Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.04.2015 15:53

Законодавчі ініціативи в напряму використання поліграфа в кадровій роб

Кандидат психологічних наук, доцент, експерт психолог, поліграфолог

Вимогою сьогодення є реформування в Україні міліції в сучасний європейський орган правопорядку – поліцію. Актуальність досліджуваного питання обумовлюють напрями даного реформування, одним з яких є впровадження в діяльність кадрових служб МВС України дослі

Вимогою сьогодення є реформування в Україні міліції в сучасний європейський орган правопорядку – поліцію. Актуальність досліджуваного питання обумовлюють напрями даного реформування, одним з яких є впровадження в діяльність кадрових служб МВС України досліджень із використанням поліграфа.
На думку, Банчука О., Малишева Б. [1], щоб не перетворити реформу в міліції в політично привабливі, але порожні гасла, необхідно поряд з іншим схвалити новий комплексний закон в якому в обов’язковому порядку передбачити положення щодо запровадження конкурсного, прозорого механізму відбору кандидатів на вакантні посади у поліції, включаючи керівні посади та встановлення об’єктивного і незалежного механізму розгляду справ про притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, в тому числі їх звільнення.

На теперішній час, в Верховній Раді України, перебувають на розгляду в комітетах, два законопроекти щодо створення поліції та впровадження опитування із використанням поліграфа в механізм конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, у тому числі керівні посади у поліції та застосування даного приладу під час проведення службових розслідувань по фактам порушень поліцейськими дисципліни та законності. Розглянемо дані законотворчі ініціативи більш детально. Так, в законопроекті № 1692-1 від 27.01.2015 «Про поліцію і поліцейську діяльність» [2], який підготовлений авторським колективом народних депутатів: Чумак В.В., Сироїд О.І., Сотник О.С., Костенко П.П., Луценко І.В., Сидорович Р.М., Купрій В.М. передбачена зокрема стаття 58, яка має назву «тестування на поліграфі» та частина 4 статті 54 в якій зазначається, що під час конкурсу на посаду поліцейського особа, яка претендує на її зайняття поряд зі складанням кваліфікаційного іспиту (анонімного тестування) проходить також психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа. 

На думку авторів законопроекту тестування на поліграфі повинен проводити атестований спеціаліст у спеціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг тестування необхідно фіксувати за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Сертифікаційні та технічні вимоги до поліграфу будуть затверджуватись Кабінетом Міністрів України. Від проходження тестування на поліграфі звільняються лише вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до трьох років. Тестування на поліграфі є нешкідливим для життя і здоров'я особи опитуванням, під час якого здійснюється аналіз динаміки психофізіологічної реакції опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі. Результати опитування використовуються виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє можливому формуванню у членів Поліцейської комісії внутрішнього переконання. Крім того, тестування на поліграфі може проводитися також з метою з’ясування фактів вчинення протиправного насильства, корупційних чи інших протиправних діянь кандидатом на посаду поліцейського. Негативні результати тестування на поліграфі самі по собі не є підставою для прийняття рішення про відмову кандидатові у призначенні на посаду поліцейського. Водночас відмова кандидата від тестування на поліграфі має наслідком неможливість його подальшого призначення на посаду. Поряд з цим законотворці в статті 58 законопроекту зробили єдине застереження, що результати тестування на поліграфі не можуть бути використані для обвинувачення кандидата на посаду поліцейського у вчиненні ним кримінального, адміністративного чи дисциплінарного правопорушення.

В іншому законопроекті підготовленому трохи раніше № 1692 від 12.01.2015 «Про Національну поліцію», запропонованому народним депутатом Луценко Ю.В. [3] термін «поліграф» вживається як – «спеціальний технічний засіб (психо-фізіологічний прилад)». Його використання прописано в положеннях статей 32 (порядок прийому на службу в Національну поліцію України), 33 (відповідальність осіб рядового і начальницького складу Національної поліції України) та 47 (порядок призначення на посаду). Згідно частини другій, п’ятий статті 32 та пункту третьому частини 12 статті 42 законопроекту спеціальні технічні засоби (психо-фізіологічні прилади) застосовуються при з'ясуванні фактів вчинення кандидатом на посаду поліцейського корупційних чи протиправних діянь. При тому, у разі відмови кандидата від тестування на поліграфі він не може бути прийнятий на службу та перебувати на ній. В подальшому при призначенні на посади середнього, старшого і вищого начальницького складу поліції застосування спеціальних технічних засобів (психо-фізіологічних приладів) допускається лише за рішенням комісії, яка розглядає питання призначення поліцейського на ту чи іншу посаду. Однак у будь яких випадках, отримані результати після проходження тестування носять лише рекомендаційний характер. Як і попередній законопроект № 1692-1 від 27.01.2015 даний проект закону також прописує відсутність загрози для життя та здоров’я кандидата під час проходження процедури тестування. Спеціальні технічні засоби (психофізіологічні прилади) повинні відповідати затвердженим Кабінетом Міністрів України до них сертифікаційним та технічним вимогами. Використання поліграфа не може обмежуватись лише професійним відбором кандидатів на службу, призначення на посади під час проходження ними відповідних комісій, а і може застосовуватися під час дисциплінарних розслідувань, з попередженням, що отримані результати не можуть бути єдиною підставою для притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності (стаття 33).

Таким чином, встановлення обов’язковості проходження поліграфа під час працевлаштування громадян України на службу в поліцію та застереження щодо орієнтовного характеру отриманих результатів за його допомогою, які повинні бути співставленні з іншою інформацію зібраною на кандидата для кінцевого прийняття рішення щодо нього, а також можливість використання поліграфу під час проведення дисциплінарних розслідувань є сучасним прикладом впровадження в майбутню поліцію України світової практики підвищення надійності людського фактора в питаннях забезпечення національної безпеки та правопорядку, покращення мотивації майбутніх поліцейських до служби в державній правоохоронній структурі. Проте, наразі залишається лише чикати остаточного рішення щодо долі цих новацій, яке буде прийнято органом законодавчої влади в Україні – Верховною Радою.  

Література

1. Банчук О., Малишев Б. Шанс на реформу: Чи змінить правоохоронну систему законопроект про поліцію [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/2/7057226 - Назва з екрану.
2. Про поліцію і поліцейську діяльність: Проект Закону України від 27.01.2015 № 1692-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719 - Назва з екрану.
3. Про Національну поліцію: Проект Закону України від 12.01.2015          № 1692 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53287 - Назва з екрану.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи