Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.11.2023 15:38

Відумерла спадщина при відсутності спадкоємців

Відумерла спадщина залишається ласим шматочком як для спадкоємців, так і органів місцевого самоврядування, які на неї претендують.

Отже, виникають суперечності між ним, що надалі вже переходить у судову площину. Як раз про це сьогодні стаття. 

Відразу визначимось у поняттях, а саме згідно статті 1277 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) відумерла спадщина - це коли у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходженням основної частини рухомого майна зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Тепер відповіді на питання:

Що буде з рухомим спадковим майном, яке знаходиться на землі, яка є відумерлою спадщиною?

У разі якщо на об'єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно (наприклад побутове майно для обслуговування землі і т.п.), що входить до складу спадщини, таке майно як відумерла спадщина також переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно (абзац 2 частини 1 статті 1277 Кодексу).

Кредитор спадкодавця може подати заяву про визнання спадщини відумерлою?

Так, може подати таку заяву згідно з абзацом 3 частини 1 статті 1277 Кодексу. У такому разі суд обов'язково залучає до розгляду справи орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Власники чи суміжні користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть подати заяву про визнання спадщини відумерлою?

Це ситуація, коли сусіди по земельній ділянці бачать, що сусідня ділянка не обробляється з невідомих при цьому причин. Тому такі сусіди, можуть подати відповідну заяву про визнання спадщини відумерлою. У такому разі суд залучає до розгляду справи орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини (абзац 3 частини 1 статті 1277 Кодексу).

Особи, які мають право або зобов'язані подати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на отримання зі спадкового реєстру інформації про відкриту спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину?

Мають таке право, що прямо відповідає абзацу 4 частини 1 статті 1277 Кодексу.

У який термін подається заява про визнання спадщини відумерлою?

Подається після закінчення одного року з часу відкриття спадщини (дата смерті).

Яка саме територіальна громада має право на відумерлу спадщину?

Така спадщина переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна (частина 3 статті 1277 Кодексу). 

ВІДЕО У ТЕМУ: “ЕСЛИ НЕТ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА” 

Яким чином задовольняються вимоги кредиторів спадкодавця при визнанні спадщини відумерлою?

Територіальна громада, яка стала власником відумерлої спадщини, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, заявлені відповідно до статті 1231 Кодексу. Якщо власниками відумерлої спадщини стали кілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно вартості відумерлої спадщини, придбаної у власність кожної з них.

Як охороняється відумерла спадщина?

До моменту визнання судом майна відумерлою спадщиною, нотаріус або у сільських населених пунктах – уповноважена посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців або за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян, або на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою або за власною ініціативою робить заходи щодо охорони спадкового майна.

Охорона спадкового майна продовжується до закінчення терміну, встановленого для прийняття спадщини, або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. 

Особи, органи, які вживають заходів щодо охорони спадкового майна, мають право укладати договори з третіми особами, спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна.

Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються спадкоємцями відповідно до їх частки у спадщині, а у разі визнання спадщини відумерлою – органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності на спадщину, яка визнана відумерлою.

Чи буде квартира визнана відумерлою спадщиною, якщо скасовано судове рішення на підставі якого видано свідоцтво про право на спадщину, а спадкоємців немає?

Так, така квартира підпадає під критерії за якими вказане майно може бути судом визнано відумерлою спадщиною. 

Міська рада може витребувати в останнього власника відумерлу спадщину?

Так, це передбачено статтями 387 та 388 Кодексу, оскільки це майно вибуло з володіння територіальної громади міста не з її волі, тому подальший продаж майна іншим особам не створюють правових підстав для захисту прав останнього набувача (постанова Верховного Суду від 30.08.23 справа 638/11303/17). 

Отже, перед придбанням спадкового майна потенційному покупцю буде не заявим перевірити:

  • судові рішення (якщо такі є) відносно вказаного майна, чи оскаржувались вони або ні;

  • хронологію продажу майна попередніми власниками.

У будь-якому випадку, при витребуванні в останнього власника відумерлої спадщини, останній покупець не позбавлений права на відшкодування збитків за рахунок продавця. 

ВІДЕО У ТЕМУ: “Спадкування під час війни: відповіді на питання”

З якої дати майно набуває статус відумерлої спадщини?

Це буде дата відповідного рішення суду, що набрало законної сили, яким визнано майно відумерлою спадщиною (постанова Верховного Суду від 14.12.22 справа 461/12525/15).

З якої дати виникає право власності за міською радою на відумерлу спадщину?

Таке право виникає саме з дати реєстрації у відповідному державному реєстрі цього права за громадою у відповідних державних реєстрах нерухомого або рухомого майна (постанова Верховного Суду від 14.12.22, справа 461/12525/15).

Яким чином розглядається судом справа про відумерлу спадщину?

Розглядаються в окремому провадженні із залученням органу самоврядування та всіх зацікавлених осіб. При цьому, орган місцевого самоврядування не є спадкоємцем у справі та не залучається до наслідування. Однак у зв'язку з відсутністю інших спадкоємців у нього виникає громадянський інтерес на визнання спадщини відумерлою та отримання його у власність територіальної громади. Зазначене дає підстави місцевій раді звертатися до суду як із заявами про визнання спадщини вимерлим у порядку окремого провадження та надалі оформити своє право власності на таке майно, так і з належним позовом у порядку позовного провадження на захист свого інтересу (постанова Верховного Суду від 14.12.22 справа 461/12525/15).

Якщо спадщина визнана судом відумерлою і перейшла до територіальної громади, спадкоємець може це скасувати у суді та визнати за собою право власності?

Авжеж може, оскільки положення Кодексу про прийняття спадщини спрямовані на захист прав усіх спадкоємців, які мають право на спадщину, та надають можливість кожному з них захистити своє право чи інтерес, навіть якщо термін на прийняття спадщини пропущено та спадщину вже розподілено між іншими спадкоємцями. Крім того, такі ж права має спадкоємець, якщо спадщина визнана відумерлою і перейшла до територіальної громади.

На що може претендувати спадкоємець, якщо скасує визнання спадщини відумерлою?

Має право на передачу йому належної частки спадщини у натурі, якщо спадщина збереглась, а у разі неможливості такої передачі у зв'язку з тим, що спадщина не збереглася, або вже визнана відумерлою і відчужена територіальною громадою на користь іншої особи, спадкоємець у такому випадку має право на отримання лише грошової компенсації.

Такий підхід до розв'язання проблем переходу прав на відумерлу спадщину застосовується законодавством для захисту прав сумлінного набувача майна, яке під час переходу прав на це майно не знав і не знав про наявність спадкоємців, які мають право на спадщину (постанова Верховного Суду від 14.12.22 справа 461/12525/15).

Що має отримати територіальна громада, якщо скасовано рішення суду про визнання права власності на спадщину квартири за спадкоємцем, але квартиру вже продано?

Територіальна громада у разі відчуження спадкового майна особою, яка не є спадкоємцем, або не збереження цього майна, на користь сумлінного набувача, має право на отримання грошової компенсації (постанова Верховного Суду від 14.12.22 справа 461/12525/15).

Захист прав чи інтересів територіальної громади у цьому випадку також має бути реальним, спрямованим на дійсне відновлення порушеного права та/або інтересу, а потім з метою захисту порушеного права чи інтересу територіального суспільства при відчуженні спадкового майна розмір грошової компенсації вартості цього майна визначається виходячи з його ринкової вартості на час розгляду спору у суді або на час добровільного врегулювання спору між сторонами цих правовідносин. Таких висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 22.09.22 справа 125/2157/19 та у постанові Верховного Суду від 03.10.18 справа 127/7029/15.

Чи може територіальна громада визнати спадщину відумерлою, якщо зазначена спадщина вже продана третій особі?

Територіальна громада має право лише на відшкодування вартості спадкового майна за ринковими цінами, а тому позовні вимоги територіальної громади про визнання спадщини відумерлої та передачу її позивачу задоволенню не підлягають (постанова Верховного Суду від 14.12.22 справа 461/12525/15).

Як розподіляється відумерла спадщина, якщо немає заповіту?

Територіальна громада подає до суду заяву про визнання спадщини відумерлої. Якщо суд заяву задовольняє, тоді у рішенні суду прописується перелік цього майна і відтак питання розподілу залежить від змісту вказаного рішення суду.

Якщо спадкове майно перебуває, у тому числі за кордоном, воно може бути визнане відумерлою спадщиною?

За діючими нормами міжнародного права може бути два варіанти: або (1) держава, де перебувати таке майно, передає його або (2) залишає собі.

Наприклад, у Франції, Америки така спадщина залишається державі і нічого не повертається, а в Іспанії, Швейцарії таке майно може бути визнано відумерлою.

Крім цього, між країнами можуть бути укладені договори, що регулюють статут відумерлої спадщини, тут потрібно дивитися більш конкретно обставини справи.

Чи можуть робити якісь дії сусіди, якщо бачать, що людина померла, а її майно тривалий час не використовується?

Так, подати заяву в місцевий орган місцевої влади за даним фактом, а останній вже повинен відреагувати та перевірити.  

Банк може подати до суду заяву про визнання іпотечної квартири відумерлою спадщиною для передачі квартири міській раді?

Так, банк наділений таким правом за відсутності спадкоємців та наявності іпотеки чи непогашеного боргу.

Якщо подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини, суд розгляд справи про визнання відумерлої спадщини закриє?

Не закриє, оскільки звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини ще не дає підстав вважати таку особу спадкоємцем.

Яке рішення має ухвалити суд, якщо міська рада подала заяву про визнання будинку відумерлою спадщиною і при цьому є спадкоємець, який подав із запізненням відповідну заяву нотаріусу про прийняття спадщини?

Суд повинен розглянути справу у сумі залучених доказів. При цьому, особа яка із запізненням подала нотаріусу заяву нотаріусу про прийняття спадщини має право подати до суду відповідну заяву про зупинення розгляду справи до вирішення питання поновлення строку на подання заяви про прийняття спадщини. 

Наразі триває два суди: за відумерлою спадщиною та суд із встановлення факту спільного проживання зі спадкодавцем на момент смерті. Яке при цьому рішення суд повинен буде ухвалити щодо відумерлої спадщини?

Залежить від наступного:

1. яке рішення буде прийнято судом по справі щодо встановлення факту спільного проживання зі спадкодавцем на момент смерті;

2. які правильні юридично значимі дії буду вчиняти потенційний спадкоємець як у судових справах які перебувають на розгляді так і дії у нотаріуса. 

Чи варто приймати кредит із великим боргом та іпотекою чи краще нехай буде відумерла спадщина?

Залежить від вартості спадкового майна, якщо її розмір менше ніж борги, то прийняття спадщини буде економічно недоцільним. У разі наявності цінного майна у складі спадщини (наприклад нерухомості) краще отримати консультацію в адвоката щодо подальших дій з прийняття або ні спадщини. Оскільки бувають випадки, що спадщину можна прийняти та надалі борги оскаржити у суді. Тим самим залишити собі спадкове майно та позбутися від боргів спадкодавця. 

ВІДЕО У ТЕМУ: “КРЕДИТ, ІПОТЕКА, ПОРУКА ТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПАДЩИНУ”

Територіальна громада може не подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлої?

Повинне подати, оскільки це є обов'язок територіальної громади. 

Територіальна громада, яка стала власником відумерлої спадщини зобов'язана задовольнити вимоги кредитора? 

Вимоги кредитора повинні бути задоволені, але не більше ніж вартість отриманого майна. 

Який термін для скасування рішення суду про визнання спадщини відумерлої?

Рішення яке прийнято судом першої інстанції скасовується виключно у апеляційному порядку, тому строк на подання апеляційної скарги становить 30 днів з моменту коли заінтересована особа дізналась про таке рішення, що порушує її права. У разі необхідності скасувати рішення вже апеляційного суду, строк на подання касаційної скарги до Верховного Суду також встановлений 30 днів з моменту коли особа дізналась про таке рішення. 

Як територіальна громада має компенсувати спадкоємцю вартість відумерлої спадщини?

Така компенсація повинна бути сплачена одним платежем, якщо повної суми немає, то необхідно укласти відповідний договір, за яким територіальна громада буде сплачувати компенсацію частинами або до певної дати.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи