Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.10.2021 09:38

Легалізація криптовалюти в Україні – Закон про віртуальні активи

Керуючий партнер Gryphon Group

Чи можливе майбутнє українського ринку криптовалют? Розбираємо положення Закону

Відомо, що Україна займає лідерські позиції в світі по обігу крипто активів. При цьому, у нас досі не існувало жодного ефективного законодавчого регулювання цієї сфери.

Давно назріла необхідність в:

- узаконенні операцій із віртуальними активами;

- наданні правового статусу та юридичного захисту учасникам ринку віртуальних активів;

- легалізації криптобізнесу та наданні йому інвестиційної привабливості;

- забезпеченні широких можливостей для здійснення інвестиційної діяльності;

- легалізації міжнародних та національних криптовалютних бірж, обмінних пунктів, інших профільних компаній;

- доступі до світового ринку віртуальних активів, створенні правового підґрунтя для укладення міжнародних контрактів щодо купівлі-продажу віртуальних активів;

- мінімізації ризиків шахрайства, інших незаконних операцій та злочинів;

- наданні підстав для оподаткування віртуальних активів та їх декларування. 

Прийнятий 8 вересня 2021 року Закон “Про віртуальні активи” покликаний врегулювати вищезазначені аспекти.

Не варто, щоправда, очікувати, що Закон вступить в силу найближчим часом. По-перше, для цього необхідне відповідне внесення змін до Податкового кодексу (в частині оподаткування операцій з віртуальними активами). По-друге, 5 жовтня 2021 року Президент вніс свої пропозиції до Закону, які ще раз повинна розглянути Верховна рада.

1. Сфера дії Закону

Закон застосовується до правовідносин, що виникають:

1) у разі постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України

2) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив:

- якщо сторони застосовують право України до правочину або до його частини;

- якщо обидві сторони правочину є резидентами України;

- якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.

2. Що таке віртуальний актив? 

Віртуальний актив - це нематеріальне благо, що має вартість, виражене в електронній формі (існує в системі обігу віртуальних активів) та може знаходитись у цивільному обігу.

Віртуальний актив є об’єктом цивільних прав.

Право власності на нього фіксується у системі забезпечення обороту віртуальних активів і засвідчується володінням ключем такого активу.

Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги)!

Однак, стали законними правочини з віртуальними активами, при здійсненні яких звертається увага на наступне: 

- під час вчинення правочину щодо розпорядження віртуальним активом застосовуються вимоги щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об’єктом забезпечення віртуального активу;

- на оборот забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що застосовуються до обороту об’єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені;

- якщо віртуальний актив забезпечено об’єктом цивільних прав, який знаходиться під обтяженням або який вилучено з цивільного обороту, відчуження такого віртуального активу не дозволяється (такий правочин є нікчемним).

3. Види віртуальних активів

Закон розрізняє 2 види віртуальних активів:

1) забезпечені віртуальні активи, які посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав (наприклад, власність на вироблений у майбутньому продукт):

У контексті забезпечених активів передбачається наступне:

- до особи, яка набула у власність забезпечений віртуальний актив, одночасно переходять усі права, забезпечені таким активом;

- забезпечені віртуальні активи за формою випуску не можуть бути іменними;

- права, що забезпечені забезпеченим віртуальним активом, належать пред'явникові такого віртуального активу;

- забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання;

- розпорядження забезпеченим віртуальним активом – це розпорядження майновим правом на об’єкт забезпечення цього віртуального активу.

2) незабезпечені віртуальні активи, які не посвідчують жодних майнових чи немайнових прав.

Розрізняють також фінансовий віртуальний актив. 

Це емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що:

- забезпечений валютними цінностями;

- забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом.

4. Послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів

Юридичні особи можуть здійснювати один або декілька із зазначених нижче видів діяльності:

- зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів

сюди не входить діяльність, яка не надає зберігачу можливості самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб.

- обмін віртуальних активів

послуга передбачає обмін віртуальних активів виключно на інші віртуальні активи або на національну валюту (гривню), а у випадках, визначених НБУ, – на інші валютні цінності.

- переказ віртуальних активів

такою послугою не вважається будь-яка супутня діяльність, пов'язана із забезпеченням процесу чи частини процесу переказу, якщо постачальник послуг не може безпосередньо впливати та контролювати здійснення переказу.

- надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами

тобто, це вчинення правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі  щодо їх публічної пропозиції) в інтересах третіх осіб.

5. Хто може надавати такі послуги? 

Надавати послуги, пов’язані з оборотом віртуальних активів, можуть виключно юридичні особи (у тому числі іноземні).

А якщо послуги пов’язані з оборотом віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями, то постачальником послуг може бути лише фінансова установа.

Юридична особа для надання послуг повинна мати:

- бездоганну ділову репутацію;

- підтвердження законності отримання коштів статутного капіталу;

- сформований статутний капітал у встановленому розмірі.

Розмір статутного капіталу має становити:

- не менше 1 190 000 грн (для нерезидентів - не менше 5 950 000 грн) для постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;

- не менше 595 000 грн (для нерезидентів - не менше 2 975 000 грн) для постачальників послуг з обміну віртуальних активів, з переказу віртуальних активів, а також постачальників посередницьких послуг.

Крім того, заявник повинен буде розкрити інформацію про свою структуру власності, а також регулярно подавати звітність під час ведення своєї діяльності.

6. Ліцензування діяльності із надання послуг, пов’язаної з оборотом віртуальних активів

Діяльність із надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу для надання кожного виду послуг окремо. 

Строк дії дозволу - 1 рік.

Надання дозволу здійснюється за плату. 

Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг щодо:

- зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів  – 136 000 грн (для нерезидентів - 680 000 грн);

- обміну віртуальних активів та переказу віртуальних активів – 85 000 грн (для нерезидентів - 425 000 грн);

- надання посередницьких послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – 68 000 грн (для нерезидентів – 340 000 грн).

Відомості про постачальників послуг відноситимуться до Державного реєстру постачальників послуг.

Окрім отримання дозволу на надання послуг, для деяких постачальників послуг вимагається ліцензія. Зокрема:

- банк має право надавати послуги на підставі банківської ліцензії; 

- небанківська фінансова установа - на підставі ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

7. Відповідальність

Закон передбачає застосування штрафів до осіб, які провадять діяльність у сфері обороту віртуальних активів, у розмірі до 119 000 грн за:

- провадження діяльності без одержання дозволу;

- здійснення іншої діяльності, ніж та, на яку надано дозвіл;

- надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг;

- порушення строків подання інформації про зміну відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг;

- неподання або подання не в повному обсязі звітності та інформації та/або подання недостовірної інформації;

- невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень відповідного органу про усунення порушень законодавства у сфері обороту віртуальних активів;

- невиконання вимог щодо публічної пропозиції віртуальних активі та порядку її здійснення.

8. Декларування віртуальних активів

Віртуальні активи відтепер є об’єктом декларування.

До відомостей щодо віртуальних активів включаються дані про:

- вид активу;

- його найменування;

- розмір;

- вартість на дату набуття права у грошовій одиниці України;

- ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи;

- інформація про верифікацію суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї в системі забезпечення обороту віртуальних активів, зокрема постачальником послуг;

- дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди.

9. Набрання чинності Законом

Закон вступить у силу з дня набрання чинності закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.  

10. Регулятори

Відповідно до пропозицій Президента від 05.10.2021 р., державне регулювання обороту віртуальних активів (крім забезпечених валютними цінностями) здійснюватиме НКЦПФР.

НБУ здійснюватиме державне регулювання щодо віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями. 

Станом на 19.10.2021 р. Закон готується до повторного розгляду. 

Слідкуємо за оновленнями.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи