Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.04.2012 22:23

Про правовий статус фінансових консультантів

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

Нас буквально окупували різні фінансові консультанти, які вважають, що краще за нас знають, куди нам інвестувати свої кровно зароблені – в золото, цінні папери, нерухомість чи інші об’єкти матеріального світу. Яким же є їх правовий статус?

Одним із головних чинників дієвості фінансового ринку є розвиток таких фінансових посередників  як фінансові консультанти. На даний час в Україні вже працюють компанії, сферою діяльності яких є фінансове консультування. Сам інститут фінансових консультантів перебуває у стадії становлення. Для нього є характерною відсутність необхідних законодавчих підстав діяльності,  розвиненої культури інвестування, державної підтримки, програм підготовки та навчання кваліфікованих фахівців. Незважаючи на все це, нас буквально окупували різні фінансові консультанти, які вважають, що краще за нас  знають, куди нам інвестувати свої кровно зароблені – в золото, цінні папери, нерухомість чи інші об’єкти матеріального світу. Багатьом з них потім потрібна довідка про банкрутство Яким же є їх правовий статус?  Із фізичними особами – працівниками компаній ситуація більш-менш зрозуміла. Вони представляють свої компанії. Ситуація ускладнюється, коли йдеться про фінансовий посередників, що мають статус фізичних осіб-підприємців.

В сучасному українському суспільстві назріла потреба вироблення якісно нового комплексного підходу до врегулювання діяльності фінансових посередників. Український фінансовий ринок належить до тих ринків, що перебувають в процесі становлення. Законом України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» від 02.06.11. N3462-VI ч.1 ст. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01. №2664-III було визначено поняття посередницьких послуг на  ринках  фінансових  послуг, якими є діяльність юридичних осіб  чи  фізичних осіб - підприємців,  що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки,  укладення та виконання (супроводження) договорів  про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Ним також передбачено, що фінансові  послуги  надаються  фінансовими установами,  а також,  якщо це прямо передбачено  законом,  фізичними  особами  - підприємцями.

Та чи мають вони бути професійними учасниками фондового ринку, що перебувають під відповідним державним контролем? На даний час законодавство встановлює організаційно-правову форму функціонування професійних учасників фондового ринку. Зокрема, відповідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», професійними учасниками фондового ринку можуть бути лише юридичні особи. Крім того, вищезгаданий закон закріплює принцип обов’язковості  ліцензування професійної діяльності  на фондовому ринку в ч. 3 ст.16, відповідно до якої професійна  діяльність  на  фондовому  ринку  здійснюється виключно  на підставі ліцензії,  що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Це дає підстави стверджувати, що посередницькі послуги на ринках фінансових послуг для фізичних осіб поки що не вважаються професійною діяльністю на фондовому ринку, а отже не потребують отримання ліцензії. З іншої сторони фінансові посередники мають здійснювати свою діяльність на професійних засадах. Фінансове консультування вимагає  професійних знань і навиків, якими, зазвичай, не володіють штатні спеціалісти не фінансових компаній. Слід також зазначити, що окремі учасники фондового ринку вправі надавати консультування, експертно-інформаційні послуги та інші посередницькі послуги додатково до свого основного виду діяльності. Зокрема, під час здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів КУА вправі надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку, інвестиційної діяльності та управління активами з врахуванням принципу виключності професійної діяльності на фондовому ринку.

В деяких країнах для здійснення посередницьких та фінансових послуг на фінансових ринках необхідно отримати спеціальний дозвіл та (або)  бути внесеним до відповідного реєстру. Це цілком відповідає сучасним принципам державного регулювання ринків фінансових  послуг. Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» особа набуває статусу фінансової установи  після  внесення про  неї  запису  до  відповідного  державного  реєстру фінансових  установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування,  фінансова  установа  має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій. Тому фінансова установа здійснює професійну діяльність за умови включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до чинного законодавства України. Умови та процедура ведення відповідного реєстру визначається спеціальним законодавством. 

У зв’язку з внесенням відповідних змін державне регулювання  діяльності  з надання фінансових послуг також має здійснюватись шляхом ведення  державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб,  які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Запровадження спеціальних реєстрів осіб свідчитиме про ще один етап легітимізації фінансових посередників – осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, - включення їх до відповідного реєстру. 

Передрук матеріалу дозволено лише із посиланням на сайт юридичної консалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/ru/praktiki-i-uslugi/korporativnaya-praktika/spravka-o-korruptsii.html

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]