Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.03.2019 22:54

Професійна поведінка аудитора - запорука довіри громадськості до професії

Сертифікований аудитор

Чесний і відповідальний підхід до виконання своїх обов'язків у будь-якій професії є одним з найголовніших правил професійної етики

Професіоналізація праці призвела до того, що фахівці різних напрямків все частіше стикаються з моральними колізіями, вирішити які за допомогою виключно професійних знань не завжди виявляється можливим. Тому наявність професійної етики сьогодні є необхідним додатком до професійної освіти. При цьому чесний і відповідальний підхід до виконання своїх обов'язків у будь-якій професії є одним з найголовніших правил професійної етики.

Професійна етика: що це таке?

Доктор філософських наук Р. Г. Апресян професійну етику розглядав, як:

- систему моральних норм професійної діяльності, або кодекс ;

- спеціальну рефлексію щодо принципових і нормативних підстав професійної діяльності;

- когнітивну компоненту експертного супроводу нормотворчості та нормативної практики в сфері професій, включаючи сюди діяльність «етичних комітетів »;

- більш-менш спеціальну рефлексію щодо інститутів, що виникають або утворюються для забезпечення дієвості професійних моральних кодексів, і процедур, за допомогою яких інститути виконують цю свою задачу.

Під терміном «рефлексія» розуміється  важливий конститутивний момент всякої миследіяльності, який у професійній роботі визначає умови і межі застосування професійних знань, умінь і навичок. У свою чергу  «спеціальна рефлексія» включає інтелектуальну діяльність професіонала, спрямовану на осмислення норм і стандартів його професії, їхнього місця не лише в його професійному, а й у повсякденному житті.

Етап розвитку професійної рефлексії, на думку окремих фахівців, починається ще у студентські роки під час проходження професійної практики та продовжується протягом всієї професійної діяльності. Таким чином, виходить, що професійна етика не обмежується рамками професійного співтовариства. Це пов’язано з тим, що будь-яке професійне коло ставить перед собою завдання налагодити взаємодії з іншими інститутами суспільства і громадянським суспільством в цілому.

Для аудиторів, робота яких тісно пов'язана з суспільною довірою, дуже важливо, щоб їхні клієнти, а також треті особи, що користуються фінансовою звітністю, довіряли якості аудиту й інших наданих їм послуг. Аудитору складно займатися наданням послуг, якщо клієнт та інші особи йому не довіряють.  Тому дотримання аудиторами норм професійної етики є важливою складовою аудиторської діяльності, оскільки це у першу чергу необхідно для досягнення лояльності клієнтів та інших зацікавлених осіб та для підвищення довіри до аудитора з боку суспільства.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачив для суб’єктів аудиторської діяльності обов’язок дотримуватися у тому числі і вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ. Цім Кодексом передбачені наступні етичні принципи: чесність; об'єктивність; професійна компетентність та належна ретельність; конфіденційність; професійна поведінка.

Наведені фундаментальні етичні принципи аудиторів в цілому збігаються  із загальними нормами і принципами професійної етики[i]:

а) виконувати свою роботу професійно;

б) не керуватися в роботі своїми особистими симпатіями і антипатіями, а завжди дотримуватися об'єктивності;

в) при роботі з особистими даними клієнтів і компаній дотримуватися найсуворішої конфіденційності;

г) не допускати у своїй роботі виникнення позаслужбових відносин з клієнтами;

д) дотримуватися принципу колегіальності і не обговорювати своїх колег чи підлеглих у присутності клієнтів, партнерів або інших осіб;

е) не відмовлятися від вже прийнятого замовлення на користь іншого (вигіднішого ) замовлення;

є) не допускати дискримінації клієнтів, партнерів, колег чи підлеглих за гендерною, расовою, віковою або іншою ознакою.

Фахівець ≠ професіонал

Компанії світового класу останнім часом приділяють особливу увагу питанню використання інтелектуального потенціалу своїх співробітників. Виражається це не тільки в прийомі на роботу кращих з кращих, а й надання можливості своїм працівникам брати участь у різних навчальних програмах та семінарах з метою підвищення кваліфікації. У той же час професіонал сьогодні - це не тільки людина, що має спеціальну освіту і відповідний диплом спеціаліста, що працює за фахом і регулярно підвищує свою кваліфікацію.

Радянський і російський учений-філософ, фахівець з етики А. А. Гусєйнов наводить наступні характеристики професіоналів:

1) використання навичок, що ґрунтуються на теоретичному знанні;

2) отримання освіти і навчання цим навичкам;

3) компетентність, гарантована складанням іспитів;

4) кодекс поведінки, який гарантує професійну чесність;

5) виконання обов'язків, що йдуть на благо суспільства;

6) членство у професійній асоціації[ii].

Отже, якщо порівняти ці характеристики з вищенаведеними  принципами професійної етики, то виходить, що

- по-перше, фахівець – це ще не професіонал;

- по-друге, фахівець, який бажає стати професіоналом має дотримуватися норм професійної етики, яка не лише визначає «філософію» професії і передумови її іміджу, а ще й обумовлює престиж компанії, в якій він працює.  

Тому основним правилом формування професіоналізму має стати однакове ставлення як до рівня спеціальних знань (навичок, навчань), так і до рівня загальнолюдських і професійних етичних норм.

[i] Профессиональная этика: что это такое? [Електронний ресурс] Режим доступу:  http://strana-sovetov.com/career/2699-professional-ethics.html

[ii] Гусейнов А. А. Этика / А. А. Гусейнов [Електронний ресурс] Режим доступу: http://uchebniki.ws/131209044689/etika_i_estetika/professionalnaya_moral_professionalnaya_etika

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]