Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.04.2015 17:14

Як будемо захищати іноземного інвестора

Створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату - один з пріоритетів для нинішньої влади. Зростання притоку іноземного капіталу стимулюватиме пожвавлення економіки, пришвидшить вихід країни з кризи та зміцнить нашу незалежність.

Створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату - один зпріоритетів для нинішньої влади. Зростання притоку іноземного капіталустимулюватиме пожвавлення економіки, пришвидшить вихід країни з кризи тазміцнить нашу незалежність. Робота над поверненням довіри іноземних інвесторівдо України,  перш за все, має бутипроведена в напрямку вдосконалення законодавства в сфері інвестиційноїдіяльності. Нагадаю, чинний закон «Про інвестиційну діяльність» був ухваленийще у 1991 році і вже давно не відповідає вимогам часу. Для розробки змін дозаконодавства я ініціюю створення у Верховній Раді Тимчасової спеціальноїкомісії з питань сприяння діяльності іноземних інвесторів в Україні.

За спостереженнями іноземнихта українських експертів основною проблемою для залучення іноземних інвестицій вУкраїну, окрім нестабільної політичної ситуації, є часті зміни податковогозаконодавства. Тому в рамках законодавчих змін, які будуть запропоновані дляпокращення інвестиційного клімату, необхідно забезпечити гарантії незмінностіподаткового  режиму на 5 років дляінвесторів, які вкладають свої кошти в українську економіку. Інвестори, щоприходять в нашу країну, повинні мати впевненість в тому, що правила гри небудуть змінюватись мало не щодня, адже гроші люблять не лише тишу але йвизначеність та стабільність.

Окрім того, сприятливий інвестиційний клімат неможливий без наявностіреального законодавчого захисту прав інвестора. Діюче законодавство про інвестиційну діяльність передбачаєтермін "захист інвестицій" і дає його визначення, але не визначає термін"захист прав інвестора", а це не ідентичні поняття. Необхіднозазначити, що захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності - це сукупність встановленихзаконодавством засобів, метою яких є відновлення порушених прав суб'єктівінвестиційної діяльності і застосування санкцій щодо  порушників охоронюваних законом прав іінтересів. Внесення у чинне законодавство України поняття "захист правінвесторів" на даний час є необхідним.

 

Ще одним важливим моментом є впровадження дієвого механізму відшкодуваннязбитків, завданих інвестору внаслідок неправомірних дій чиновників. Частина 2статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" встановлюєнеобхідність відшкодування збитків, нанесених інвестору у результатінеправомірних дій посадових осіб, але при цьому не передбачає дисциплінарнувідповідальність посадових осіб, що своїми діями чи бездіяльністю абоненалежним виконанням обов'язків допустили нанесення збитків інвестору, щоспричинило необхідність їх відшкодування. До того ж законодавець не встановив джерелавідшкодування збитків, а тому незрозуміло, з яких коштів буде виплачуватисятаке відшкодування. Фактично дана правова норма є декларативною, а ценеприпустимо за сьогоднішніх умов, коли економіка України так гостро потребуєінвестицій.

Законом України"Про режим іноземного інвестування" передбачено, що компенсація, щовиплачується іноземному інвестору у разі заподіяння збитків, повинна бутишвидкою, адекватною й ефективною. Дана правова норма повинна бути більш чіткоюі необхідно передбачити конкретний термін і розміри відшкодуваннязбитків, інакше ця норма також буде носити декларативний характер.

 

У Законі не визначено механізмвідшкодування збитків і немає посилання на підзаконний нормативний акт, щовизначає даний механізм. Для того, щоб суб'єкт інвестиційної діяльності мавможливість практично реалізувати своє право на відшкодування збитків необхідночітко визначити: терміни подачі документів про відшкодування збитків; термінирозгляду питання і безпосередньо відшкодування завданих збитків; посадовихосіб, які мають право приймати рішення про відшкодування збитків або провідмову у відшкодуванні збитків; причини відмови у відшкодуванні завданихзбитків; джерела відшкодування збитків; перелік документів, які повинні бутинадані для відшкодування збитків.

 

Одним із засобів захисту прав інвесторів є можливість вирішення спірнихпитань господарськими судами України,практика яких свідчить про необхідність законодавчо закріпити жорсткі санкції стосовнотих посадових осіб, що не виконують судові рішення або зловживають службовимстановищем при розгляді таких справ. Я, як заступник голови комітету ВерховноїРади України з питань правової політики та правосуддя, готовий особистоініціювати розгляд дисциплінарних проваджень щодо суддів, які порушують законодавствопри винесенні судових рішень за наявності обґрунтованих заяв іноземнихінвесторів. Крім того, практику розгляду таких випадків готовий застосовувати ідля законотворчої діяльності, як голова Тимчасової спеціальної комісії з питаньсприяння діяльності іноземних інвесторів в Україні.

Також необхідно внести зміни йв деякі законодавчі акти, які регулюють інвестиційні відносини з преференціямидля інвесторів. Зокрема доцільно посилити захист прав інвесторів в законі «Продержавно-приватне партнерство». В законі «Про стимулювання інвестиційноїдіяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочихмісць» визначити чіткі критерії, за якими місцеві органи влади обираютьпріоритетні проекти за затвердженими секторами економіки і встановити конкретніправила гри в цій сфері. Вважаю, що ухвалення рішення щодо таких проектівповинно здійснюватися публічно і відкрито за участю ЗМІ, що допоможе подолатикорупційну складову та зробить зрозумілими для інвестора всі необхідніпроцедури.

Для повернення довіри іноземних інвесторів до Україними повинні дати їм чіткий сигнал не лише у вигляді прозорих та стабільних податковихнорм і привабливих преференцій. Ми перш за все маємо довести, що працювати вУкраїні не тільки вигідно а й безпечно, і кожен, хто вкладає гроші в нашуекономіку, може бути впевненим в тому, що його права й інтереси будуть захищенівідповідно до європейських стандартів.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи