Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.10.2023 15:43

Оподаткування прибутку КІК – чи все так страшно?

Адвокат, керуючий партнер Femida Legal Association

Чим ближче завершення 2023 року, тим більше питань виникає у власників іноземних компаній

Чим ближче завершення 2023 року, тим більше питань виникає у власників іноземних компаній відносно того, що таке КІК, як визначити контроль, та й взагалі, «якого чорта» потрібно ще додатково щось подавати, якщо всі звіти і податки сплачені в іншій країні?

І чому «держава завжди пхає носа в мої справи»? Але чи все так страшно – давайте розбиратись.

Отже, контрольована іноземна компанія (КІК) – це юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи - резидента України. 

Відповідно до ст. 392  Податкового кодексу України фізична особа або юридична особа – резиденти України зобов’язані повідомляти контролюючий орган про: 

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній компанії(тобто, купив або заснував компанію – повідом податкову);

початок здійснення контролю над іноземною компанією; 

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах та їх відчуження; 

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що законодавство України не передбачає обовязок подавати таке повідомлення, якщо компанія була «отримана» до 01.01.2022. 

Контролююча особа – це фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії. Тобто, така особа:

1) володіє часткою КІК у розмірі  більше 50%;
2) володіє часткою КІК у розмірі 
більше ніж 10%, за умови, що декілька фізичних та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками, розмір яких у сукупності становить 50 і більше %;
3) здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою (суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу). 

Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод,розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу. 

Здійсненням фактичного контролю над трастом, фондом, партнерством визнається здійснення або можливість здійснення вирішального впливу на рішення осіб, які здійснюють управління активами такого утворення, прийняття рішень або можливість прийняття рішень про заміну осіб, які здійснюють управління активами такого утворення:

а) надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи; 

б) ведення особою перемовин щодо укладення правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження; 

в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи; 

г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками; 

ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа. 

Не вважаються фактичними контролерами:

директори та інші посадові особи відповідно до статуту;

адвокатиаудиторитрастові керуючі;

протекторигаранторименеджери фондівстрахувальники.

Але давайте будемо відвертими: мало кого у нас можна налякати необхідністю подати ту чи іншу звітність, в 99,9% власників бізнесу хвилює не сам факт подання звітності, а податки, які доведеться сплатити.

Тож давайте спочатку розберемось, чи є варіант не платити податки, якщо володіємо КІК.

НЕ ПЛАТИМО ПОДАТКИ, ЯКЩО:

загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел не перевищує 2 млн євро на кінець звітного періоду;

- КІК є публічною компанією;

- КІК є благодійною організацією та не розподіляє доходи на користь її учасників;

- є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування;

- КІК сплачує податок на прибуток не менше 13%;

- частка пасивних доходів КІК становить не менше 50% загальної суми доходів із всіх джерел.

!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що звільнення від оподаткування не звільняє від обов’язку подання звіту.

Звичайно, ми розуміємо: якщо є випадки, коли нам дозволили не платити податки, то в решті випадків, як то кажуть, будьте ласкаві заплатити. 

 ПЛАТИМО ПОДАТКИ 

Для контролерів фізичних осіб:

- 18% ПДФО + 1,5% військогово збору з нерозподіленого прибутку КІК протягом 2 років включається до складу загального річного оподаткованого доходу (ст. 170.13 ПКУ);

- 9% ПДФО + 1,5% військогово збору, якщо отримані іноземні дивіденди від КІК до подання звіту по КІК.

!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що пільги з оподаткування не розповсюджуються на військовий збір.

Для контролюючих осіб – юридичних осіб збільшується обєкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи за ставкою 18% в порядку,визначеному розділом ІІІ ПКУ.

Скоригований прибуток КІК – це прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності (п.п.392.3.1. ПКУ).

НЕ ЗМЕНШУЄ ПРИБУТОК КІК:

- збиткові операції, уцінка чи інвестиції з ЦП;

- списання дебіторки;

- доходи і витрати із нерезидентами – повязаними особами в ТЦО;

- збиток КІК не враховується, але «зберігається»;

- витрати на % за боргами – не більше 30% фінансового результату до оподаткування. 

Провівши аналіз за запитами, які надходили, можу сказати, що в 9 випадках з 10 платити податки не потрібно! Тож видихаємо, вмикаємо холодний розум, вимикаємо емоції та  готуємось до декларування-2024.

Платіть податки і не косячте ;) 

Далі буде… 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи