Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
31.08.2011 09:30

Маржинальна революція на фондовому ринку України

Директор юридической консалтинговой компании "САЛЕКС", доктор философии в области права

Об’єктивна реальність ставить перед законодавством комплекс задач щодо розробки нових правил гри для учасників фондового ринку та приведення правового поля до якісно нових стандартів. Впровадження інституту маржинальної торгівлі цінними паперами обумовлено

Об’єктивна реальність ставитьперед законодавством комплекс задач щодо розробки нових правил гри дляучасників фондового ринку та приведення правового поля до якісно новихстандартів. Впровадження інституту маржинальної торгівліцінними паперами обумовлено потребами часу, оскільки вона дозволить як розширити сферу діяльності торговців цінними паперами,так і збільшить інтереси та можливості індивідуальних інвесторів на фондовомуринку. Адже інвестори використовуватимуть«кредитне плече» для придбання цінних паперів, завдяки чому торгівля ціннимипаперами може отримати «друге життя». Наприклад, маючи 5 тис. грн.індивідуальний інвестор зможе придбавати цінні папери на 10 тис. грн. Проінтерес до маржианльної торгівлі говорить той факт, що на даний час навіть завідсутності правових актів щодо маржинальної торгівлі торговці цінними папераминадають клієнтам відповідні послуги. Слід також зазначати, що світова практика маржинальноїторгівлі цінними паперами розкриває і темні її сторони, які в подальшомуобумовлюватимуть рівень правового регулювання цього явища. Потрібен певний  юридичний аутсорсинг цього явища.  В свою чергу, цевимагає вироблення особливого підходу законодавця. Нормативна база змаржиальної торгівлі в подальшому вдосконалюватиметься. При цьому важливогозначення набуватиме світовий досвід функціонування інституту маржинальноїторгівлі. Для порівняння зазначимо, що в США та Західній Європі аналогічнийінститут з’явився ще на початку ХХ ст.

Та, як говориться, і на нашій вулиці скоро буде свято. Так,проектом Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(НКЦПФР) «Про здійснення діяльності торговця цінними паперами при укладаннідоговорів з використанням грошових коштів та/або цінних паперів, наданихторговцем у позику клієнту» (далі – Положення), розміщеним на сайті ще ДКЦПФРпропонується врегулювати здійснення діяльності торговця цінними паперами (далі– торговець) при укладанні договорів купівлі-продажу цінних паперів на підставі разових замовлень клієнтів,розрахунок за якими здійснюється торговцем з використанням грошових коштів абоцінних паперів, наданих торговцем у позику клієнту на підставі відповідного договору.

23 червня 2011 року відбулось спільне засідання Експертноїради Асоціації «Фондове Партнерство» та робочої групи Консультаційно-експертноїради (КЕР) при НКЦПФР щодо обговорення проекту вищезазначеного Положення. Підчас обговорення проекту між фінансистами та правниками було досягнутовідповідного консенсусу. За результатами обговорення учасники засідання виробилипропозиції, які були згодом направлені Асоціацією «Фондове Партнерство» до НКЦПФРдля опрацювання. А вже 21 липня 2011 року на засіданні КЕР при НКЦПФР булосхвалено Проект «Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперамипри маржинальній торгівлі», розробленого Експертною Радою Асоціації «ФондовеПартнерство». КЕР НКЦПФР схвалила зазначений проект Положення без зауважень, атакож було прийнято рішення передати його на розгляд до НКЦПФР.

Як тут не згадати про людей, завдякизусиллям яких Україна може отримати нормативне регулювання нового і доситьперспективного напрямку діяльності торговців цінними паперами. Отже, участь урозробці Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами примаржинальній торгівлі брали: С.Москвін, О. Стародубцев, О. Сухоруков, В. Дубінко,Р. Магомедов, В. Ревчук, О. Брикіна, П. Омельчук, В. Шилов, О. Слободян. В ходіроботи над проектом НКЦПФР він зазнав суттєвих змін. Була змінена і сама концепціямаржинального договору.

         Отже, правовепідгтунтя мажинальної торгівлі цінними паперами закладено.  Добра половина справи зроблена. Для повногоефекту революції не вистачає лише залпу крейсера «Аврори» у вигляді затвердженняпроекту НКЦПФР «Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперамипри маржинальній торгівлі». Однак це лише питання часу.

Передрук цього матеріалу дозволений виключно із посиланнямна сайт Юридичної консалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/index.php/features-4/menu-types-2

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net