Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.07.2019 22:59

Збереження основних соціальних гарантій під час військової служби за контрактом

Засновниця комунікаційної он-лайн платформи "Держслужба ФОРУМ"

Чи зберігається місце роботи, грошові виплати та стаж, якщо вирішив підписати контракт і втупити в академію сухопутних військ?

Дія гарантій працівникам, які підписали контракт про проходження військової служби

У відповідності до частини третьої, статті 119 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, зберігаються:

- місце роботи;

- посада;

- середній заробіток

На підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Слід звернути увагу, що ці гарантії надаються під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення особи зі служби. Особливий період почався 17.03.2014 року (Указ Президента України № 303 «Про часткову мобілізацію») і триває до нині.

Отже, будь-який контракт про проходження військової служби (незалежно від його виду), укладений після 17.03.2014 року, вважається таким, що укладений під час особливого періоду.

Місце роботи, посада і середній заробіток за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом зберігаються до:

- закінчення особливого періоду або дня фактичної демобілізації – для всіх, прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, прийнятих на військову службу за контрактом строком на шість місяців, у разі закінчення особливого періоду раніше строку такого контракту;

- закінчення шестимісячного контракту – якщо строк проходження військової служби не продовжено за новим контрактом або не закінчився особливий період.

Варто зауважити, що у Законі України «Про державну службу» (п. 7 частини другої статті 46) встановлено, що до стажу державної служби включається час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання. Це дає гарантії присвоєння чергового рангу державної служби під час повернення на посаду державної служби. Однак варто звернути увагу, що посади, на яких присвоюються військові звання, військові посади (частина перша статті 6 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») – це штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Про гарантії збереження місця роботи, посади і середнього заробітку за працівниками, призваними (прийнятими) на військову службу, які в подальшому були прийняті на навчання до вищих військових навчальних закладів

Для визначення чи будуть пролонговані гарантії збереження місця роботи, посади і середнього заробітку  за умови вступу до вищих військових навчальних закладів чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, з’ясуємо який перелік видів військової служби надає військове законодавство і яким особам забезпечуються гарантії відповідно до трудового законодавства. 

Співставлення переліку

видів військової служби та працівників, що перебувають на військовій службі, за якими зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на час виконання державних або громадських обов'язків

Види військової служби

астина 6 статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»)

Перелік працівників на яких поширюються гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків

астина 3 статті 119 КЗпП України)

Строкова військова служба

Призвані на строкову військову службу

Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період

Призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Військова служба за контрактом осіб рядового складу

Прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

Військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу

Прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

Військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів , які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів)

-

Військова служба за контрактом осіб офіцерського складу

Прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу

Призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Як бачимо, статтею 119 КЗпП передбачено вичерпний перелік видів дійсної військової служби, за якими передбачено гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків. Разом з тим, при прийнятті на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів особа укладає новий контракт із Міністерством оборони України. Укладення нового контракту фактично свідчить про зміну виду військової служби.

Як вбачається із порівняльної таблиці, зазначених гарантій на час виконання державних або громадських обов'язків для курсантів вищих військових навчальних закладів щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку не передбачено.

Висновок:

1. За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток, якщо контракт підписано після 17.03.2014 року до дня фактичного звільнення особи зі служби.

2. При вступі до вищих військових навчальних закладів вищезазначені гарантії втрачаються. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи