Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.12.2015 18:00

Підтвердження виконання будівельних робіт

Партнер ЮК AMBERCHANCE

Одна з провідних галузей економіки України – будівництво, тому податківці знають, де шукати своє «щастя» та досить часто обирають своїм об’єктом репресій саме будівельні організації. Великий об’єм документації – можливі недоліки – однозначно "нікчем".


1.jpg
Одна з провідних галузей економіки України – будівництво, тому податківці знають, де шукати своє «щастя» та досить часто обирають своїм об’єктом репресій саме будівельні організації. Великий об ’єм документації – можливі недоліки – однозначно «нікчем».

Найрозповсюдженішими підставами зняття податкового кредиту та невизнання витрат будівельної організації та як наслідок винесення податкових повідомлень-рішень під час здійснення підрядних (субпідрядних) робіт є відсутність переліку всієї будівельної документації, яка супроводжує будівельну діяльність у продовж усього її процесу. Внаслідок чого податківці часто відносять таку діяльність до нереальної, яка не супроводжується господарською метою.

Слід звернути увагу на те, що під час проведення перевірок податковий орган досить рідко може правильно сформулювати весь вичерпний список необхідних їм документів на підтвердження реальності здійснення господарських операцій і лише на підставі цього, робляться висновки про нереальність господарських операції з контрагентами. Або, навпаки, виступають у ролі контролюючих органів у сфері будівництва, перевищуючи межі своїх повноважень, і вимагають ті документи, які не первинні для бухгалтерського та податкового обліку.

Важливо акцентувати, що під час перевірки будівельних організацій податкові органи завжди звертають увагу на наявність у підрядника та субпідрядника трудових та виробничих ресурсів для будівельної діяльності, у разі ж їх відсутності одразу роблять висновок про фіктивність операцій.

Не однозначна, щодо цього судова практика Вищого адміністративного суду України. Так, в ухвалі від 23.04.2015 у справі №К/9991/66730/12 суд касаційної інстанції дійшов висновку, що реальність здійснення господарських операцій з будівництва підтверджується:

- актами виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в;
- довідками про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3;
- договірними цінами;
- локальними кошторисами;
- підсумковими відомостями ресурсів;
- ліцензіями на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, виданими контрагентові Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю.

Водночас, податковий орган додатковою підставою нереальності здійснення господарських операцій вважав відсутність трудових ресурсів, складських приміщень, транспортних засобів, тощо. Однак, при винесенні ухвали ВАСУ вважав достатньою наявність первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт приймання виконаних робіт, погодження цін, здійснення оплати, а також наявність необхідної дозвільної документації будівельної діяльності, щоб скасувати податкові повідомлення-рішення.

Інші пріоритети були визначені ВАСУ під час винесення ухвали від 04.08.2014 у справі №К/800/36763/13 . Колегія суддів вважала: «…обґрунтованим висновок судів попередніх інстанцій, які,   з огляду на перелік видів робіт за умовами укладених між позивачем і контрагентом контрактів та надані позивачем акти виконаних робіт, вбачають значний об'єм будівельних робіт, виконання яких двома працівниками контрагента позивача, за відсутності в останнього виробничих активів, транспортних засобів та протягом строку, за який такі роботи були виконані, не є можливим». У цьому випадку позивач також надав первинну документацію про підтвердження реальності будівництва об’єктів, проте суд не вважав її достатнім доказом через те, що у контрагента не було необхідних умов для ведення господарської діяльності. Цікаво, що суд звернув увагу на не надання позивачем до суду доказів на підтвердження отримання від замовника та подальшої передачі контрагенту будівельних матеріалів, доказів розмежування робіт, виконаних позивачем як підрядником, і робіт, виконаних контрагентом як субпідрядником. Однак слід враховувати, що така позиція суду вже знайшла своє відображення в судовому рішенні.

               Також, не залишається поза увагою і ухвала ВАСУ від 07.02.2012, якою суд задовольнив заяву податкового органу про перегляд судових рішень та зазначив, щона момент перевірки, так і під час судового розгляду справи у позивача не було актів приймання-передачі виконаних робіт та проектно-кошторисної документації,які б свідчили про реальне виконання договору підряду. Таким чином, на думку суддів, наявність у позивача податкових накладних, виданих контрагентом не є підставою для віднесення зазначених сум по них до податкового кредиту, а тому податкові накладні не можуть слугувати єдиним та належним доказом реального здійснення господарської діяльності.

Отже, як бачимо судова практика в податкових спорах є неоднозначною в частині того, які саме обставини та документи враховуються судом при визначенні реальності або нереальності здійснення будівельних робіт. І справа не в тому, що в одних випадках враховуються ті чи інші документи, а в інших ні, а справа в тому, що спостерігається кардинально різний підхід судової гілки влади при визначенні факторів, які впливають на встановлення реальності здійснення будівельної діяльності при вирішенні податкових спорів.

Маючи досвід у супроводжені податкових спорів, що виникають у результаті здійснення будівельної діяльності, для убезпечення себе від настання негативних податкових наслідків, рекомендуємо:

1) Ретельно ставитись до вибору підрядника/субпідрядника на виконання будівельних робіт. «Слава Богу», на разі маємо відкритий доступ до Єдиних державних реєстрів, де можна цілком вільно та безкоштовно перевірити чи зареєстрований ваш контрагент як юридична особа, чи має право на здійснення будівельної діяльності, чи отримано дозвіл на будівництво тих чи інших об’єктів, чи є справним платником податків.
2) На етапі підписання угоди не лише пересвідчитись щодо наявності у контрагента всієї необхідної дозвільної документації, але й просити робити з неї копії, які мають бути завірені уповноваженою особою контрагента.
3) Завжди слід враховувати, що будівельна діяльність супроводжується наявністю великої кількості документації, яка в обов’язковому порядку має бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням особливостей об’єктів будівництва.
4) Обов’язково, слід звертати увагу на те, за рахунок чиїх засобів (матеріалів) виконуються будівельні роботи та враховувати при цьому наявність реальних складських приміщень, техніку, трудові ресурси, тощо. Як свідчить практика, під час судового розгляду справи може виникнути питання щодо доведення факту постачання будівельних матеріалів на буд майданчик, тощо.
5) Для того, щоб хоча б якимось чином убезпечити себе від настання негативних наслідків через обрання ненадійного контрагента, радимо у договорах окрему увагу приділяти гарантіям наявності у контрагента необхідних умов для надання певного виду послуг.

І, мабуть найголовніше, залучати досвідчених фахівців для юридичного супроводу господарської діяльності у сфері будівництва на самому початку формуванні таких відносин. Адже в подальшому через відсутність грамотного юридичного супроводу всієї господарської діяльності й виникають проблеми з контролюючими органами на десятки та сотні мільйонів гривень.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]