Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.09.2011 19:57

Зауваження до проекту змін ОСЦПВ

Адвокат

На підставі аналізу чинного страхового законодавства, зокрема закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності», постанов Кабінету Міністрів і офіційних підсумків діяльності страховиків, які мають ліцензії на страхування ОСЦПВ та у зв

На підставі аналізу чинного страхового законодавства, зокрема закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності», постанов Кабінету Міністрів і офіційних підсумків діяльності страховиків, які мають ліцензії на страхування ОСЦПВ та у зв’язку з проектом чергової зміни коригуючих коефіцієнтів (попереднє підвищення відбулося рік тому на виконання Розпорядження Держфінпослуг № 566 від 09.07.2010) можна зробити декілька висновків:

 В Аналізі регулятивного впливу до проекту Розпорядження зазначено, що «законом від 17.02.2011 № 3045-VI передбачена ліквідація типів внутрішніх договорів обов’язкового страхування, встановлення строку дії внутрішнього договору обов’язкового страхування – один рік, що потребує внесення змін до Коригуючих коефіцієнтів». Але з аналізу змін, які надаються, можна побачити, що з усіх типів договорів практично залишається один, якій по своїм характеристикам дорівнює Типу І у попередній редакції Закону. Тому виникає питання, чому не залишити без змін діючи коригуючи коефіцієнти для Типу І?

 В Аналізі регулятивного впливу вказано, що негативні чинники для споживачів фінансових послуг відсутні. При цьому в порівняльній таблиці діючих та запропонованих коефіцієнтів по більшості позицій груп К2 і К3 помітне зростання на 9-100% і лише за коефіцієнтами групи К4 можливе зниження на 6-26%, що дозволяє говорити про подорожчання даної фінансової послуги для населення (Таблиця 3).

 Статтею 7 Закону «Визначення розміру страхових платежів» чітко встановлена процедура розрахунку коефіцієнтів та їх затвердження:

«7.2. Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти розраховуються МТСБУ актуарним методом на основі статистичних даних та рівня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий період, який становить не менш як один рік.

7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового платежу, коригуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування до Уповноваженого органу. Коригуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу та коригуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри».

При цьому в Аналізі регулятивного впливу не наведені розрахунки коефіцієнтів та відсутні економічні обґрунтування, на підставі яких пропонується ввести нові коефіцієнти. Немає висновків щодо розрахунків МТСБУ, якщо такі є або їх аналізу або первірки. Робиться тільки посилання на приведення Розпорядження «відповідно до законодавства».

На офіційному сайті Держфінпослуг та МТСБУ не наводяться жодні розрахунки, яки б свідчили, що вони відносяться до проекту Розпорядження щодо нових розмірів коригуючих коефіцієнтів. Єдині статистичні дані, що можна використовувати – офіційні консолідовані звітні дані Держфінпослуг по видах добровільного та обов’язкового страхування в Україні.

 У законодавстві встановлено, що норматив витрат на ведення справи (витрати аквізиційні та на збут, витрати на врегулювання страхових подій та усі інші видатки страховиків) «по обов'язкових видах страхування відповідальності не може бути вище 20%» (Постанова КМУ № 358 від 04.06.1994). Податок на страхову діяльність складає 3%, та розмір відрахувань у фонди МТСБУ становить 4-5% (у різні періоди) тощо.

Таким чином, законодавством та нормативними документами встановлена межа витрат страхових компаній по ОСЦПВ у розмірі не більше 27-28% від отриманих страхових платежів. Це також підтверджується Держфінпослуг у встановленні показника середнього очікуваного рівня збитковості, який береться за основу при розрахунку тарифної ставки за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлений на рівні 0,72 ((100%-28%)/100%). Тобто коефіцієнт відношення виплат до премій не повинен для цього виду суттєво відрізнятися від встановленого рівня.

Аналіз статистичної інформації Держфінпослуг дає можливість зробити розрахунки, які показують, що за останні три роки відношення здійснених виплат страхових відшкодувань до страхових платежів не перевищувало половини від розміру отриманих премій за ОСЦПВ та було в межах 0,36-0,44 (див. Таблицю 1), що в 1,6-2 рази менше, ніж повинно бути при правильному розрахунку тарифів. Ці показники виходять за рамки простої похибки та дають змогу стверджувати, що тарифи розраховані у суттєво завищених розмірах.

У Таблиці 2, яка розрахована накопичувальним підсумком, видно, що за період з 2008 року страховики отримали 4,8 млрд. грн. платежів за цим видом страхування та виплатили 2 млрд. грн. відшкодувань. Дозволені витрати, податки та інше склали 1,3 млрд. грн. Таким чином різниця між платежами, виплатами та дозволеними витратами склала близько 1,5 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує усі страхові виплати 2010 року.

 Виходячи з наведених аргументів, даних та розрахунків можна зробити єдиний висновок, що діючи страхові платежі надають можливість страховикам не тільки проводити виплати страхових відшкодувань, фінансувати всі свої витрати та фонди МТСБУ, а також створюють дуже суттєвий позитивний потік коштів від цього виду страхування. Таким чином будь яке підвищення коригуючих коефіцієнтів не вбачається своєчасним та обґрунтованим.

Необхідно розробити механізм реального обмеження отримання страховиками надприбутків від обов’язкових видів страхування, особливо, коли кошти на такі види страхування надходять від громадян.

Таблица 1. Данные по рынку страхования ОСГПО (без Зеленой Карты) по периодам (Источник - отчеты Госфинуслуг)

 

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПЕРИОД

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Чистые* страховые премии, тыс. грн.

1 272 615,1

1 297 586,0

1 726 693,3

513 980,1

в т.ч. уплачено физлицами, тыс. грн.

923 536,1

1 022 721,3

1 384 069,7

441 752,1

Кол-во заключенных договоров, шт.

6 619 014

7 004 295

8 151 672

2 015 891

в т.ч. с физлицами

5 195 543

5 907 724

7 111 526

1 781 369

Чистые* страховые выплаты, тыс. грн.

460 005,7

567 941,9

758 411,2

222 406,5

в т.ч. выплачено физлицам, тыс. грн.

372 808,9

449 847,1

608 501,7

178 368,1

Кол-во произведенных выплат, шт.

68 134

71 236

86 113

23 316

Коэффициент выплат к полученным премиям

0,36

0,44

0,44

0,43

Разрешенные затраты по ОСГПО (27%=20% РВД+3% Налог+4% Фонды МТСБУ)

343 606,1

350 348,2

466 207,2

138 774,6

Комбинированный коэффициент выплат (с затратами 27%)

0,63

0,71

0,71

0,70

 

 

Таблица 2. Данные по рынку страхования ОСГПО (без Зеленой Карты) накопительным итогом

 

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПЕРИОД

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Чистые* страховые премии, тыс. грн.

1 272 615,1

2 570 201,1

4 296 894,4

4 810 874,6

Чистые* страховые выплаты, тыс. грн.

460 005,7

1 027 947,5

1 786 358,8

2 008 765,3

Разница, тыс. грн.

812 609,4

1 542 253,6

2 510 535,7

2 802 109,3

Разрешенные затраты по ОСГПО (27%=20% РВД+3% Налог+4% Фонды МТСБУ)

343 606,1

693 954,3

1 160 161,5

1 298 936,1

Разница (остаток средств в страховых компаниях) после вычета официально разрешенных затрат (27%), тыс. грн.

469 003,4

848 299,3

1 350 374,2

1 503 173,2

Таблиця 3. Коригуючі коефіцієнти та їхні розміри

 

Тип коригуючого коефіцієнта залежно від

Розмір коригуючого коефіцієнта

(проект)

Договір I типу

  (факт)

Изменение к действующим
(для "вилки" - изменение минимальных значений)

I. Типу транспортного засобу (К1)

 

 

 

1. Легковий автомобіль

 

 

 

1) до 1600 кубічних сантиметрів

1

1,00

0%

2) 1601 – 2000 кубічних сантиметрів

1,14

1,14

0%

3) 2001 – 3000 кубічних сантиметрів

1,18

1,18

0%

4) більше3000 кубічних сантиметрів

1,82

1,82

0%

2. Причепи до легкових автомобілів

0,34

0,34

0%

3. Автобуси з кількістю місць для сидіння

 

 

 

1) до 20 осіб (включно)

2,55

2,55

0%

2) більше20 осіб

3

3,00

0%

4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю

 

 

 

1) до 2 тонн (включно)

2

2,00

0%

2) понад 2 тонни

2,18

2,18

0%

5. Причепи до вантажних автомобілів

0,5

0,50

0%

6. Мотоцикли та моторолери

 

 

 

1) до 300 кубічних сантиметрів (включно)

0,34

0,34

0%

2) більше 300 кубічних сантиметрів

0,68

0,68

0%

II. Місця реєстрації транспортного засобу (К2)

 

 

 

1) місто Київ

3,9

3,2-4,8

21,9%

2) міста Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь

2

1-2,5

100,0%

3) міста з населенням більше 1 мільйона осіб

2,8

2,3-3,5

21,7%

4) міста з населенням від 500 тисяч до 1 мільйона осіб

2,3

1,8-2,8

27,8%

5) міста з населенням від 100 тисяч до 500 тисяч осіб 

1,7

1,3-2,5

30,8%

6) населені пункти з населенням менше 100 тисяч осіб

1

1-1,6

0,0%

7) для транспортних засобів, які зареєстровані в інших країнах

3

2-4

50,0%

III. Сфери використання транспортного засобу (К3)

 

 

 

1) легковийавтомобіль (крім таксі), мотоцикл, моторолер, який використовується фізичною особою

1

1,0

0,0%

2) легковий автомобіль (крім таксі), мотоцикл, моторолер, який використовується юридичною особою

1,1

1,1 - 1,4

0,0%

3) вантажні автомобілі, автобуси, причепи до вантажних та легкових автомобілів

1

1,0

0,0%

4) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20 осіб, який використовується фізичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,1

1,0 - 1,4

10,0%

5) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20 осіб, який використовується юридичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,2

1,1 - 1,5

9,1%

IV. Водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом (К4)

 

 

 

1) незалежно від водійського стажу (для страхувальників-фізичних осіб, в т.ч. якщо водійський стаж страхувальника-фізичної особи менше 3 років)

1,27-1,75

1,35-1,76

-5,9%

2) 3 роки та більше (для страхувальників-фізичних осіб)

1-1,35

1,35-1,76

-25,9%

3) для юридичних осіб

1,2

1,2

0,0%

V. Періоду використання транспортного засобу (К5)

 

 

 

1) дорівнює строку дії договору

1

1

0,0%

2) 6 місяців

0,7

0,7

0,0%

3) 7 місяців

0,75

0,75

0,0%

4) 8 місяців

0,8

0,8

0,0%

5) 9 місяців

0,85

0,85

0,0%

6) 10 місяців

0,9

0,9

0,0%

7) 11 місяців

0,95

0,95

0,0%

VI. Наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред’явлення регресного позову відповідно до Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (К6)

 

 

 

1) наявність

2

2,00

0,0%

2) відсутність

1

1,00

0,0%

 

Діючі коефіцієнти http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0689-10

 

Проект змін коефіцієнтів http://www.dfp.gov.ua/217.html?&tx_ttnews[tt_news]=13261&tx_ttnews[backPid]=62&cHash=20ec0387df

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]