Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.02.2012 20:43

Перспективи залучення інвестицій у Вишгородський район

Економіст, юрист

Продовжуючи актуальну тему реформ, хочу сьогодні зауважити на реформі інвестиційній, а саме – на поточному стані її реалізації у Київській області та логічних шляхах просування на майбутнє.

Продовжуючи актуальну тему реформ, хочу сьогодні зауважити на реформіінвестиційній, а саме – на поточному стані її реалізації у Київській області талогічних шляхах просування на майбутнє. За результатами впровадження концепції Інвестиційноїреформи (Інвестреформи), розрахованої на трирічний термін, якупідготовлено Державнимагентством України з інвестицій та управління національними проектами, вУкраїні мусить постати складний механізм залучення інвестицій та ефективного їхвикористання. Для цього планується проводити потужні трансформаційні кампанії уп’яти напрямках, відповідно до компонентів реформи: інвестпропозиції,інвестінфраструктури, інвестпартнерства, інвестмаркетингу та інвестклімату.

Згідно з концепцією Інвестреформи, за розрахунками В. Каськіва їїрезультатами стане збільшення об'єму інвестицій до 80 млрд. дол.США,покращення суверенних інвестиційних рейтингів нашої держави та скорочення натретину щорічного відтоку з неї прямих іноземних інвестицій. Основна відповідальністьза реалізацію Інвестреформи на регіональному рівні покладена на Фондрегіонального розвитку, завершення роботи над створенням якого припадає на ІІ-ІІІквартали поточного року.

Згідно із текстом концепції Інвестреформи, він буде покликаний підтримувати«створення комплексного бізнес-плану розвитку – «інвестиційної моделі» кожногоокремого регіону України на основі аналізу економічного потенціалу, природних ітрудових ресурсів, географічного розташування тощо». Поки ж регіональнимаспектом Інвестреформи опікується безпосередньо Держінвестпроект, тому регіональніплани інвестиційного розвитку місцеві органи влади впроваджують фактичносамостійно.

Зверну увагу на поточні інвестиційні плани та заходи у Київській області, таВишгородщини зокрема.

За інформацією голови райдержадміністрації О.Приходька про підсумки виконання за 9 місяців Програми соціально-економічного розвиткуВишгородського району на 2011 рік – за січень-вересень 2011 року обсяг капітальних інвестиційстановить 1 349,2 млн. грн., що у 4,3 рази більше, ніж у відповідномуперіоді минулого року. З них інвестиції в основний капітал склали 393,3 млн.грн., що перевищує показник минулого року у фактично діючих цінах у 2,4 рази.Темп зростання обсягу інвестицій в основний капітал з урахуванням індексуінфляції та зміни цін на ринку становить 118,4% до відповідного періоду 2010року.

Зауважу, що 2009 та 2010 рокибули не найкращими для економіки не лише Київської області, а і для всієїкраїни.

Разом з тим, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за підсумками9 місяців 2011 року становив 89,2 млн. дол. США. і на кінець звітногоперіоду скоротився на 4,3 млн. дол. США., або на 4,6 відсотка.

Питома вага інвестицій в загальному обсязі Київської області становить 5,2% і за обсягом інвестування район посідає6 місце в області.

У 2012 році у Вишгородщині планується реалізувати деякі інвестиційніпроекти. Перш за все це розширення птахівничого комплексу «Агромарс» у селіГаврилівка. Крім того, сільськогосподарський комплекс району будепростимульований за рахунок фінансування нових виробничих потужностей«Українського племінного виробничого комплексу» у с. Лебедівка. Плануютьсяінвестиції і у збільшення виробничих потужностей ТОВ «Чіпси ЛЮКС» в с. СтаріПетрівці.

Планується залучення інвестицій у будівельнугалузь району – тут він є одним із найперспективніших у Київській області, щозасвідчено державними програмами житлового та промислового будівництва. Готуютьсядо відведення під промислові зони ділянки у Раківці (27 га) та Нових Петрівцях (212 га), можливе розміщення промзон на ділянках у Любимівці (42 га) та Ровах (74 га).

Що ж до туристичних та рекреаційних об’єктів, товлада району розглядає можливість реалізації на своїй території двох великих іамбітних проектів: курортного комплексу Litvinovka Entertainment для наданняширокого спектру якісних послуг у сфері бізнесу, спорту та відпочинку та центруX-life для активного відпочинку та екстремальних видів спорту.

Планується, також, будівництво заводу із переробкитвердих побутових відходів та каналізаційних очисних споруд у Вишгороді.

Реалізувавши заплановані заходи, можнарозраховувати на зростання економіки району за рахунок додаткового попиту нанаявні природні ресурси, виробничі потужності, людський потенціал. Разом із цимзазначу, що наявні інвестиційні проекти реалізовуються повільно та невідображають економічний потенціал району. Інвестиційних проектів могло б бутибільше.

Економіки районів стають об’єктами інвестування,бо отримують можливість застосовувати ринкові та правові механізми стимулюванняінвестицій, а підприємницькі структури, що мають у своєму розпорядженніфінансовий потенціал, мають можливість проведення довгострокових операцій напевних територіях, отримуючи в партнери регіони в особі місцевої влади.

Тому місцевій владі, на мій погляд, необхіднозосередитись на розробці згаданих механізмів (в т.ч. податкових), щосприятимуть внутрішньому інвестуванню та дозволять залучати інвесторів в тігалузі економіки, які даватимуть імпульс для розвитку інших сфер районногогосподарства. Однією із таких сфер є будівництво, яке необхідно підтримуватичерез реалізацію відповідних державних програм.

Голова Нацбанку С. Арбузов нещодавно повідомив, щоНацбанк зможе здивувати українців спеціальною програмою, що направлена назначне прискорення темпів розвитку іпотечного кредитування. Ця програма надумку розробників повинна дати поштовх будівельній галузі. Доречно було б районнійадміністрації розглянути можливість реалізації місцевих програмфінансово-кредитної підтримки будівельної галузі.

Вишгородщина має свої особливості – це тисячолітнійпотенціал для того, аби бути флагманом культурного, мистецького та науковогожиття області. Історично склалося так, що на її території укладались державніугоди, відзначалися урочисті події державного значення, розміщалися культурні,релігійні осередки, що за рівнем прогресивності на свій час перевершувалибільшість країн.

Тож висловлю логічну, на мій погляд, ідеювідновлення статусу Вишгорода і прилеглих населених пунктів як інтелектуального«серця» Київщини.

Наприклад, розвиток сфери інформаційних таінтелектуальних послуг здатний перетворити Вишгородщину на комфортний і затишнийосередок української наукової та творчої еліти, чим може не лише підвищити їїекономічний потенціал, але й підняти її на новий іміджевий рівень в області таУкраїні.

Планомірною роботою питання активізації діловоїактивності в районі можна вирішити за рахунок створення належних умов для праціта розвитку економічно активних людей за рахунок: будівництва чи виділення дляних житла за державними програмами, розбудови достойної соціальноїінфраструктури, залучення туристичних потоків до визначних історичних об’єктівВишгородщини, проектування та створення наукових, культурних, освітніх закладівнайвищого рівня на території району, створення індустріальних та технологічнихпарків, створення простої та зрозумілої системи для підтримки розвитку малогота середнього бізнесу тощо. Це потребує значних та ризикованих капіталовкладеньяк з боку держави, так і з боку приватних інвесторів.

На Інвестиційному сайті Київської області (http://invest-koda.org.ua) розміщено 50проектів Голови Київської облдержадміністрації. Зауважу, що середзапропонованих інвестиційних проектів немає жодного проекту, який буде реалізованоу Вишгородському районі.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]