Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.11.2016 15:36

Безнадійні податкові борги. Вони у Вас є?

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Згідно з чинним законодавством, в разі, якщо платник податків, у встановлений законодавством строк не виконав зобов’язання по сплаті податків, та інших обов’язкових платежів, у нього виникає податковий борг

Згідно з чинним законодавством, в разі, якщо платник податків, у встановлений законодавством строк не виконав зобов’язання по сплаті податків, та інших обов’язкових платежів, у нього виникає податковий борг .

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Але, за наявності певних підстав, які безпосередньо визначаються законодавством, такий податковий борг визнається безнадійним та підлягає списанню.

Відповідно до статті 101 Податкового кодексу України та п. 2.1 «Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків», безнадійним визнається борг :

1. Податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

2. Податковий борг фізичної особи, яка:

2.1. Визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

2.2. Померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

2.3. Понад 720 днів перебуває у розшуку;

3. Податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений ст.102 ПКУ (1095 днів) ;

4. Податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

5. Податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків - на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

Проаналізувавши випадки, коли податковий борг може бути визнаний безнадійним, можна сформулювати таке визначення безнадійного податкового боргу: « Безнадійний податковий борг – це борг платника податків зі сплати податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету та державних цільових фондів, який внаслідок підстав, чіткий перелік яких визначений законодавством, не може бути сплачений».

Як вбачається податковий борг, може бути визнаний безнадійним як щодо юридичної особи, так і щодо фізичної особи.

Як зазначалось вище, однією з підстав для визнання податкового боргу безнадійним є пропущення 1095 денного строку . Зазначений строк починає свій відлік з настання останнього дня граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. В судовій практиці, саме ця підстава найчастіше використовується як підстава для визнання податкового боргу безнадійним .

Податкові органи не завжди в добровільному порядку визнають податкове зобов’язання платника податків безнадійним податковим боргом у разі пропущення строку давності для примусового стягнення податкового боргу. Але, якщо все ж таки мало місце пропущення з боку податкових органів строків давності для примусового стягнення податкового боргу, суди приймають рішення на користь платників податків.

Для прикладу розглянемо справу № 824/5/15-а. По цій справі платник податків виступав позивачем по справі, і ним було подано заяву про визнання протиправною бездіяльність податкових органів щодо відмови у розгляді заяви про визнання податкового боргу безнадійним та спонукання податкових органів до визнання такого боргу безнадійним . При розгляді цієї справи, судами було встановлено, що податковими органами платнику податків був нарахований податковий борг на суму 38210,12 грн . утворений поза межами строку давності стягнення податкового боргу, визначеного із врахуванням граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованого контролюючим органом. Згідно рішення, податкові органи нарахували платнику податків податкові зобов’язання після спливу граничного строку для їх примусового стягнення. На підставі цього факту, судами було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог платника податків у частині визнання протиправними дії податкових органів та зобов’язання цих органів повторно розглянути заяву платника податків про визнання податкового боргу безнадійним у зв’язку зі спливом 1095 денного строку . З таким рішенням погодились суди апеляційної та касаційної інстанції.

Якщо судами було встановлено, що стосовно податкового боргу сплив строк давності, і судами не було задоволено вимоги податкових органів про відмову у задоволенні позовних вимог, такий податковий борг буде визнаний безнадійним, та як результат списаним. На основі цієї підстави Вищим Адміністративним судом України у справах К/800/13147/15 та К/800/5546/13 було винесено постанову в які податковий борг платника податків визнавався безнадійним.

Досить актуальним на сьогоднішній день є питання визнання податкового боргу безнадійним, у зв’язку настанням форс-мажорних обставин , оскільки із прийняттям Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», форс мажорними обставинами почали визнавати і військові дії, на території якої знаходиться платник податків та зобов’язаний сплачувати податки.

Також не слід забувати і про Закон України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», статтею 15 якого передбачено, можливість підприємств, які на момент початку тимчасової окупації АР Крим, та після початку такої окупації змінили адресу місцезнаходження на іншу в межах України, списати податковий борг, який виник з моменту початку тимчасової окупації.

На підтвердження цієї позиції слід навести Постанову Вищого адміністративного суду України № К/800/36804/15 по справі № 821/743/15-а . При розгляді зазначеної справи судами попередніх інстанцій було встановлено, що платник податків виступав позивачем по справі, а податкові органи відповідачами. Судами попередніх інстанцій при вирішенні спору встановлено, що у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2013 рік, поданій платником до контролюючого органу за місцем реєстрації (до державної податкової інспекції у Гагарінському районі ГУ Міндоходів у м. Севастополі), позивачем було задекларовано авансовий внесок у сумі 239 036 грн. , що підлягав щомісячному перерахуванню платником до бюджету у 2014 році. У зв'язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим з березня 2014 року позивач не сплачував авансові внески з податку на прибуток, за наслідками чого станом на 01.01.2015 у Товариства утворився податковий борг з даного виду податку в загальній сумі 2 579 635 грн. На вказану суму боргу позивачеві було надіслано податкову вимогу від 18.02.2015 № 598-23 та за рішенням від 20.02.2015 Інспекцією було здійснено опис майна Товариства у податкову заставу. Не погоджуючись з діями податкових органів, платник податків звернувся до суду за захистом своїх прав. Херсонський окружний адміністративний суд та Одеський апеляційний адміністративний суд розглянувши цю справу, дослідивши нормативно правові акти на які посилались сторони, позовні вимоги платника податків було задоволено. Свою вимоги в позові платник мотивував зокрема статтею 15 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України». Намагаючись оспорити рішення попередніх інстанцій, державна податкова інспекція звернулась до Вищого адміністративного суду, з вимогою скасувати рішення судів попередніх інстанцій по цій справі. Але у задоволенні касаційної скарги було відмовлено, а щодо податкових органів було встановлено зобов’язання зі списання податкового боргу щодо позивача.

Як вбачається з наведених судових справ, податкова не завжди добровільно визнає податковий борг безнадійним. Але у разі реальної наявності підстав для визнання такого боргу безнадійним згідно чинного законодавства України та при вирішенні цього питання в судовому порядку, можна довести неправомірні дії податкової та зобов’язати списати борг.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]