Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.07.2017 20:51

Боржник та Кредитор за столом переговорів!!!... Бути чи не бути???

Адвокат, керуючий партнер Femida Legal Association

Ні для кого, з практикуючих адвокатів, не є секретом той факт, що виграти суд проти боржника в Україні інколи легше, ніж виконати рішення. Сучасна система виконання рішень в Україні давно потребує реформи, і не стільки в розрізі примусового виконанні рішен

26.04.2017 року у Верховній раді України булозареєстровано законопроект № 6417 “Проособливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченоїзаборгованості”… 

За задумом авторів, даний Закон повиненвизначати правові засади організації та здійснення професійноїдіяльності з врегулювання простроченої заборгованості за грошовимизобов’язаннями юридичних та фізичних осіб (в тому числі фізичнихосіб-підприємців) на основі реалізації прав та законних інтересів боржників такредиторів, державного та громадського контролю.

Фактично даною законодавчою ініціативою в Україні,офіційно на законодавчому рівні, вводиться поняття “спеціаліста з врегулюванняпростроченої заборгованості”, та встановлюється відповідні методи їх діяльностіта механізми контролю. Законопроектом визначено, що суб’єктврегулювання заборгованості, спеціаліст з врегулювання заборгованості приздійсненні професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованостізобов’язаний дотримуватись наступних засад:

- кореспонденція, адресована боржнику, повинна надсилатися на адресуйого проживання або іншу адресу, за якою боржник може бути знайдений узакритому конверті, без анотації або знаків на конверті, що зазначають, щокореспонденція стосується боргу адресата.

- переговори щодо погашення заборгованості мають вестися у дусівідвертості та з дотриманням засад культури;

- в ході контактування з божником спеціаліст з врегулювання простроченоїзаборгованості зобов’язаний представитись, пред’явити документ, що посвідчує його особу, та пояснитиборжникові підстави виникнення відповідної заборгованості;

- заборонено втручання в особисте життя людини та використання будь-якихформ приниження, тиску, залякування чи переслідування.

Суб’єкт врегулюваннязаборгованості діє  в інтересах кредитората на підставі договору про врегулювання простроченої заборгованості.  Договір про врегулюванняпростроченої заборгованості може бути укладений щодо одного чи декількохборжників. Суб’єкт врегулювання заборгованості має право на винагороду тавідшкодування витрат відповідно до умов договору про врегулювання простроченоїзаборгованості.

Істотнимиумовами договору про врегулювання простроченої заборгованості є:

1) строк, протягом якого буде здійснюватися професійнадіяльність з врегулювання простроченої заборгованості;

2) розмір винагороди суб’єкта врегулюваннязаборгованості;

3) розмір, строки та підстави виникненнязаборгованості боржника/боржників. У разі забезпечення грошових зобов’язаньборжника заставою або іпотекою – відомості про предмет застави або іпотеки;

4) перелік боржників, щодо яких буде проводитисьпрофесійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості;

5) ідентифікуюча щодо боржника/боржників інформація, втому числі адреса(и), реєстраційний (і) номер(и) облікової картки платникаподатків,  номер(и) телефону тощо;

6) права та обов’язки сторін;

7) відповідальність сторін;

8) умови забезпечення конфіденційності інформації проборжника/боржників, отриманої суб’єктом врегулювання заборгованості відкредитора;

9) реквізити сторін.

Договором про врегулювання простроченої заборгованостіможе бути передбачено право суб’єкта врегулювання заборгованості щодо укладенняіз боржником угоди про реструктуризацію заборгованості, в тому числі підставита умови такої угоди.

Cпеціалісту з врегулювання простроченої заборгованостіпри здійсненні діяльності з врегулювання простроченої заборгованостізабороняється:

1) використовувати силу, насильство, погрози абообрази особистої гідності боржника;

2) використовувати вульгарну або нецензурну лексику,фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника, а також використаннягрубого тону розмови;

3) використовувати будь-які інші засоби, які маютьхарактер залякування;

4) умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, щостосується простроченої заборгованості;

5) надавати неправдиву інформацію про свій статус,кваліфікацію або професійні повноваження;

6) висловлювати у будь-який спосіб погрози щодоздійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності намайно боржника;

7) приймати від кредитора доручення на стягненняпростроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадитьвиконанню раніше прийнятого доручення;

8) сприяти ухиленню від сплати  боржником простроченої заборгованості;

9) введення боржника в оману відносно розміру,характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості;

Спеціаліст з врегулювання простроченої заборгованостіпри здійсненні професійної діяльності з врегулювання простроченоїзаборгованості має право:

1) проводити телефонні переговори з боржниками уробочі дні з 08:00 до 22:00 години. У вихідні або святкові дні телефоннірозмови можуть вестися з 9.00 до 20.00 години. Телефонні розмови проводяться знаступною періодичністю:

- не частішеодного разу на добу;

- не частіше двохразів на тиждень.

2) надсилати письмові та електронні повідомленняборжникам про необхідність погашення заборгованості перед кредитором таінформацію про наслідки такого не погашення з наступною періодичністю:

- не частішеодного разу на добу;

- не частіше двохразів на тиждень.

3) за попередньою домовленістю з боржником та/або йогопредставником проводити особисті зустрічі у робочі дні з 09:00 до 20:00 години.У вихідні або святкові дні – 10:00 до 20:00 години;

4) отримувати та/або збирати інформацію про боржника,джерела його доходів, його майно, встановлювати контактні данні боржника, втому числі адресу проживання, реєстрації, роботи, телефонні контакти, тощо;

5) за згодою третіх осіб, які пов’язані з боржником(родичі, сусіди, роботодавці, партнери, тощо) звертатися до них та/абопроводити зустрічі з метою уточнення контактних даних боржника в разі, якщоборжник ухиляється від погашення заборгованості та/або проведення переговорівщодо її погашення;

6) звертатися з запитами, у тому числі щодо отриманнякопій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадськихоб’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

Суб’єктам врегулювання заборгованості, спеціалістам зврегулювання простроченої заборгованості забороняється збирати та зберігатиінформацію про фізичних осіб – боржників, яка не стосується виникнення,існування та можливостей погашення їхньої заборгованості перед кредиторами.

Збору та збереженню не підлягає наступна інформація,яка стосується особистого життя та персональних даних боржників:

1) національності, расового та етнічного походження;

2) політичних поглядів;

3)релігійних переконань;

4) стану здоров’я;

5) членства у партіях та громадських об’єднаннях.

Фізична особа-підприємець або юридична особа набуваєстатусу суб'єкта врегулювання заборгованості з дати включення до Єдиногодержавного реєстру суб’єктів професійної діяльності з врегулювання простроченоїзаборгованості.

Порядок і умови включення суб’єктів врегулюваннязаборгованості до Єдиного державного реєстру суб’єктів професійної діяльності зврегулювання простроченої заборгованості визначаються спеціально уповноважениморганом та даним Законом.

Фізична особа, яка здійснює свою діяльність безстворення юридичної особи і не перебуває в трудових відносинах з суб’єктомврегулювання заборгованості має право здійснювати професійну діяльність зврегулювання простроченої заборгованості тільки після реєстрації в якостіфізичної особи - підприємця. Суб’єкт врегулювання заборгованості зобов’язанийукласти договір обов’язкового страхування відповідальності за завданнянеправомірних збитків боржнику/боржникам при здійсненні професійної діяльностіз врегулювання заборгованості.

Спеціалістом з врегулювання простроченоїзаборгованості може бути громадяни України, який, склав кваліфікаційний іспитта одержав кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста з врегулювання простроченоїзаборгованості відповідно до вимог цього Закону. Спеціалістом з врегулюванняпростроченої заборгованості не може бути особа яка має непогашену або не знятув установленому законодавством порядку судимість.

Підготовка спеціалістів з врегулювання простроченоїзаборгованості складається з навчання за програмами базової підготовки тапідвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програмспеціалістів з врегулювання заборгованості встановлюються уповноваженим органом, якимзгідно запропонованого законопроекту є Міністерство юстиції України....   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи