Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
12.03.2016 17:11

ПрАТ не обов’язково проводити аудит річної звітності

Як можна заощадити кошти.

Березень-квітень – тривожний час для всіх акціонерних товариств, якізгідно Закону України «Про акціонерні товариства» зобов’язанні провести черговірічні збори.

Обов’язково на чергових загальних зборах акціонерів останні приймають рішеннящодо затвердження фінансової звітності підприємства за минулий рік.

Емітент цінних паперів до 30 квітня кожного року зобов’язаний розкритирегулярну річну інформацію, перелік якої зазначений в ст.4 Розділу ІІ Положенняпро розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішеннямНКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.

  І якось так склалося, що всі акціонерні товариства, які дотримуютьсявимог законодавства, безсумнівно замовляли аудиторський висновок щодо фінансовоїзвітності, оскільки в ч.1 і ч.2 ст.4 Розділу ІІ Положення про розкриттяінформації емітентами цінних паперів зазначено, що товариствам необхідно надативідомості про аудиторський висновок або сам аудиторський висновок.

Але, якщо уважно дослідити норми чинного законодавства, то можна дійтивисновку, що це правило не поширюється на приватні акціонерні товариства, якіне здійснювали публічне (відкрите)   розміщенняцінних паперів.

  В ст.8 Закону «Про аудиторську діяльність» зазначено, що п роведення аудиту єобов'язковим для:

1) підтвердження достовірності таповноти  річної  фінансової звітності   та  консолідованої   фінансової  звітності публічних акціонерних  т овариств,  підприємств   -   емітентів  облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів,  фінансових установ та інших  суб'єктів господарювання,  звітність  яких відповідно  до законодавства   України  підлягає   офіційному  оприлюдненню,  за винятком установ і організацій, щоповністю утримуються за рахунок державного бюджету .

Тобто обов’язковим єпроведення аудиту щодо річної фінансової звітності, яка підлягає офіційномуоприлюдненню.

Згідно ч.4 ст. 14 ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Публічні   акціонерні   товариства,підприємства-емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігаційпідприємств і   сертифікатів фондівоперацій з нерухомістю,   а такожпрофесійні учасники фондового ринку,   банки,   страховики   та   інші   фінансові установи   зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітняроку,   що настає за звітнимперіодом,   оприлюднювати річну фінансову   звітність   та річну   консолідовану   фінансову   звітність   разом   з   аудиторським висновком    шляхом    розміщення    на    власній    веб-сторінці     з опублікуванням у періодичних абонеперіодичних виданнях.

  Звертаю увагу, що неможна ототожнювати обов’язок розкриття річної регулярної інформації з обов’язкомоприлюднювати річну фінансову звітність.

  Таким чином, оскількизаконом не встановлено обов’язку Приватних акціонерних товариств оприлюднювати   свою фінансову звітність, тому і немає обов’язкущодо проведення аудиту такої звітності. Це право Приватного акціонерноготовариства, а не його обов’язок.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net