Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.03.2016 17:11

ПрАТ не обов’язково проводити аудит річної звітності

Як можна заощадити кошти.

Березень-квітень – тривожний час для всіх акціонерних товариств, які згідно Закону України «Про акціонерні товариства» зобов’язанні провести чергові річні збори.

Обов’язково на чергових загальних зборах акціонерів останні приймають рішення щодо затвердження фінансової звітності підприємства за минулий рік.

Емітент цінних паперів до 30 квітня кожного року зобов’язаний розкрити регулярну річну інформацію, перелік якої зазначений в ст.4 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.

  І якось так склалося, що всі акціонерні товариства, які дотримуються вимог законодавства, безсумнівно замовляли аудиторський висновок щодо фінансової звітності, оскільки в ч.1 і ч.2 ст.4 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів зазначено, що товариствам необхідно надати відомості про аудиторський висновок або сам аудиторський висновок.

Але, якщо уважно дослідити норми чинного законодавства, то можна дійти висновку, що це правило не поширюється на приватні акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите)   розміщення цінних паперів.

  В ст.8 Закону «Про аудиторську діяльність» зазначено, що п роведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти  річної  фінансової звітності   та   консолідованої   фінансової  звітності  публічних акціонерних  т овариств,   підприємств   -   емітентів   облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів,  фінансових установ та інших  суб'єктів  господарювання,  звітність  яких  відповідно  до законодавства   України   підлягає   офіційному  оприлюдненню,  за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету .

Тобто обов’язковим є проведення аудиту щодо річної фінансової звітності, яка підлягає офіційному оприлюдненню.

Згідно ч.4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Публічні   акціонерні   товариства, підприємства-емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і   сертифікатів фондів операцій з нерухомістю,   а також професійні учасники фондового ринку,   банки,   страховики   та   інші   фінансові установи   зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року,   що настає за звітним періодом,   оприлюднювати річну фінансову   звітність   та річну   консолідовану   фінансову   звітність   разом   з   аудиторським висновком    шляхом    розміщення    на    власній    веб-сторінці     з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

  Звертаю увагу, що не можна ототожнювати обов’язок розкриття річної регулярної інформації з обов’язком оприлюднювати річну фінансову звітність.

  Таким чином, оскільки законом не встановлено обов’язку Приватних акціонерних товариств оприлюднювати   свою фінансову звітність, тому і немає обов’язку щодо проведення аудиту такої звітності. Це право Приватного акціонерного товариства, а не його обов’язок.

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]