Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.09.2011 22:41

Реформи та їх значення: програма розвитку страхового ринку України

Адвокат

За останні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичних й економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняного страхового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції Зак

За останні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичних й економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняного страхового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції Закону України «Про страхування», не запроваджено обов’язкового медичного страхування, припинено державне субсидування агрострахування, залишились нерозв’язаними проблеми взаємовідносин банків та страховиків, не врегулювано питання діяльності актуаріїв, страхових агентів, аварійних комісарів, залишається недосконалим захист прав споживачів страхових послуг.

 

В сучасних умовах перед страховим ринком постає складне завдання щодо зростання обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, ліквідності їх активів.

 

Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України сприяло вдосконаленню державного регулювання за страховою діяльністю та формуванню адекватних основ розвитку вітчизняної страхової індустрії в сучасних умовах. Однак недостатнє технічне та ресурсне забезпечення уповноваженого державного органу призвело до обмежених можливостей використання інформаційних технологій проведення оперативного аналізу діяльності страховиків і страхових брокерів, а також оцінки ризиків страхової індустрії в цілому.

 

Світовий досвід свідчить, що страховий ринок ефективно розвивається тоді, коли враховується принцип оптимальності державного регулювання, тобто держава регулює діяльність учасників ринку лише у випадках, коли це абсолютно необхідно, а в інших – вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об’єднуються у саморегулівну організацію.

 

Як показує динаміка останніх років, страхова індустрія України в цілому вийшла на певний рівень інвестиційної привабливості та представлена провідними транснаціональними страховими групами з Австрії, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції, але ще не стала реальним фактором стабільності національної економіки та за своїми інституційними і функціональними характеристиками не відповідає сучасним тенденціям, які визначають її істотне відставання в глобальному процесі формування світової фінансової системи.

 

На мій погляд, основними заходами подальшого розвитку страхового ринку є:

- створення розвиненої та платоспроможної системи страхування, що здатна компенсувати шкоду від непередбачених подій;

- підвищення якості здійснення страховим ринком функцій щодо акумуляції коштів населення, підприємств та трансформації їх в інвестиції;

- зміцнення довіри до українського страхового ринку інвесторів, іноземних перестраховиків та перестрахувальників, а також страхувальників, у першу чергу, населення;

- зміцнення державного страхового нагляду та формування системи саморегулювання;

- удосконалення податкового, антимонопольного, кримінального та цивільного законодавства, що регулює сферу страхування.

 

Для цього в найближчі роки необхідно:

1)                    Розробити та прийняти нову редакцію Закону України «Про страхування»;

2)                    Удосконалити систему оподаткування у сфері страхування та створити засади стимулювання суб’єктів господарської діяльності до укладання договорів страхування через прийняття змін до Податкового кодексу України;

3)                    Запровадити відповідальність за страхове шахрайство за рахунок внесення змін до Кримінального кодексу України;

4)                    Забезпечити умови участі страховиків у системах обов’язкового накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення;

5)                    Прийняти З акон України «Про обов’язкове медичне страхування», в якому передбачити конкурентні засади участі страховиків ;

6)                    Забезпечити правові засади компенсаційної підтримки за рахунок держави системи агрострахування у розмірі 50% страхових платежів;

7)                    Запровадити систему страхування договірної відповідальності природокористувачів за невиконання умов договорів при надровикористанні, лісокористуванні, водокористуванні, землекористуванні, а також створити умови особового страхування інспекторів охорони лісових ділянок, морських акваторій, заповідників і національних парків та інших категорій службовців, чия діяльність щодо охорони сфери природокористування має підвищений ризик;

8)                    Запровадити механізм страхування професійної відповідальності як передумови отримання ліцензії  з певних видів діяльності (нотаріальної, медичної, адвокатської, експертної, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, брокерської тощо);

9)                    Створити умови розвитку діяльності страхових брокерів серед підприємства та населення, забезпечив імплементацію основних принципів, що відповідають стандартам Європейської федерації страхових посередників (BIPAR);

10)               Удосконалити механізм захисту прав споживачів страхових послуг шляхом прийняття законодавчих норм щодо фінансового омбудсману та страхово ї реклами .

 В разі реалізація програмних заходів розвитку страхового ринку у найближчі роки, можливо буде досягти:

- підвищення рівеня захищеності підприємств різної форми власності і громадян від різних груп ризиків, підвищення якості і розширення спектру пропонованих страхових послуг, а також допоміжних послуг (асистанс, страхове посередництво, оцінка збитків тощо);

- зміцнення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

- створення структурної основи для розвитку пенсійного страхування, медичного страхування, страхування подорожуючих, агрострахування, автострахування, страхування технічних ризиків, страхування майна від природних катастроф та техногенних аварій, страхування професійної відповідальності.

Можливо передбачити, що частка сукупної чистої страхової премії у внутрішньому валовому продукті у 2014 році становитиме близько 3 відсотків.

Збільшення обсягу страхових платежів може дозволити страховикам акумулювати додаткові фінансові кошти, які зможуть стати джерелом інвестування фінансових ресурсів в економіку країни.

В разі зростання попиту на страхові послуги, активної державної підтримки страхування, розвитку інфраструктури страхового ринку відбудеться підвищення його інвестиційного потенціалу за рахунок збільшення розміру страхових резервів в 2014 році – до 20 млрд. грн.

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]