповний робочий час на умовах сумісництва.При нарахуванні заробітної плати(доходів) фізичним особам з джерел неза основним місцем роботи, ставка єдиноговнеску, встановлена цією частиною,застосовується до визначеної базинарахування незалежно від її розміру( ч. 5 ст. 8 № 2464-VI).

Тобто, прироботі за сумісництвом, заробітна платапрацівника теж може бути меншоюмінімальної, але ЄСВ буде розраховуватисяяк добуток нарахованої заробітної платита ставки ЄСВ. За таких обставин ЄСВ заосновним місцем роботи буде нараховуватисяза загальним правилом, а за неосновнимза правилами ч. 3 ст. 5 Закону № 2464-VI.Важливим є те, що такий розрахунок ЄСВзастосовується тільки у разі, якщопрацівник є зовнішнім сумісником, тобтотаким, що працює в іншому підприємстві,установі, організації. Уразі внутрішнього сумісництва абосуміщення, ЄСВ нараховується на сумузаробітної плати за основним місцемроботи та внутрішнього сумісництва абосуміщення професій.Відповідні рекомендації надані у листіДФСУ від 29.01.2016 № 1394/5/99-99-17-03-03-16.

Підсумок:

- за загальнимправилом ЄСВ розраховується у розмірі22 % від заробітної плати;

- якщо працівникотримує заробітну плату у меншомурозмірі, ніж мінімальна (на 01.01.2017 р. це3200 грн), наприклад внаслідок неповногоробочого дня, та такий працівник працюєза основним місцем робот, ЄСВ розраховуєтьсяіз розміру мінімальної заробітноїплати, а не фактично нарахованої такомупрацівнику;

- виключеннястановить праця не за основним місцемроботи, внаслідок чого ЄСВ розраховуєтьсявід фактично нарахованої заробітноїплати, навіть якщо нарахована сума меншемінімальної заробітної плати;

- окремозвертаємо увагу, що погодинна роботапрацівників, а як наслідок і загальнасума нарахованої заробітної плати замісяць не може бути меншим, ніж мінімальновстановлений розмір години роботи.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи