Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.06.2019 14:47

Літо - час обирати аудитора

PhD., сертифікований аудитор, податковий консультант, підприємець

Процедура відбору та призначення аудитора потребує певного часу та уваги, літо – найкращий період для цієї роботи

Всім відомо, що аудитори підтверджують повноту та достовірність річної фінансової звітності компаній, для яких проведення аудиту є обов’язковим за законом. Тим не менш, busy season у аудиторів починається восени, з оглядової перевірки проміжної фінансової звітності по результатах роботи підприємства за 9 місяців, станом на 30 вересня поточного року. 

Згідно Міжнародних стандартів аудиту, в разі, якщо річні фінансова звітність підприємства містить суттєві викривлення або якщо аудитору не вдалося отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі по суттєвих питаннях, аудитор зобов’язаний висловити думку щодо достовірності та повноти річної фінансової звітності із застереженнями. 

Отже, оглядова перевірка дозволяє підприємству своєчасно виявити та виправити основні недоліки бухгалтерського обліку, попередити суттєві викривлення фінансової звітності та уникнути модифікації думки аудитора по результатах річного аудиту. 

Оскільки процедура відбору та призначення аудитора потребує певного часу та уваги, літо – найкращий період для цієї роботи. 

Нагадаю, обов'язковий аудит фінансової звітності стосується суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом. 

 До таких підприємств відносяться:

- великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;

- великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;

- суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;

- суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;

- середні підприємства.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та  великі підприємства.

Часто аудитора порівнюють з лікарем: обох призначають до професії (в деяких країнах аудитор, як і лікар, зачитує присягу - клятву служінню суспільству); обидва служать людям, а професії є суспільно значущими; мають доступ до найпотаємнішого; ставлять діагнози та рекомендують лікування. Правда, лікар не має права розголошувати діагноз іншим, окрім клієнта, на відміну від аудитора, котрий зобов’язаний висловити свою об’єктивну думку стосовно фінансового стану компанії всьому світу. Сьогодні і лікаря, і аудитора ми обираємо самостійно.

Станом на 26 червня 2019 року у загальному реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України нараховується 905 аудиторських компаній, з яких 267 суб’єктів - мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та 92 суб’єкти – мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Отже, як обрати аудитора?

Процедура відбору суб’єктів аудиторської діяльності для великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес, чітко регламентована Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес:

(1) Суб’єкт аудиторської діяльності обирається на конкурсі.У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом, та які включені до відповідного розділу реєстру Аудиторської палати України.

(2) Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

(3) Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Така тендерна документація також має бути публічно розміщена на сайті підприємства.

(4) Відповідальність за проведення конкурсу покладається на Аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції.

(5) Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору.

(6) За результатами конкурсу Аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Великі підприємства:

(1) Великі підприємства зобов'язані створити Аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до законодавства.

(2) Суб'єкт аудиторської діяльності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру. 

При цьому, законом не передбачено обов’язкове проведення конкурсу для великих та середніх підприємств. Разом з цим, я рекомендую не нехтувати процедурою конкурсу, адже це єдиний інструмент, який дозволяє зробити процедуру відбору аудитора об'єктивною і незалежною.

Тому далі ділюся порадами, як організувати прозорий конкурс з відбору та призначення аудитора.

Критерії відбору аудитора

На першому етапі ви маєте визначитися, до якої категорії підприємств відноситься ваше підприємство та які обов’язкові законодавчі вимоги встановлені для процедури відбору та призначення суб’єкта аудиторської діяльності.  

Далі варто визначити критерії, за якими ви будете обирати аудитора. До таких критеріїв слід віднести: незалежність, професіоналізм, досвід роботи на ринку, публічність, кадрова політика тощо. Особисто мені завжди приємно працювати з компаніями, які сповідують однакові з нами цінності. Не жалійте часу та пам’ятайте, що ви обираєте надійного партнера, навіть спілкування з яким має бути цінним для вас.

На підставі встановлених критеріїв складіть short list з претендентів, яким ви надішлете тендерну документацію. Чим більше критеріїв, ти менше список претендентів, 3-5 аудиторських компаній буде цілком достатньо.

Тендерний комітет та тендерна документація

Тендерний комітет – орган, який організовує процедуру закупівлі аудиторських послуг та обирає серед аудиторів - конкурсантів переможця. Навіть якщо не встановлені законодавчі вимоги щодо процедури відбору, я рекомендую створити тендерний комітет із представників менеджменту компанії, що дозволить провести прозорий та об’єктивний конкурс. 

Не варто доручати відбір аудитора одноособово головному бухгалтеру чи фінансовому директору, вони так чи інакше зацікавлені в бездоганному результаті, особливо, якщо результати аудиторської перевірки прив’язані до їхніх KPIs. 

Тендерна документація має містити коротку інформацію про ваш бізнес, структуру компанії, ключові показники фінансової звітності, строки надання послуг, комерційних пропозицій, а також ваші додаткові очікування та побажання. Тендерна документація надсилається аудиторам із обраного short list аудиторів. 

Персональні зустрічі

Економлячи час, підприємства обирають аудитора за результатами розгляду комерційних пропозицій. Погодьтеся, часто красиво підготовлена презентація не має нічого спільного із реальним життям. Тому я надаю перевагу особистим зустрічам. Це чудова можливість зустрітися, познайомитися та обговорити всі модальності співпраці. До того ж, така зустріч з аудиторами буде абсолютно безкоштовною для вас.

На зустрічі варто познайомитися з партнером, обговорити рівень професійності команди аудиторів, порядок комунікацій, проведення зустрічей та обговорення проміжних результатів аудиторської перевірки (round table), супровід обов’язкової інвентаризації тощо. 

Не забувайте, чим більше часу ви інвестуєте у процес відбору, тим точнішим буде ваш вибір і тим менше вірогідність отримання розчарування від співпраці. 

Вдалого вам вибору! 

Класифікація підприємств*:

Мікро

Малі 

Середні 

Великі 

балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;

середня кількість працівників — до 10 осіб

балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників — до 50 осіб

балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;

середня кількість працівників — до 250 осіб

балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників — понад 250 осіб

*щонайменше підприємство має відповідати двом критеріям

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]