Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.07.2017 20:51

Боржник та Кредитор за столом переговорів!!!... Бути чи не бути???

Адвокат, керуючий партнер Femida Legal Association

Ні для кого, з практикуючих адвокатів, не є секретом той факт, що виграти суд проти боржника в Україні інколи легше, ніж виконати рішення. Сучасна система виконання рішень в Україні давно потребує реформи, і не стільки в розрізі примусового виконанні рішен

26.04.2017 року у Верховній раді України було зареєстровано законопроект № 6417 “Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості”… 

За задумом авторів, даний Закон повинен визначати правові засади організації та здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості за грошовими зобов’язаннями юридичних та фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб-підприємців) на основі реалізації прав та законних інтересів боржників та кредиторів, державного та громадського контролю.

Фактично даною законодавчою ініціативою в Україні, офіційно на законодавчому рівні, вводиться поняття “спеціаліста з врегулювання простроченої заборгованості”, та встановлюється відповідні методи їх діяльності та механізми контролю. Законопроектом визначено, що суб’єкт врегулювання заборгованості, спеціаліст з врегулювання заборгованості при здійсненні професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості зобов’язаний дотримуватись наступних засад:

- кореспонденція, адресована боржнику, повинна надсилатися на адресу його проживання або іншу адресу, за якою боржник може бути знайдений у закритому конверті, без анотації або знаків на конверті, що зазначають, що кореспонденція стосується боргу адресата.

- переговори щодо погашення заборгованості мають вестися у дусі відвертості та з дотриманням засад культури;

- в ході контактування з божником спеціаліст з врегулювання простроченої заборгованості зобов’язаний  представитись, пред’явити документ, що посвідчує його особу, та пояснити боржникові підстави виникнення відповідної заборгованості;

- заборонено втручання в особисте життя людини та використання будь-яких форм приниження, тиску, залякування чи переслідування.

Суб’єкт врегулювання заборгованості діє  в інтересах кредитора та на підставі договору про врегулювання простроченої заборгованості.  Договір про врегулювання простроченої заборгованості може бути укладений щодо одного чи декількох боржників. Суб’єкт врегулювання заборгованості має право на винагороду та відшкодування витрат відповідно до умов договору про врегулювання простроченої заборгованості.

Істотними умовами договору про врегулювання простроченої заборгованості є:

1) строк, протягом якого буде здійснюватися професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості;

2) розмір винагороди суб’єкта врегулювання заборгованості;

3) розмір, строки та підстави виникнення заборгованості боржника/боржників. У разі забезпечення грошових зобов’язань боржника заставою або іпотекою – відомості про предмет застави або іпотеки;

4) перелік боржників, щодо яких буде проводитись професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості;

5) ідентифікуюча щодо боржника/боржників інформація, в тому числі адреса(и), реєстраційний (і) номер(и) облікової картки платника податків,  номер(и) телефону тощо;

6) права та обов’язки сторін;

7) відповідальність сторін;

8) умови забезпечення конфіденційності інформації про боржника/боржників, отриманої суб’єктом врегулювання заборгованості від кредитора;

9) реквізити сторін.

Договором про врегулювання простроченої заборгованості може бути передбачено право суб’єкта врегулювання заборгованості щодо укладення із боржником угоди про реструктуризацію заборгованості, в тому числі підстави та умови такої угоди.

Cпеціалісту з врегулювання простроченої заборгованості при здійсненні діяльності з врегулювання простроченої заборгованості забороняється:

1) використовувати силу, насильство, погрози або образи особистої гідності боржника;

2) використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника, а також використання грубого тону розмови;

3) використовувати будь-які інші засоби, які мають характер залякування;

4) умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

5) надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження;

6) висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника;

7) приймати від кредитора доручення на стягнення простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення;

8) сприяти ухиленню від сплати  боржником простроченої заборгованості;

9) введення боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості;

Спеціаліст з врегулювання простроченої заборгованості при здійсненні професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості має право:

1) проводити телефонні переговори з боржниками у робочі дні з 08:00 до 22:00 години. У вихідні або святкові дні телефонні розмови можуть вестися з 9.00 до 20.00 години. Телефонні розмови проводяться з наступною періодичністю:

- не частіше одного разу на добу;

- не частіше двох разів на тиждень.

2) надсилати письмові та електронні повідомлення боржникам про необхідність погашення заборгованості перед кредитором та інформацію про наслідки такого не погашення з наступною періодичністю:

- не частіше одного разу на добу;

- не частіше двох разів на тиждень.

3) за попередньою домовленістю з боржником та/або його представником проводити особисті зустрічі у робочі дні з 09:00 до 20:00 години. У вихідні або святкові дні – 10:00 до 20:00 години;

4) отримувати та/або збирати інформацію про боржника, джерела його доходів, його майно, встановлювати контактні данні боржника, в тому числі адресу проживання, реєстрації, роботи, телефонні контакти, тощо;

5) за згодою третіх осіб, які пов’язані з боржником (родичі, сусіди, роботодавці, партнери, тощо) звертатися до них та/або проводити зустрічі з метою уточнення контактних даних боржника в разі, якщо боржник ухиляється від погашення заборгованості та/або проведення переговорів щодо її погашення;

6) звертатися з запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

Суб’єктам врегулювання заборгованості, спеціалістам з врегулювання простроченої заборгованості забороняється збирати та зберігати інформацію про фізичних осіб – боржників, яка не стосується виникнення, існування та можливостей погашення їхньої заборгованості перед кредиторами.

Збору та збереженню не підлягає наступна інформація, яка стосується особистого життя та персональних даних боржників:

1) національності, расового та етнічного походження;

2) політичних поглядів;

3)релігійних переконань;

4) стану здоров’я;

5) членства у партіях та громадських об’єднаннях.

Фізична особа-підприємець або юридична особа набуває статусу суб'єкта врегулювання заборгованості з дати включення до Єдиного державного реєстру суб’єктів професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості.

Порядок і умови включення суб’єктів врегулювання заборгованості до Єдиного державного реєстру суб’єктів професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості визначаються спеціально уповноваженим органом та даним Законом.

Фізична особа, яка здійснює свою діяльність без створення юридичної особи і не перебуває в трудових відносинах з суб’єктом врегулювання заборгованості має право здійснювати професійну діяльність з врегулювання простроченої заборгованості тільки після реєстрації в якості фізичної особи - підприємця. Суб’єкт врегулювання заборгованості зобов’язаний укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за завдання неправомірних збитків боржнику/боржникам при здійсненні професійної діяльності з врегулювання заборгованості.

Спеціалістом з врегулювання простроченої заборгованості може бути громадяни України, який, склав кваліфікаційний іспит та одержав кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста з врегулювання простроченої заборгованості відповідно до вимог цього Закону. Спеціалістом з врегулювання простроченої заборгованості не може бути особа яка має непогашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість.

Підготовка спеціалістів з врегулювання простроченої заборгованості складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм спеціалістів з врегулювання заборгованості встановлюються уповноваженим органом , яким згідно запропонованого законопроекту є Міністерство юстиції України....    

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]