Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.08.2019 00:32

Особливості утворення конкурсної комісії у місцевих судах

Засновниця комунікаційної он-лайн платформи "Держслужба ФОРУМ"

Особливості утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади державної служби категорії «Б» та «В» у місцевих судах

Закон України «Про державну службу» встановлює сферу дії та державних службовців на яких він поширюється. Серед цього переліку немає чіткого визначення, що дія Закону поширюється на  працівників суду, органів та установ системи правосуддя. Натомість є посилання на статтю 91, де зазначено, що керівники апаратів (секретаріатів) судів, органів та установ системи правосуддя призначаються на посаду з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про судоустрій і статус суддів (пункт 2 статті 91 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII - далі Закону № 889).

В Законі № 889 сказано, що «особливості проведення конкурсу державних службовців на посади в органах судової влади визначаються законом» (абзац 2 пункту 2 статті 22). Не визначено яким саме Законом. Однак, якщо провести паралелі, то логічно, що - Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 2 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон № 1402-VIII).

Відповідно до статті 150 Закону № 1402-VIII призначення на посади державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, апарату Верховного Суду, секретаріатів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1402-VIII.

Особливості проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя визначаються Положенням, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Відповідно до «Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя», затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17 (далі Положення) - для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» у судах, органах та установах системи правосуддя Головою ДСА України утворюються конкурсні комісії у складі голови і членів комісії за пропозиціями керівника державної служби або особи, яка виконує його повноваження у відповідному органі.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом, а також інші державні службовці відповідного державного органу, та інших органів.

У разі неможливості утворення в місцевому суді постійної конкурсної комісії така комісія може утворюватися Головою ДСА України одноразово для проведення конкретного конкурсу за пропозиціями керівника державної служби у цьому суді або начальника територіального управління ДСА України з числа державних службовців цього суду, відповідних апеляційного суду та територіального управління ДСА України.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності.

Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, керівник державної служби визначає особу з числа інших працівників такого органу, яка виконуватиме функції адміністратора.  

Адміністратор не є членом конкурсної комісії, Комісії.

Висновок:

1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» у судах, органах та установах системи правосуддя утворюються конкурсні комісії у складі голови і членів комісії.

Правомочність конкурсної комісії визначається дотриманням формальних вимог:

- конкурсна комісія утворюється Головою ДСА України за пропозиціями керівника державної служби у цьому суді або начальника територіального управління ДСА України;

- чисельність членів конкурсної комісії має становити не менше 5 осіб;

- члени конкурсної комісії обираються з числа державних службовців державного органу у якому проводиться конкурс.

2. Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

При цьому слід зауважити:

- адміністратор не є членом конкурсної комісії;

- адміністратор є шостою за ліком особою, яка приймає участь в забезпеченні організації конкурсу на посади державної служби і, зазвичай, це особа з числа працівників служби управління персоналом;

- у разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної служби;

- оскільки адміністратор не є членом конкурсної комісії, то й вимоги/ необхідності, щоб ця особа, в обов’язковому порядку, була державним службовцем – немає.

3. У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня («Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 – далі Порядок). У місцевому суді така комісія може утворюватися Головою ДСА України одноразово для проведення конкретного конкурсу за пропозиціями керівника державної служби у цьому суді або начальника територіального управління ДСА України.

Для місцевих судів при утворенні одноразово комісій до участі в діяльності конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці відповідних апеляційного суду та територіального управління ДСА України. При чому зазначена послідовність у Положенні передбачає залучення державних службовців спершу апеляційного суду, а за потреби – державних службовців територіального управління ДСА України.

4. Положенням і Порядком визначено, що до роботи конкурсної комісії можуть залучатися працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності – і ці особи не обов’язково мають бути державними службовцями. Однак, вони є особами, які за чисельністю мають перевищувати основне «ядро» комісії – п’ять членів-державних службовців.

У Законі № 889 зазначено, що до складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України «Про громадські об’єднання», відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Саме вони можуть входити в обов’язкову п’ятірку членів конкурсної комісії. Однак для формування конкурсної комісії у місцевих судах такого дозволу не прописано.

5. Законодавством не встановлено вимогу щодо недопущення до складу конкурсної комісії керівника державної служби. Однак, з огляду на те, що для запобігання виникненню конфлікту інтересів член конкурсної комісії не може брати участь у проведенні конкурсу з відбору кандидатів на посади державної служби:

1) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті конкурсу;

2) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем кандидата на посаду;

3) за наявності інших обставин, які впливають або можуть вплинути на його неупередженість

– варто уникати включення до складу конкурсної комісії керівника державної служби, оскільки така його учать може, у першу чергу, вплинути на неупередженість щодо кандидатів.

Відтак, «ядро» конкурсної комісії місцевого суду - це п’ять членів конкурсної комісії, які мають бути державними службовцями, формується за принципом: державні службовці цього органу - державні службовці апеляційного суду – державні службовці територіального управління ДСА України.

Шоста особа – адміністратор, який може не бути державним службовцем і не є членом конкурсної комісії.

Решта – залучені особи, які можуть приймати участь у конкурсі для забезпечення дотримання принципів: забезпечення рівного доступу; політичної неупередженості; законності; довіри суспільства; недискримінації; прозорості; доброчесності; надійності та відповідності методів тестування; узгодженості застосування методів тестування; ефективного і справедливого процесу відбору. А також підсилення професійної складової конкурсу. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]