Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.

Питання доступності житла в Україні залишається відкритим...

27 грудня відбулася прес-конференціяголови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництвуЛ.Рисухіна за підсумками 2011 року. Згідно його даних, торік обсяг державногофінансування програми становив 98,5 млн грн, що майже на 40% більше, ніж у 2010році. У 2012 ж держава планує збільшити фінансування програми ще в двічі – до200 млн гривень. Лідерами впровадження програми цього року стали Миколаївська,Полтавська, Сумська, Київська області та місто Київ, загалом за одержані коштивдалося забезпечити доступним житлом 781 сім’ю проти 600 сімей у 2010. 

Наразі це найактуальніші дані, заякими можемо оцінити успішність виконання Державної цільовоїсоціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на2010-2017 роки. Більш детальна інформація, що дозволила б оцінити впровадженняпрограми за окремими регіонами та напрямками (будівництво/придбання), вочевидь,буде оприлюднена вже у 2012 році на основі ретельного аналізу звітноїдокументації усієї мережі виконавчих та контролюючих структур.

Тож розглянемо і порівняємо доступніцифри.Відповідно до Державної програми доступного житла у 2011 році планувалосязабезпечити квартирами 12 807 сімей, загальна площа житла мала становити800445 кв.м. Для цього, за середньої вартості одного кв. метра житла у 5314грн, до галузі треба було залучити 4253,8 млн гривень. Згідно із розрахункамиавторів програми, обсяг державного фінансування мав скласти 1150,55 млн грн зцентрального бюджету + 258,3 млн гривень із бюджетів нижчих рівнів. Рештакоштів мусила надійти від індивідуальних та приватних інвесторів.

Отже державне фінансування проектустановило менше 1/14 від запланованої суми, що дало змогу забезпечити житломблизько 1/16 від  запланованої кількості молодих сімей та самотніхгромадян, що потребують покращення житлових умов (непропорційність скороченнязапланованих показників свідчить, поміж іншого, про імовірне перевищеннявартості одного кв. метра житла позначки у заплановані 5314 грн). Цифривиглядають досить невтішними, особливо із огляду на те, що запланованіпрограмою обсяги будівництва зростають рік у рік і «наздогнати план» із кожнимроком буде важче.

Очевидно, результати виконаннярегіональних програм доступного житла мало чим відрізняються відвищезазначених. Поки підбиваються офіційні підсумки року, пригадаємо, щопередбачено умовами Програми будівництва (придбання) доступного житла уКиївській області на 2010-2017 роки.

За цим документом у 2011 будівельнагалузь області повинна була отримати 9,14 млн грн із державного бдюжету, 2,05млн з місцевих бюджетів та 26,08 млн гривень із альтернативних джерел. Загалом– 37,27 млн грн на будівництво 117 квартир площею 7 304,9 кв.м. Даних прощорічне фінансування програми по районах області не наводиться. Вказаний лишезагальний обсяг коштів, що їх планується витратити у кожному районі протягомреалізації програми.

Для Вишгородщини цей показникстановить 40,72 млн гривень, з них 9,9 млн – кошти державного, 2,33 млн –місцевого бюджету. За більш детальними даними звертаємося до РозпорядженняВишгородської райради від 26 жовтня 2011 «Про підсумки соціально-економічногота культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2011 року». Тутзазначено, що у першому півріччі року за рахунок усіх джерел фінансування вексплуатацію введено 35 457 кв.м. житла. Цей показник досягнуто, кріміншого, завдяки введенню в експлуатацію двох житлових комплексів. Чизбережеться ця динаміка у подальшому – це ще питання. 

Хоча й не можна апріорі відносити увесь надбаний фонд до категорії доступногожитла, очевидним є те, що ситуація у галузі значно краща, ніж в середньому поУкраїні. Цей показник досягнуто, крім іншого, завдяки введенню в експлуатаціюдвох житлових комплексів. Чи збережеться ця динаміка у подальшому – це щепитання.

Слід зауважити, що причина введення вексплуатацію такої кількості житла полягає у привабливості Вишгородщини дляінвесторів. Вона є одним із найперспективніших у будівельному плані районівКиївської області. Вона має стратегічно вигідне економічно-географічнерозташування та значний потенціал для розвитку і розбудови.

Відповідне ставлення до Вишгородськогорайону засвідчує і Програма доступного житла в області – за обсягамизапланованого фінансування будівельної сфери на 2010-2017 роки він поступаєтьсялише містам Ірпінь, Біла Церква і Києво-Святошинському району (а у перерахункуна кількість населення навіть випереджає два останніх).

Відходячи від приблизних підрахунківта припущень, зупинимося детальніше на поточному стані будівельної галузірайону та напрямках її розвитку. У районному центрі Вишгородщини активнажитлова забудова ведеться не перший рік, серед поточних проектів – ЖК «Березки»та «Ольжин Град». Вони розраховані задовольнити власний попит мешканцівВишгорода, зростаючий попит населення столиці у зручному та доступному житлі наоколиці та попит мігрантів всередині району і області.

Згідно  із розрахункамиГенерального плану міста саме завдяки їм чисельність населення Вишгорода можезрости від сучасних 27 до 90 тис. мешканців у 2025. Така перспектива,зрозуміло, вимагає значних капітальних вкладень як безпосередньо у житлове будівництво,так і у модернізацію та розвиток комунальної, транспортної, соціальноїінфраструктури.

Завдання влади – у повній міріскористатися шансом на розбудову міста. Окрім іміджевих переваг це забезпечитьпритік інвестицій у всі сфери виробництва, відтак – стане запорукою стабільногорозвитку та укріплення економіки району. Проте, опікуючись долею райцентру, неможна випускати з уваги і решти населених пунктів. За умови реалізації проектупро перенесення обласного центру Київщини зі столиці до Вишгорода рольсателітів великого міста перейде до сіл району.

Окрім маси перетворень, що їхвимагатимуть інфраструктура та житловий фонд міста, виникне потреба убудівництві масштабних житлових комплексів у прилеглих населених пунктах. Яснаріч, значна частина забудови здійснюватиметься за державної підтримки,тенденція до приросту чисельності населення та розбудова району може спонукативищі органи влади переглянути обсяги фінансування його будівельної галузі, втому числі у рамках програми доступного житла та супутніх проектів.

Грамотне планування та організація цихзаходів може забезпечити Вишгородщині якісний стрибок у економічній тасоціально-культурній сфері. Тому районна влада (в тому числі міська) на чолі змісцевою адміністрацією мусить зробити усе необхідне, аби довести своюспроможність і готовність перебрати роль обласного центру, інтегрувати усінаселені пункти у цілісне адміністративно-територіальне утворення. Почати слідзі швидкого та ефективного освоєння тих коштів, що надходять за програмою доступногожитла вже сьогодні.

Для цього необхідно оптимізуватипроцес формування списків осіб, що мають право на придбання доступного житла,зробити максимально зрозумілим та прозорим процес оформлення такого права,державних дозволів на використання земельних ділянок під забудову, розподілубюджетних дотацій та приватних інвестицій. Це можливо лише за узгодженої роботіміської та районної влад.

Крім того, місцеві виконавчі органиповинні суворо контролювати увесь процес будівництва: від технічноїобґрунтованості проектів та щільності забудови, цільового використання земель –до справедливості і правомірності розподілу житлового фонду заявниками нанього. Така позиція (реалізована у межах законних повноважень влади)унеможливить зловживання державними та приватними ресурсами із боку будь-якогоучасника будівельного процесу, дозволить знаходити джерела фінансування новихпроектів, дофінансування заморожених, оперативно реалізовувати їх тарозраховувати на отримання позачергових.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net