Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.03.2017 19:35

Зміст ініціативи президента щодо скасування подвійного громадянства

Народний депутат України VIII скликання (2014-2019)

У суспільстві давно існує хибна думка про те, що Конституцією України та Законом України «Про громадянство України» забороняється мати подвійне громадянство.

Президентськийзаконопроект № 6175, безумовно, викликав чималий суспільний резонанс, оскількистосується він, як відомо, проблеми подвійного громадянства в Україні, а саме –його унеможливлення. Дійсно, на сьогоднішній день це питання, з огляду на його політичнезначення, потребує нагального вирішення. Тому потрібно детально розглянутизапропонований Президентом України законопроект.

            У суспільстві давно існує хибнадумка про те, що Конституцією України та Законом України «Про громадянствоУкраїни» забороняється мати подвійне громадянство. Так, в обохнормативно-правових актах зазначається про принцип «єдиного громадянства», якийполягає в тому, що на території нашої держави діє лише одне громадянство. Адалі вже у згаданому Законі мова йде про те, що в разі набуття громадяниномУкраїни громадянства (підданства) іншої держави, у правових відносинах зУкраїною він визнаватиметься лише громадянином України. Тобто, мається на увазіте, що громадянин України може мати хоч безліч інших громадянств чи підданств. Алев тому ж Законі України «Про громадянство України» зазначається, що однією зпідстав для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянстваіншої держави. Відповідно, такого роду законодавча колізія й уможливлюєбіпатризм в Україні.

            Тому на основі даної проблеми та зогляду на конкретні випадки розкриття відомостей щодо наявності в окремихполітиків декількох паспортів і виникла потреба у внесенні законопроекту №6175. Але, безумовно, одразу ж з’явилися критики такого кроку. Наприклад, багатохто вважає, що цим документом буде нівельовано право громадян на змінугромадянства. Якщо детально проглянути законопроект, то можна зрозуміти, що цеабсолютно не так, оскільки в ньому не йдеться мова про скасування чи обмеженняможливостей добровільного переходу з громадянства України в інше. Також існуютьдумки, що законопроект запроваджує процедуру позбавлення громадянства України.Це теж не є істинним, оскільки в документі не містяться зміни до ст. 17 ранішезгаданого Закону, в якій зазначається перелік підстав припинення громадянстваУкраїни. До нього, на даний момент, належать лише вихід та втрата.

            Президентський законопроект, перш завсе, спрямований на врегулювання саме процедури втрати громадянства України внаслідокнабуття громадянства (підданства) іншої держави. У документі пропонуєтьсявизначення чітких термінів здачі іноземного паспорта в разі отриманнягромадянства України або поновлення в ньому. Далі вже відбувається конкретнадеталізація підстав для втрати громадянства України з огляду на набуттягромадянства (підданства) іншої держави.

            Отже, законопроект № 6175 помилкововважати таким, що обмежує чи звужує права громадян України. Перш за все, вінмає коригуючий характер, оскільки покликаний врегулювати цілу низку існуючихнеточностей в інституті громадянства України. Безумовно, документ має значнуполітичну роль, оскільки він закладає початок боротьби зі значною кількістюпаспортів на руках в окремих народних депутатів та державних чиновників. У тойже час у даному законопроекті не передбачено внесення змін до ст. 2 ЗаконуУкраїни «Про громадянство України» в частині пояснення принципу єдиногогромадянства, оскільки саме в ній і міститься вказівка на можливість біпатризмув Україні. Безумовно,  планується, що вразі прийняття даного законопроекту існування подвійного громадянства в Українібуде підірвано. Але врегулювання вище зазначеної деталі не було б зайвим уконтексті загальної логіки запропонованих змін.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи